Bács-Kiskun Vármegyei Területi Választási Iroda

A Bács-Kiskun Vármegyei Területi Választási Irodával kapcsolatos információk

Bács-Kiskun Vármegyei Területi Választási Iroda

A Bács-Kiskun Vármegyei Területi Választási Irodával kapcsolatos információk

A területi választási irodák vezetője a vármegyei önkormányzat jegyzője, aki az iroda további tagjait a feladatok végrehajtásához szükséges számban, határozatlan időre bízza meg, egyben a tagok közül kinevezi helyettesét. Taggá közszolgálati tisztviselő, kormánytisztviselő és közalkalmazott, továbbá a vármegyei önkormányzati hivatal munkavállalója bízható meg. A vármegyei kormányhivatal miniszteri rendeletben meghatározottak szerint közreműködik a választásokkal összefüggő informatikai feladatok ellátásában. 

A választási irodák a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 75. §-a értelmében 

a) ellátják a választás előkészítésével, lebonyolításával kapcsolatos szervezési feladatokat,

b) gondoskodnak a választópolgárok, jelöltek és jelölő szervezetek tájékoztatásáról, választási információs szolgálatot működtetnek,

c) ellátják a választási bizottságok titkársági feladatait, döntésre előkészítik a választási bizottságok hatáskörébe tartozó ügyeket,

d) biztosítják a választási bizottságok működésének és a szavazás lebonyolításának tárgyi és technikai feltételeit,

e) megszervezik a választási szervek tagjainak oktatását,

f) gondoskodnak a választási iratok kezeléséről, biztonságos őrzéséről, illetőleg megsemmisítéséről,

g) ellátják az igazgatási és informatikai próbákkal kapcsolatos feladatokat,

h) az adatvédelem és az informatikai biztonság követelményeinek biztosításával, feladatkörükben eljárva működtetik a választás előkészítéséhez és lebonyolításához szükséges választási információs rendszereket,

i) a technikai háttér biztosításával segítséget nyújtanak a szavazatok összesítéséhez, a választás eredményének megállapításához,

j) ellátják a jogszabályokban meghatározott egyéb feladatokat.

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 75. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján a Területi Választási Iroda Választási Információs Szolgálatot működtet.

 

A Bács-Kiskun Vármegyei Területi Választási Iroda Választási Információs Szolgálatának elérhetősége:
Cím: 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.
Telefon: +36 30 1587974
E-mail: jegyzo@bacskiskun.hu

Kapcsolat

6000 Kecskemét Deák Ferenc tér 3

www.bacskiskun.hu
Több Kevesebb chevron down
Design by WEBORIGO