Vármegye marketing

Bács-Kiskun vármegye fontos célkitűzése, hogy megmutassa értékeit 

Vármegye marketing

Bács-Kiskun vármegye fontos célkitűzése, hogy megmutassa értékeit 

Az élet minden területén fellelhető értékeket, látnivalókat szeretnénk megmutatni  az itt élőknek és az ide érkező vendégeknek egyaránt.
A gazdasági értékek mellett környezeti, turisztikai, kulturális, gasztronómiai különlegességek, hagyományok, egészségvédelem, közösségépítés kerülnek többek között a figyelem fókuszába, melyekhez szakmai tervek mellett különböző rendezvényeket, eseményeket is rendelünk annak érdekében, hogy népszerűsítsük Bács-Kiskun egyediségét. 

Bács-Kiskun Vármegye Önkormányzata 2018-2024 es időszakra megalkotta a térség marketing stratégiáját. Napjainkban nemcsak lehetőség, de szükség is van a vármegyei marketing stratégiákra, a vármegyei önkormányzatok ez irányú szakmai szerepvállalására, hiszen a területi verseny fokozódik. Gondoljunk csak a turizmus, a gazdasági befektetések, avagy a lakosság, a fiatalok mobilitására. A települések, a városok egyre nagyobb vonzerőnövelési, -fejlesztési kihívás előtt állnak, ahol egyedül, önmagukban nehezen tudnak megfelelni, versenyelőnyt építeni. 

A vármegye marketing feladata a vármegye előnyeinek, erősségeinek, versenyképességének,  vonzerejének feltárása, realizálásának segítése, kommunikálása, együttműködés a vármegye önkormányzataival, intézményeivel, a lakossággal.  Közös célunk a társadalmi-közösségi és az üzleti érdekek harmonizálása, vármegyénk alkotó és befolyásoló erejének növelése. 

A célok elérése érdekében több programot indítottunk. Ezek közé tartozik többek között a Vármegye Bora kiválasztása, a Vármegye kenyere elkészítése és a Petőfi 200 program is.

 

Bács-Kiskun Vármegye Bora 

Bács-Kiskun Vármegye az ország legnagyobb szőlőtermelő vidéke, ahonnan kiváló borok viszik a Kunsági borvidék jó hírét. Már nemzetközi viszonylatban is ismert és elismert borászaink igazolják termékeikkel a Duna–Tisza közi bor könnyedségét, fiatalosságát, magukban hordozva az éltető nap erejét, bizonyítva, hogy a hétköznapi asztaltól az ünnepi alkalmakig helye van a családban a homokon érlelt, szőlőből készült boroknak. Az ország legnagyobb borvidékén számtalan különleges fajta mellett megtalálhatóak az alföldi klasszikusok. A Bács-Kiskun Vármegye Önkormányzata a választással is a Duna–Tisza közi borokra és a borászatokra kívánja felhívni a figyelmet évtizedek óta. A hazai bortermelés jelentős részét magáénak tudó térségünk, kialakította azt a fontos pozíciót, amely a történelmi borvidékek mellett, teljességgel betölti a könnyedebb borok iránt kialakult igényt. Ma már nem csak a mindennapok boraként ismerik a kunsági borokat. Megtalálhatók a testesebb vörösborok,  a magas minőségben készült, üde rozék, az illatos, egyedinek számító fehérborok, mint a Cserszegi Fűszeres, az Irsai Olivér, melyekből nálunk lelhető fel a legnagyobb termőterület hazai viszonylatban.  A rendszerváltozás óta már az új generációs borászok is magas színvonalon művelik tevékenységüket, sok esetben a szülők, a többgenerációs felmenők nyomdokain járva alakítják, építik az alföldi bor presztizsét. Vármegyénk elkötelezett abban, hogy segítse, támogassa a minőségi termékeket előállító szőlészeket, borászokat, termelőket. 

A Vármegye Bora verseny alapvető feltétele, hogy a termelők kiváló minőségű, kiskereskedelmi forgaloman kapható  borral nevezhetnek, melyeket neves szakemberek bírálnak. A vörös, fehér és rozé kategóriák győztes borai külön címkével ellátott palackokban képviselik a Vármegyét egy éven keresztül. 

Külön figyelmet fordítunk a fiatal borászok hivatástudatának megbecsülésére, ezért  Bács-Kiskun Vármegye Feltörekvő Borásza címet adományozunk az erre legérdemesebb szakembernek.

 

A Vármegye Kenyere Program

A vármegyei összetartozás jelképéül az Önkormányzat szervezésében 2019-ben készült el a első „megye kenyere”, amelyet ezt követően minden évben elkészíttetünk. A vármegye több települése búza felajánlásával támogatta a kenyér megsütését, így elmondhatjuk, hogy a térség együttműködésével készül el minden évben a vármegye kenyere. 

A lisztet az Eleven Porta ökogazdaságban kíméletes malomköves eljárással őrölik meg. A kenyerek ünnepélyes szentelését-áldását, illetve kóstoltatását  minden évben augusztus 20-án,  Szent István-napi ünnepi rendezvény keretében tartjuk. 

 

A Vármegye pálinkája

A Bács-Kiskun Vármegye Önkormányzata szervezésében minden évben meghirdetésre kerül a Bács-Kiskun Vármegye Pá­linkája és Bács-Kiskun Vármegye Legeredményesebb Pálinkafőzdéje verseny.

A verseny célja:
- a pálinka kulturált fogyasztásának népszerűsítése, 
- a pálinka, mint hungarikum népszerűsítése határon innen és határon túl, 
- a versenyen résztvevő pálinkák megmérettetése, 
- a megyei pálinkák minőségének javítása, 
- a kereskedelmi forgalomban és vendéglátóhelyen kapható vármegyei pálinkák népszerűsítése, 
- a pálinkával kapcsolatos fogyasztói szemlélet pozitív befolyásolása, valamint 
- a kereskedelmi főzdék munkájának elismerése Bács-Kiskun vármegyében.

 

dr. Szobonya Zoltán Vármegyei Emléknap 

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének dr. Szobonya Zoltán Megyei Emléknap alapításáról szóló 1/2016. (II. 29.) önkormányzati rendeletével (továbbiakban: rendelet) döntött a Közgyűlés a dr. Szobonya Zoltán Megyei Emléknap alapításáról, a rendeletet a kommunista diktatúra áldozatainak és hőseinek elismerésére alkotta. Az Emléknap alkalmából minden év szeptemberében dr. Szobonya Zoltán Emléklap kerül átadásra.

A vármegyében élő 1945 és 1961 közötti időszak hőseinek és áldozatainak állítunk emléket ezzel az eseménnyel, hangsúlyozva, hogy a jog uralmán alapuló állami berendezkedéssel összeegyeztethetetlen a második világháborút követően létrejött magyar hatalmi rendszer. A sztálinista államhatalom feladta országunk függetlenségét, megcsúfolta az emberiességet, az igazságot és a jogot. Az állampolgárok százezreit ártatlanul meghurcolták, koncepciós eljárás során elítélték, megfosztva őket szabadságuktól, életüktől, mindenüktől.

Az 1956-os vidéki forradalom és szabadságharc egyik legnagyobb mártírrá vált, emblematikus alakja Bács-Kiskun vármegyében, dr. Szobonya Zoltán volt. A jánoshalmi forradalmi megmozdulásoknak egyik szervezője, majd vezetője lett. A Forradalmi Bizottság titkáraként a forradalom első napjaitól kezdve valódi többpárti demokrácia megteremtésén dolgozott, hangsúlyozva: „Nyújtsunk egymásnak békejobbot, s ne a bosszú vezessen mindent, mert olyan kevesen vagyunk magyarok, és minden magyar emberre szükség van.” 

Nem tett semmi rendkívülit, csupán lelkiismeretének megfelelően élt, egy embertelen világban emberként viselkedett. Egy elkötelezett demokrata volt, aki méltósággal képviselte a társadalom valós érdekét. Bűne csupán annyi volt, hogy puszta létével képes volt tagadni a fönnálló hatalom eszméit és követelményeit. 1957 februárjában „a demokratikus államrend megdöntésére irányuló szervezkedés kezdeményezés és vezetésének büntette” miatt letartóztatták és 1958. szeptember 29-én a kecskeméti börtönben végezték ki. 

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójának emlékére az 1945 és 1961 közötti időszak áldozatai és hősei előtt tisztelegve a Közgyűlés döntött a dr. Szobonya Zoltánról elnevezett Megyei Emléknap alapításáról.

 

Vármegyei kitüntető díjak

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 4/2017. (III.3.) önkormányzati rendeletben döntött a vármegyei kitüntető díjak alapításáról és adományozásuk rendjéről, melyet a 3/2022. (III.11.) önkormányzati rendeletben módosított.

A Közgyűlés a következő kitüntető díjakat ítéli meg minden évben: 

1.       Bács-Kiskun Megyéért Díj 

2.       Szakmai kitüntető díjak: 

-       Bács-Kiskun Megye Gazdaságáért Díj 

-       Bács-Kiskun Megye Vidékfejlesztéséért Díjbc) Bács-Kiskun Megye Turizmusáért Díj 

-       Bács-Kiskun Megye Egészségügyéért Díj 

-       Bács-Kiskun Megye Tudományos Életének Fejlődéséért Díj 

-       Bács-Kiskun Megye Közigazgatásáért Díj 

-       Bács-Kiskun Megye Kultúrájáért Díj 

-       Bács-Kiskun Megye Ifjúságának Neveléséért Díj 

-       Bács-Kiskun Megye Lakosságának Védelméért Díj 

-       Bács-Kiskun Megye Közösségfejlesztéséért Díj 

-       Bács-Kiskun Megye Nemzetiségeiért Díj 

-       Év Polgármestere Bács-Kiskun Megyében Díj 

-       Bács-Kiskun Megye Sportjáért Díj 

-       Bács-Kiskun Megye Nemzetközi Kapcsolataiért

-       Bács-Kiskun Megye Fenntarthatóságáért Díj

3.       Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Elnökének Díja

A kitüntető díjra tett javaslatot a Közgyűlés által létrehozott kuratórium vizsgálja meg és értékeli. A kuratórium a kitüntető díjakra beérkezett javaslatokat rangsorolja, melyeket a kuratórium elnöke terjeszt döntéshozatal céljából a Közgyűlés ülése elé.

 

Talpra Magyar! Program

2023. január 1–jén ünnepeltük hazánk legnagyobb költőjének és Bács-Kiskun vármegye legjelentősebb alakjának, Petőfi Sándor születésének 200. évfordulóját. Petőfi Sándor sokkal több, mint költő: a márciusi ifjak egyik vezetőjeként a forradalom szimbólumává vált. Életét a magyar szabadságért áldozta fel. Ezért az egész magyarságnak példaképet jelentő Petőfi Sándor születésének 200. évfordulója olyan esemény, amelyet a költő életművéhez, életútjához méltóan kell megünnepelni – úgy a megyében, mint mindenhol, ahol magyar ajkúak élnek. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2020 szeptemberi ülésén a 35/2020. (IX.25.) határozatával döntött arról, hogy Petőfi Sándor születésének 200. évfordulója méltó megünneplése céljából a Megyei Önkormányzat kezdeményezi egy megyei, országos és Kárpát-medencei program elindítását Talpra Magyar! címmel, amely a nemzettudat, a magyar összetartozás és a közép-európai együttműködés erősítését szolgálhatja. 

Az Országgyűlés a 37/2020. (XII. 1.) OGY határozat értelmében, a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés javaslatára a 2022-2023. éveket Petőfi Emlékévvé nyilvánította.  

A megyei emlékprogram előkészítésének, kidolgozásának és koordinálásának érdekében 2021. március 10-én megalakult a Bács-Kiskun Megyei Petőfi Emlékbizottság, amely a munkában részt vevő 30 szervezet együttműködésének keretében végzi feladatait. 

A program céljai a következők:

·       a nemzettudat, a magyar összetartozás és a megyei identitás erősítése,

·       a közép-európai együttműködés erősítése,

·       a magyar hős példaképének kialakítása,

·       a Petőfi márka létrehozása,

·       az emlékéven átívelő, maradandó beruházások létrehozása.

A Talpra Magyar! Program indításáról sajtótájékoztatót szervezetünk Kiskőrösön, melyen Prof. Dr. Kásler Miklós emberi erőforrások minisztere is részt vett.

A program előkészítését, koordinálását és lebonyolítását az Önkormányzat vállalta fel az együttműködés keretében. A Bizottság tagja az Önkormányzat felé javaslatokkal éltek a Program tartalmára vonatkozólag. A projektgyűjtés során beérkezett javaslatokat áttekintettük, rendszereztük, a projektek összefűztük, tovább fejlesztettük. 2021 nyarán elkészült a vármegyei Talpra Magyar! Program, mely tartalmazza azt a csaknem 100 projektötletet, ami elsősorban a bizottsági tagoktól érkezett. Az emlékbizottság szeptemberben elfogadta a programot. 

A program földrajzi területe elsősorban Bács-Kiskun vármegye, de néhány projektelem esetében kilép a megyehatárokon és érinti Kárpát-medencét. Időbeliségét tekintve a program előkészítése a 2020-2021. éveket, míg megvalósítása 2022. és 2023. éveket érinti. A program célcsoportja első sorban a megye ifjúsága, az itt élő családok, gazdasági szereplők, illetve a megyébe érkező vendégek. A tevékenységek kiterjednek a kultúra, oktatás, gazdaságfejlesztés és marketing területére.

A program eseményei 2022. január 1-jén elkezdődtek, a megvalósításhoz szükséges források megszerzése érdekében együttműködve Szabadszállás Önkormányzatával, Kunszentmiklós Város Önkormányzatával, Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatával és a KŐRÖSSZOLG Kiskőrösi Önkormányzat Településüzemeltetési Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.-vel a TOP-5.3.2 felhívásra pályázatot nyújtottunk be „Petőfi 200” címmel, mely támogatásban részesült.

Kapcsolat

6000 Kecskemét Deák Ferenc tér 3

www.bacskiskun.hu
Több Kevesebb chevron down

Vármegye marketing hírei

chevron left
chevron right

Találatok száma: 4 db
A megjelenített eredmények szűrve vannak

0

Folyamatban Ft

0

Folyamatban DB

1 787 350 470

Lezárt Ft

4

Lezárt DB
Fejlesztéseink
Település(ek)
Forrás
Program
Indítás
Zárás
Támogatási arány
Támogatási összeg
Státusz

%
0.00

0.00
ESZA
TOP
2019.01.01.
2023.11.30.
100%
338 219 161 Ft
TOP-5.3.2-17-BK1-2018-00001
saját
2019.01.01.
2023.11.30.
338 219 161 Ft
ESZA
TOP
2021.03.05.
2023.12.15.
100%
418 701 916 Ft
TOP-5.3.2-17-BK1-2020-00003
saját
2021.03.05.
2023.12.15.
418 701 916 Ft
TOP-5.3.2-17-BK1-2019-00002
ESZA
TOP
2020.04.01.
2023.11.30.
100%
344 000 000 Ft
TOP-5.3.2-17-BK1-2019-00002
saját
2020.04.01.
2023.11.30.
344 000 000 Ft
ESZA
TOP
2022.02.01.
2023.11.30.
100%
686 429 393 Ft
TOP-5.3.2-17-BK1-2021-00004
saját
2022.02.01.
2023.11.30.
686 429 393 Ft

Filmajánló

chevron left
event card

Petőfi örök

arrow
200 éve született Petőfi Sándor,  s ezalatt a jó néhány esztendő alatt bizony elég sok minden megváltozott. 

event card

Meseföld - Gólyacsősz

arrow
Hogy kerül gólya Izsák város településének címerébe? A Gólyacsősz ezt meséli el.

event card

Bács-Kiskun vármegyei klímaprogram

arrow

event card

No sugar- A hegyek közt

arrow
Különleges dalhoz, különleges klip dukál. Vajon mit üzen Petőfi korunk emberének? Erre kereste a választ az erdélyi No Sugar zenekar, amikor megzenésítette Petőfi: A hegyek közt c. versét.

event card

Meseföld - Csonka torony

arrow
Csengőd település keletkezésének legendája elevenedik meg a mesében.

event card

Itthon, Bács-Kiskunban

arrow
Bács-Kiskun Megye Önkormányzatának 2021-es, színvonalas imázsfilmje a Mi vármegyénkről, életünk, kultúránk, hagyományaink jövőt építő villanásaiból készült. 

event card

Bács-Kiskun vármegyei imázsfilm

arrow
Bács-Kiskun Vármegye Önkormányzatának imázsfilmje. A film az "érték, élmény, egészség" témakörére épít és vármegyei szereplők szemszögéből mutatja be a otthonunk látnivalóit, értékeit.

event card

Talpra magyar!

arrow
Mi jut eszébe az utca emberének Petőfiről?

chevron right

Galériák

chevron left
event card

Csapadékvíz elvezetés Ordason

arrow

Ordas

event card

Szobonya Zoltán Emléknap

arrow

event card

Vármegye-marketing

arrow

event card

Vármegyei értékeink

arrow

event card

Identitásfejlesztés

arrow

event card

Petőfi 200

arrow

event card

Vármegye napok

arrow

event card

Ünnepi közgyűlés

arrow

chevron right

Könyveink

chevron left
event card

Meseföld 2. Foglalkoztató füzet

arrow
A Meseföld 2. kötethaz tartozó játékoz foglalkoztatófüzet

event card

A MI PETŐFINK

arrow
Válogatott Petőfi versek végzős diákjainknak

event card

Értéktár 2. kötet

arrow
A Bács-Kiskun megyei értékek 1. című kiadvány folytatásában 109, újonnan listára került értéket mutatunk be.

event card

Sváb-sarok

arrow
Ott vagy, ahol lenned kell - Pincék, helyi termékek,, látnivalók, szállások

event card

Értéktár 3. kötet

arrow
A 2019 óta bővült értéktár elemei - bővítése folyamatban.

event card

Legendás út 1.

arrow
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat által kiadott legendagyűjtemény első része

event card

Legendás út 2.

arrow
Bács-Kiskun Vármegye Önkormányzatának második legenda gyűjteménye

event card

Borba zárt napfény

arrow
A Duna Borút projekt keretében készült el ez a borturisztikai kiadvány és térkép, amely bemutatja a megyei és határon túli borászatokat

chevron right

Turisztika

chevron left
event card

Hartai Kolbászfesztivál

arrow

Harta

event card

Móra Ferenc Művelődési Központ

arrow

Kiskunfélegyháza

event card

Meszesi Dunapart –Szabadstrand Foktő

arrow
Nyár a Duna mentén.

Foktő

event card

Dávodi Gyógyfürdő

arrow

Dávod

event card

Fokhagyma Fesztivál és Gasztronómiai Verseny

arrow

Bátya

event card

Kiskunsági Betyár Kúria

arrow

Kunadacs

event card

Borsi-halom (Kiskunfélegyháza)

arrow

event card

Knehr Pince

arrow

Hajós

chevron right

Értékeink

chevron left
event card

Latinovits Sírkápolna

arrow
Latinovits Illés 1880-ban építette fel a későbbi családi sírkápolnát, melyet a Boldogságos Szűz Mennybemenetelének tiszteletére szenteltek fel. A családi kápolnát nagyrészt temetkezési helynek használták, ide temették a család több tagját. 

Bácsborsód

event card

Benedek Péter festő munkássága

arrow
Benedek Péter uszódi születésű festő. Művészeti képzésben nem részesült, földművesként dolgozott, majd az I. világháború alatt hadiüzemben gyári munkásként foglalkoztatták. Ösztönös tehetségét itt fedezte fel Bálint Jenő, aki pártfogója lett. 

Uszód

event card

Kecskeméti baracklekvár

arrow
Kecskeméten és környékén a kajszibarack termesztése és feldolgozása több száz éves múltra tekint vissza. A kecskeméti baracklekvár egyedinek tekinthető, hiszen előállítása megfelel a forrásanyagban leírt technológiának és a méltán „hirös” barackfajtákból készül.

Kecskemét

event card

Kunpusztaiság

arrow
A „kunkerekegyháziság”, illetve ma a „kunpusztaiság” a természetközeliség, a hagyományos, zárt paraszti életforma nyomán megjelenő „lassú turizmus.

Kerekegyháza

event card

Magyar Történelmi Emlékút

arrow
A Magyar Történelmi Emlékúton tíz fafaragó mester reliefjei, száz méteren, huszonegy képben több mint ezer esztendő jeles eseményeit mutatják be a honfoglalástól egészen napjainkig. 

Szank

event card

Dr. Magyari Béla űrkutatásban végzett tevékenysége

arrow
Dr. Magyari Béla Kiskunfélegyházán született 1949. augusztus 8-án, itt végezte általános iskolai és gimnáziumi tanulmányait egyaránt. Már gimnáziumi évei alatt megkezdte a vitorlázórepülést, s ekkor érlelődött meg benne a gondolat, hogy vadászpilóta szeretne lenni.

Kiskunfélegyháza

event card

Ortan Patrik - szíjgyártó és nyeregkészítő alkotói munkássága

arrow
Péter Lajos családjával együtt Erdélyből települt Magyarországra, Lajosmizsén telepedtek le. A családfő édesapjától gyerekkorában leste el a szíjgyártás titkait, de mégis elektroműszerész lett. 

Lajosmizse

event card

Kunadacsi Különleges Fűszerpaprika-őrlemény

arrow
A fűszerpaprikát az 1990-es évek elején kezdték el termelni Kunadacson, hagyománya ekkortájt alakult ki. Az édes fűszerpaprika-őrlemény Magyarországon nemesített, államilag elismert, a legjobb íz- és színagyagokkal rendelkező fajták vetőmagjából termelt növények megszárított termésének őrleménye. 

Kunadacs

chevron right

Események

Design by WEBORIGO