Történelem

Rövid összefoglaló vármegyénk történelméről

Történelem

Rövid összefoglaló vármegyénk történelméről

A mai Bács-Kiskun vármegye területe évezredek óta lakott vidék, amely a honfoglaló magyarok részéről kiemelt figyelmet kapott: erre utalnak az Árpád-házi fejedelmek neveit viselő települések – Tas, Solt, Fajsz -, illetve az is, hogy Szent István érsekséget létesítette Kalocsán. 

A kezdetben Pest és Bács vármegyékhez tartozó területen zajló virágzó életnek a tatárjárás vetett véget. A következő évszázadokban az újratelepítés során érkező kunok és jászok határozták meg a Duna-Tisza arculatát, majd következett az újabb pusztítás, ezúttal az Oszmán Birodalom révén. A török hódoltságot követően az elnéptelenedett területekre rácokat, németeket, illetve szlovákokat telepítettek be. A gazdasági és kulturális életnek további lendületet adott a redempció (1745), amelynek során a jász-kunok megváltották korábban elvont jogaikat a Német Lovagrendtől. A meginduló polgárosodással együtt a 19. században kialakult a térség jelentős városainak arculata is, majd a homokos területek felparcellázásával a tanyai élet is virágzásnak indult. 

Az első és a második világháború súlyos megpróbáltatást hozott a téréség lakosai számára. Tragikus veszteséget jelentett, hogy a trianoni szerződés nyomán Bács vármegye legnagyobb részét elcsatolták Magyarországtól. Az 1950-es megyerendezés során alakult ki a jelenlegi Bács-Kiskun megye, Kecskemét megyeszékhellyel. 2023. január 1-től a megye elnevezést felváltotta a vármegye.

Hírek

chevron left
chevron right

Kapcsolódó eseményeink

Design by WEBORIGO