„ITTHON MARADUNK” - Megyei identitás erősítése Bács-Kiskun megyében

2019-ben indult útjára Önkormányzatunk első sikeres közösségfejlesztési programja, így a tapasztalatok és visszajelzések, a lakossági igényfelmérés alapján e projektünk keretében folytattuk a szakmai programunkat.

„ITTHON MARADUNK” - Megyei identitás erősítése Bács-Kiskun megyében

Projektazonosító:

TOP-5.3.2-17-BK1-2020-00003

Kedvezményezett:

Bács-Kiskun Vármegyei Önkormányzat

Település:

Forrás:

ESZA

Program:

TOP

Támogatási arány:

100%

Támogatási összeg:

418 701 916 Ft

Megvalósítás kezdete és vége:

2021. 03. 05. - 2023. 12. 15.

Státusz:

Lezárt

I. Bevezető:

2019-ben indult útjára Önkormányzatunk első sikeres programja, így a tapasztalatok és visszajelzések, a lakossági igényfelmérés alapján e projektünk keretében folytatjuk szakmai programunkat.

A pályázatot a Bács-Kiskun Megyei Fejlesztési Ügynökség NKft. munkatársaival közösen (konzorciumban) valósítjuk meg.

II. A projekt tartalmának bemutatása:

A projekt célja:

•    A megyei identitás megerősítésével, aktív közösségi léttel csökkenteni az elvándorlást.
•    Célunk az eddig rejtett, a közösség számára nem elérhető, de a közösség tagjainál „megbújó” hagyományok, kulturális, természeti, gazdasági, szakmai tudást igénylő értékek feltárása és integrálása a jelenleg birtokunkban lévő tudással annak érdekében, hogy a közösség látható értékei minél gazdagabbá és ismertebbé váljanak.
•    További célunk a jelenlegi civil aktivitás, az „alulról” jövő kezdeményezőkészség megerősítése a projekt keretében foglalkoztatott szakemberek munkája által, valamint a helyi lakosok aktivitásának növelésén keresztül.

A Projekt célterülete: Bács-Kiskun megye.

A Projekt olyan megyei közösségeket is érint, mint a hagyományápolók és -őrzők, alkotó közösségek, természetjárók, kulturális szakemberek, településvezetők, fejlesztési szakemberek.

Célcsoportok: A megye lakossága, elsősorban gyermekek, a fiatalabb generációk, másodsorban a felnőttek, harmadsorban a családok, továbbá megjelennek az olyan gazdasági szereplők, mint a helyi gazdasági kisközösségek kialakításának fontos szereplői.

A Bács-Kiskun Megyei Fejlesztési Ügynökség NKft. által kezelt programelemek sajátos igényekre reagálnak, a lakosságmegtartó erőt kívánják növelni, a terület- és vállalkozásfejlesztés bemutatásával, ismeretterjesztő előadások megszervezésével járulnak hozzá a sikeres megvalósításhoz.

A projekt tartalmi elemei:

Tervezett tevékenység megnevezése Tervezett tevékenység leírása
Bács-Kiskun megyei médiamegjelenés erősítése Magas minőségű médiatartalmak gyártása érdekében Bács-Kiskun megyei televízióhálózat létrehozása, profi stúdió kialakítása.
Integrált weboldal létrehozása Új, korszerű weboldal létrehozása, amely integrálja a most működő weboldalak tartalmát és létrehoz egy központi, felhasználóbarát internetes portált a megyei önkormányzati hírek, információk áttekinthető és könnyű eléréséért.
Térség-érték marketing folytatása A Térség-érték marketing fontos pillére a megyei értékek mentén egységes és tudatos megjelenés, amely összetéveszthetetlen és sajátos jegyeket hordoz a kommunikációban. A feladatellátás során az ifjúságot is bevonjuk arra a kérdésre választ adni, hogy miért jó Bács-Kiskun megyében élni.
A fiatalokat segítjük a hátrányos helyzetű, mélyszegénységben élők iránti érzékenységük fejlesztésében.
A meglévő Értéktár könyvünket frissítjük, és könnyel elérhető, online könyvként bocsátjuk a lakosság rendelkezésére, így felhívva a figyelmet a körülöttünk lévő értékekre.
Marketingklubot szervezünk „Értékeink érvényesítése helyben” címmel a településvezetők, valamint helyi „kovász-emberek” részére.
Kulturális rendezvényeken interaktív bemutatókkal jelenítjük meg értékeinket.
„Mozdulj Bács-Kiskun!” sportprogramok generálása A helyben élők egészségmegőrzése érdekében sportprogramok megvalósítása.
Közösségi gazdaságfejlesztési programsorozat, valamint Értékkosár, értékadatbázis létrehozása Kiemelten fontos az önműködő, helyi gazdasági közösségek megerősítése a kulturális és gazdasági javak megteremtése, a munkahelyek stabilitása, a biztonság megteremtése érdekében, amely erősiti a helyi kötődést és a helyben maradást. Ezt foglalja keretbe a Közösségi gazdaságfejlesztési program.
Az Értékkosarak által a helyi termékek egységes arculatot és megjelenést kapnak, ezzel egy olyan adatbázissal támogatjuk és erősítjük meg a termelői és fogyasztói közösségeket, amely részükre naprakész információkkal szolgálnak a rendelkezésre álló tároló kapaitásokról és megvásárolható helyi termékekről.
„Tervezz itthon – maradj TOP-on!” programelem létrehozása A programelem keretében a közösségi gazdaságfejlesztési programot egészítjük ki közösségi tervező műhelyek, online vállalkozói fórumok létrehozásával.
„Kisember” programsorozat megvalósítása

A „Kisember” programsorozatban az óvodáskorú gyermekeknek foglalkozások keretében, a kisiskolások számára napközis táborokon keresztül mutatjuk meg Bács-Kiskun megye gazdag helyi értékeit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HÍREK

2021.12.15
Az élmény az óvodákhoz ért

Az „ITTHON MARADUNK” Megyei identitás erősítése Bács-Kiskun Megyében, TOP-5.3.2-17-BK1-2020-00003” azonosító számú projekt keretében „Élmény az óvodákhoz megy” projektelem megvalósítása sikeresen megtörtént és lezárult.

A projekt célja: A Bács-Kiskun megyei identitástudat erősítését szolgáló élményfüzér óvodások számára élményt nyújtó kreatív foglalkozások megtartására irányuló tevékenység.

Az óvodai foglalkozások 22 csoportban két témakörben (méhek, lovak) kerültek megtartásra. A Bevont települések (Dávod, Felsőszentiván, Mátételke, Bácsborsód, Borta, Ordas, Orgovány, Kisszállás, Szank, Csólyospálos, Gátér, Akasztó, Csengőd, Kunadacs, Szentkirály) összesen 15 településnek, 15 óvodájából 22 óvodai csoport vett részt ezen foglalkozásokon. Az óvodai foglalkozások számát tekintve méhecske témakörben 22, lovacska témakörben is 22, összesen 44 megtartott foglalkozás volt. A bevont óvodai létszámot illetően pedig 335 fő gyermek vett részt ezen foglalkozásokon. A foglalkozások elérték céljukat, hiszen a résztvevő óvodás korú gyermekek játékos módon, a képességeiknek megfelelően fejlesztve találkozhattak, ismerkedhettek a Bács-Kiskun megyében összegyűjtött, élményláncba felfűzött értékei közül két témakörrel (méhecske, és lovacska), hozzájárulva ezzel a gyermekek identitástudatának alakításához.

2022.01.17
Fiatal szemmel a világunk

Vinkó Kitti, Felcseperedés a szanki horgásztónál című kisfilmje nyerte el a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat "Helyi érték diákszemmel" című pályázatát.

A szakmai zsűri véleménye alapján, nagyon kedves és személyes a film. Kitti kiválasztott egy számára kedves helyi értéket, bemutatja igen szép felvételekkel és szereplőkkel, a múltra fotókkal utal. Felirat vagy szöveg hiányában azonban magáról a tóról, történetéről keveset tudunk meg, de ezért kárpótol a film kedvessége.

A nyertes videó itt nézheti meg.

2022. 04.28
Teljesítménytúra Izsákon
Mélykúti zarándoklat

2022.05.18
Zarándoklatot tartottak a mélykúti Júdásfa-fesztiválon

2023.12.15.
Lezárult „ITTHON MARADUNK - Megyei identitás erősítése Bács-Kiskun megyében” című projekt

Bács-Kiskun Vármegye Önkormányzata 2020. évben vissza nem térítendő támogatást nyert el a TOP-5.3.2-17-BK1-2020-00003 azonosítószámú, „ITTHON MARADUNK” című projekt végrehajtása érdekében. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg, 418,70 millió forint európai uniós támogatás segítségével.

A cél érdekében elkészítettünk a vármegyei televízióhálózat digitális tartalomkezelő és online megosztó platformját, amelynek segítségével a vármegye területén évtizedek óta „szigetként” működő televíziós szerkesztőségek a minőségi tartalmaikat egymással is meg tudják osztani, segítve a helyi hírek gyorsabb áramlását is. A tartalomgyártás érdekében eszközöket vásároltunk egy médiastúdió létrehozása érdekében, ahol a helyi értékek feltárása érdekében interjúk, riportok készültek. Szintén az információramlást segíti, hogy a vármegyei önkormányzat párhuzamosan működő, több tematikus weboldalait egy platformba integráltuk, megújítva a bacskiskun.hu weboldalt, amely a híreinken, közérdekű információkon túl folyamatosan bővülő adat- és tudásbázist tartalmaz értékeinkről, a vármegyei (területi) fejlesztéseinkről.

A projektben továbbra is kimelet figyelmet fordítottunk a helyi, térségi, megyei értékek feltárására. Az először 2015. évben kiadott, a megyei értékeket bemutató kiadvány első két kötetének tartalmi megújítása vált szükségessé, amihez a projektünk biztosított szakmai forrást. A kiadványok tartalmi felújítása és újratördelése mellett a fényképeket is megújítottuk. Az első két kötet kiadása óta feltárt értékeket pedig egy hamadik kötetbe rendeztük. A könyvek digitális formában letölthetők.

A vármegyei identitás és kohézió erősítését szolgálta az öt alkalommal megvalósított Marketing klub, ahol az önkormányzat dolgozóitól vállalkozókon keresztül közintézményi vezetőkig számos résztvevő igyekezett feltárni közös értékeinket, erősségeinket, és válaszokat találni a Bács-Kiskun jövőjét illető kihívásokra.    

Minden járásban szerveztünk sportversenyeket a vármegyében hagyománnyal rendelkező sportágakban: futás, kerékpározás, zarándoklat, nordic-wolking.

A piaci egyediség, a megyénkben létrehozott termékek, szolgáltatások megkülönböztethetőség érdekében kidolgozásra került a fi200 márkanévhez kapcsolódó (elsősorban csomagolástechnikai) arculati elemek. Kiválasztásra kerültek azok a megyei termelők és szolgáltatók, akik a fi200 márkanév alatt egységes arculattal tudnak megjelenni a piacon, segítve ezzel, hogy a vevők már a csomagolás láttán azonosítani tudják a garantáltan minőségi, megyénken belül helyi termékeket és szolgáltatásokat.

A vármegyei identitás erősítés kapcsán a fiatalok kiemelt célcsoportot jelentettek. Ezért az óvodás korosztály számára a megye természeti környezetének alapanyagaira építve kreatív foglalkoztató programokat dolgoztunk ki és valósítottunk meg megye szerte. A középiskola[HG1] i tanulók pedig a vármegye mind a 11 járásában részt vehettek megyei identitás napközis táborokban. Szintén számukra írtunk ki ötletpályázatot is: küldjék el elképzeléseiket, miként lehetne segíteni a hátrányos helyzetű családokat. A webportálunkon publikáltuk a középiskolások által készített, a helyi értékek bemutatása pályázatunkra benyújtott rövidfilmjeiket is. Gyermekeink pályaorientációs kérdéseinek segítése érdekében igyekeztük őket inspirálni is: több helyi sikeres vállalkozás vezetőnek biztosítottunk lehetőséget a bemutatkozásra, sikereik megmuttaásra, ösztönözve a gyerekeket a vármegyében való továbbtanulásra, a helyben elhelyezkedésre, letelepedésre és a sikereik elérésre.

Új helyszíneken folytatódott Megye Napok és a Mi Napunk rendezvények szervezése, amelyek keretében élményszerű formában mutattuk be Bács-Kiskun értékeit a vármegye területén. Valamint továbbra is járta a vármegyei településeket a Mesebusz, amely játékos formában ismertette meg vármegyei értékeket kicsikkel és nagyokkal egyaránt.

 

Hírek

chevron left
chevron right

Filmajánló

chevron left
event card

Legújabb filmjeink

arrow
YouTube-csatornánk legújabb filmjei.

event card

Homokanimáció - sorozat

arrow
Lenyűgöző homokanimáció-sorozat, vármegyei történetekből. 

event card

Értéket adunk

arrow
Bács-Kiskun Vármegye Önkormányzatának térségi értékeket bemutató karácsonyi kisfilmje.

event card

Bács-Kiskun vármegyei klímaprogram

arrow

event card

Bács-Kiskun, a mi megyénk

arrow
Egy megye, mely színültig van ízzel, látnivalóval, élménnyel, igazi különlegességekkel és páratlan életérzéssel. 

event card

Borba zárt napfény

arrow
A kisfilm a borok világába kalauzolja el a nézőit, a vármegyei borászatok bemutatásával.

event card

Meseföld - Csonka torony

arrow
Csengőd település keletkezésének legendája elevenedik meg a mesében.

event card

Meseföld - Gólyacsősz

arrow
Hogy kerül gólya Izsák város településének címerébe? A Gólyacsősz ezt meséli el.

event card

No sugar- A hegyek közt

arrow
Különleges dalhoz, különleges klip dukál. Vajon mit üzen Petőfi korunk emberének? Erre kereste a választ az erdélyi No Sugar zenekar, amikor megzenésítette Petőfi: A hegyek közt c. versét.

event card

Petőfi örök

arrow
200 éve született Petőfi Sándor,  s ezalatt a jó néhány esztendő alatt bizony elég sok minden megváltozott. 

chevron right
Design by WEBORIGO