Térség

Településeink

Tematika

Értékeink

event card

"Az egész töredéke és a töredékek egésze" című Petőfi-kárpit

arrow
A XXI. században ritka művészi összefogással és alkotói konszenzussal készült mű garantált színvonalú, Petőfi szülővárosához tervezett, egyedi, tartalmas és esztétikus vonzerőt jelent.

2022-12-16

Kiskőrös

event card

„Lecek” fali integráció, Victor Vasarely alkotása

arrow
A „LECEK” alkotás, amely Kecel Nevelési Központjának falát díszíti, a község összefogásának, művészet iránti tiszteletének, szép iránti szeretetének jelképe. 

2023-02-14

Kecel

event card

1987-es Lakiteleki Sátor és a Lakiteleki Találkozó, valamint a „Lakiteleki Gondolat” hagyománya

arrow
Az 1979-es Fiatal Írók Lakiteleki Találkozója Illyés Gyula részvételével, az 1985-ös lakiteleki Antológia-est után zajlott, 1987. szeptember 27-én Lezsák Sándor lakiteleki házának udvarán fölállított lakodalmas sátorban „A magyarság esélyei” címmel. 

2022-12-16

Lakitelek

event card

3 db Kocsányos tölgy

arrow
Bácsborsód északi határánál, a műút mellett, az erdő előtt három kocsányos tölgy áll, melyek a település 2001-ben megalkotott címérében is szerepelnek. 

2023-02-14

Bácsborsód

event card

A Dunapataj-Szent Tamás domb Árpád-kori templomrom és temető

arrow
A Szent Tamás-domb Dunapataj és környékének egyik legmagasabb pontja. Közvetlen környékén gyakran kerültek elő emberi csontok, viszont értékelhető régészeti lelet csak kis számban fordult ki a földből. 

2022-12-16

Dunapataj

event card

A dunapataji Duna-szakasz természeti környezete

arrow
Gyönyörű szigetvilág húzódik a Duna bal partján Harta, Dunapataj és Ordas határában, mely az első érintetlen szigetsor a folyó alsó részén Budapesttől délre. 

2023-02-14

Dunapataj

event card

A dunapataji Kossuth-szobor

arrow
A Magyarországon és a nagyvilágban felállított Kossuth-szobrok közül a dunapataji a második, Bács-Kiskun vármegyében pedig az első. Kiss György és Gerenday Antal művét eredeti formájában – még Kossuth halála évében – 1894. december 16-án avatták fel Kossuth Ferenc jelenlétében. 

2022-12-16

Dunapataj

event card

A dunapataji községháza (volt városháza)

arrow
Bács-Kiskun vármegye egyik legidősebb városházi épülete. Az egykori Duna-menti mezőváros, Dunapataj hivatalos épületét méltóképpen őrizték meg és újították fel eredeti formájában. 

2022-12-16

Dunapataj

event card

A dunapataji Magyarok Nagyasszonya római katolikus templom és plébánia

arrow
A templom 1761-ben épült, s országosan is egyedülálló különlegessége abból adódik, hogy 1934-es bővítésekor Magyarországon elsőként épületelhúzást végeztek rajta. 

2022-12-16

Dunapataj

event card

A dunapataji ő-ző nyelvi dialektus

arrow
A Duna menti települések konzervatív falvai és mezővárosai számos néprajzi jelenséget állandósítottak és őriztek meg. Dunapataj – földrajzi fekvésénél fogva – a déli nyelvjárástípusba tartozik, amelynek jellemzője az „ö”-zés, használata azonban nem olyan szigorú, mint például Szeged környékén. 

2022-12-16

Dunapataj

event card

A dunapataji pacalpörkölt-főzés hagyománya

arrow
A dunapataji pacalfőzés gyökerei a XX. század első évtizedeire vezethetők vissza. Ekkor a lakodalmakban az ágyvitelnél segítőket vendégelték meg pacallal. (Ebben kockázott marhahús is volt akkoriban.) 

2023-02-14

Dunapataj

event card

A dunapataji polgári iskola, ének-zenei iskola, ma általános iskola

arrow
Dunapataj közlekedési csomópontjában, az 51-es út, az Ordasi út és a Vasút utca kereszteződésében impozáns épület hívja föl magára a figyelmet. A kitüntetett helyre épített iskolaépület egykor nemcsak Dunapataj, hanem a szűkebb környék (Ordas, Harta községekkel) oktatási központja is volt.

2022-12-16

Dunapataj

event card

A dunapataji református templom és parókia

arrow
A templom a nagyközség, s egyben a Duna mente egyik legrégebbi épségben megmaradt építészeti emléke. A XV. században emelték akkoriban még gótikus stílusban, mivel katolikus templomnak szánták, majd 1773-ban újjáépítették, 1846-ban pedig javították. 

2022-12-16

Dunapataj

event card

A dunapataji református tempom műemléki környezete

arrow
A 19. század utolsó harmada óta áll változatlan formában a dunapataji református templom műemléki környezete, mely bepillantást enged az egykori mezőváros egyik legkiemelkedőbb részébe. 

2022-12-16

Dunapataj

event card

A dunapataji unitárius templom

arrow
Dunapataj főutcájának képét meghatározza egy fehérre meszelt falú, fatornyos, fiatornyokkal ellátott, erdélyi stílusú templom, amelyben a Pataji Múzeum található. 

2022-12-16

Dunapataj

event card

A dusnoki rác nemzetiségi hagyományokat őrző rendezvények: Rác Fonó és Rác Pünkösd

arrow
Dusnok hagyományai, népszokásai jelentős részben a helyben élt rác nemzetiséghez kötődnek. A kulturális életben megjelenő rác, avagy horvát elemek súlya lényegesen nagyobb, mint azt pusztán a statisztikák alapján gondolhatnánk, és a település belső és külső imázsához, arculatához is igen jelentős mértékben járul hozzá.

2022-12-16

Dusnok

Design by WEBORIGO