Fenntarthatóság

Kötelező feladat a környezettudatosság, a környezet-etikus magatartás 

Fenntarthatóság

Kötelező feladat a környezettudatosság, a környezet-etikus magatartás 

A szó az elmúlt években vált igen népszerűvé, azonban gyökerei ennél jóval mélyebbre nyúlnak vissza. Az Egyesült Nemzetek Szervezetének (ENSZ) 1987-es „Közös jövőnk” elnevezésű jelentésében szerepelt először a kifejezés. A fenntarthatóság fogalmát az alábbi módon definiálták: 

„A fenntarthatóság az emberiség jelen szükségleteinek kielégítése, a környezet és a természeti erőforrások jövő generációk számára történő megőrzésével együtt.”

A vármegyei önkormányzatok számára kiemelten fontos feladat, hogy működésük során, fejlesztési tervei elkészítésekor, támogatott beruházásoknál figyelembe vegyék a fenntarthatósági szempontokat.  2023-ban a fenntarthatósággal, környezettudatossággal, a környezet-etikus magatartás kérdésével foglalkozni nem választási lehetőség kérdése többé. 

A klímaváltozás okozta kedvezőtlen hatások a mi vármegyénket is egyre inkább érintik, nemcsak az ökológiai feltételeket, de a gazdaság teljesítőképességét és a lakosság életmódját is negatívan befolyásolva. Ezért alkottuk meg  vármegyei klímastratégiát, amely a helyzetelemzésen, a problémák azonosításán és a célokon túl az intézkedéseket is tartalmazza. Az elmúlt években elkészültek - a teljes megye területét lefedve - az úgynevezett SECAP-ok, a Fenntartható Energia és Klíma Akciótervek. A Fenntartható Energia és Klím Akcióterv lényege, hogy felméri a település jelenlegi energetikai helyzetét, az energiafogyasztás szerkezetét, számba veszi a településen jelentkező legjellemzőbb, klímaváltozáshoz köthető természeti jelenségeket, megoldási javaslatokat nyújt az energiafelhasználás mérsékléséhez és a káros klímahatások elleni védekezéshez, valamint számszerűsíti a várható eredményeket.

Prótagorasz, ókori görög filozófus, szofista gondolkodót idézve: "Az ember nem csak azért felelős, amit tesz, hanem azért is, amit nem tesz meg.” 

A klímaváltozás napjaink leggyorsabban növekvő problémái közé tartozik, melynek számos kedvezőtlen hatását tapasztaljuk. Bács-Kiskun megyében a folyamat következményeit már a saját bőrünkön is érezzük: minden korábbinál súlyosabb hőhullámok, aszályok sújtják megyénket, de gyakoribbá váltak az özönvízszerű esőzések, viharok, jégesők is. Szinte a csapból is az folyik, hogy fenntarthatóság, azonban érdemes fontolóra vennünk, hogy pontosan mit is jelent ez a szó, és hogyan illeszthető be a mindennapi életünk különféle folyamataiba. Bács-Kiskun Vármegye Önkormányzata arra törekszik, hogy a vármegyei települések, azok lakosai, vezetői megfelelő és naprakész tájékoztatás és tudás birtokában legyenek az őket érintő fenntarthatósági témákban. Sokrétű és változatos szemléletformálási programok indultak vármegyénkben, mint például a "Klíma sátor" nevű kezdeményezés. A csatolmányok között megtalálja Klímakódex sorozatunkat is, amely családoknak, vállalkozásoknak és településvezetőknek fogalmaznak meg a gyakorlatban hasznosítható megoldásokat.

Klímaügyi stratégiánk mentén számos energetikai beruházás valósulhatott meg az elmúlt években, illetve a közel jövőben is folytatódik a TOP Plusz támogatásoknak köszönhetően. Az álatunk támogatott projektek esetében - legyen az turisztikai beruházás, ipari park építés vagy intézményfejlesztés - horizontális elvárás a társadalmi, környezeti és gazdasági szempontú fenntarthatóság.

 

Klíma Platform
A Bács-Kiskun Megyei Klíma Platform megalakulása

A klímaváltozás és annak rendkívül káros hatásai nem csak a jövő nemzedékét fenyegetik - a probléma a mai kor emberének életébe is begyűrűzött és negatívan befolyásolja azt. Ennek eredményes kezelése azonban az eddigiektől lényegesen eltérő hozzáállást igényel egyéntől és közösségtől egyaránt. A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat felismerte felelősségét és tenni kíván e globális probléma megoldása érdekében. Az „Éghajlatváltozásra adott innovatív válaszok Bács-Kiskun megyében” című, KEHOP-1.2.0-15-2016-00014 azonosítószámú projektje számos ponton keresztül ezt a célt szolgálja. A pályázat keretében írták alá május 23-án, Kecskeméten az együttműködésükről szóló nyilatkozatot az ún. Éghajlatváltozási Platform résztvevői.

A Bács-Kiskun Megyei Klíma Platform célja

A szakmai csoportosulás tagjai a tudományos és gazdasági élet szereplői közül kerültek ki azzal a céllal, hogy segítsék a társadalom klímaváltozással kapcsolatos ismereteinek bővítését, a szemléletformálást, felmérjék és összehangolják a fejlesztési igényeket, valamint online szaktanácsadást folytassanak. A koordinációs, fejlesztési és szemléletformálási tevékenységet koordinációját a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat végzi.

A Bács-Kiskun Megyei Klíma Platform feladatai

1.    Az együttműködők rendszeresen információt cserélnek egymással, az Éghajlatváltozási Platform munkájában a legjobb tudásuknak megfelelően közreműködnek. 
2.    Az együttműködők rendszeresen, de legalább negyedévente üléseznek a Projekt megvalósítási időszakában, azt követően pedig legalább évente egy alkalommal. 
3.    Az együttműködők, az elkészült „Bács-Kiskun Megyei Klímastratégia 2018-2030 - kitekintéssel 2050-ig” című dokumentum megvalósulását nyomon követik.
4.    Az együttműködők részt vesznek a klímaváltozással kapcsolatos hírek, fejlesztési lehetőségek, jó gyakorlatok gyűjtésében, melyek a www.bacskiskun.hu web lapon és az elektronikus hírlevélben kerülnek felhasználásra, illetve közreműködnek ezek helyi szereplők számára történő továbbításában.
5.    Az együttműködők segítik a helyi klímaváltozással, klímaváltozás mérséklésével, az ahhoz történő alkalmazkodással kapcsolatos fejlesztési igények felmérését és összehangolását, széles körű megismertetését.
6.    Az együttműködők segítik az online szaktanácsadás működését. Az online tanácsadást a megyei települések önkormányzatai, környezetvédelemmel foglalkozó civil szervezetei, vállalkozásai részére biztosítja az e-mailben jelzett felvetések, észrevételek, kérdések kezelése, megválaszolása érdekében.
7.    Az együttműködők rendszeres kapcsolatot tartanak és együttműködnek a Klímabarát Települések Szövetségével az Éghajlatváltozási Platform találkozóin.
8.    Az Éghajlatváltozási Platform titkárságot (továbbiakban: Titkárság) működtet, melynek feladatait a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat látja el. A Titkárság (2 fő) a szakmai koordinációs és konzultációs feladatok ellátását végzi. Feladata az időszakonkénti ülések megszervezése, adminisztrálása.
9.    Az együttműködők vállalják, hogy a cél elérése érdekében szorosan együttműködnek az Éghajlatváltozási Platform többi tagjával.
10.    Az együttműködők elfogadják, hogy a működéshez szükséges online felületet a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat honlapjához kapcsolódó aloldal adja, melyen a szemléletformálással és a stratégiával kapcsolatos információk mindenki számára ingyenesen elérhetőek.

A Bács-Kiskun Megyei Klíma Platform tagjai

Bács-Kiskun Vármegye Önkormányzata (6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.), törvényes képviselő: Rideg László, vármegyei közgyűlés elnöke
Alsó-Duna-Völgyi Vízügyi Igazgatóság (6500 Baja, Széchenyi István utca 2/C.) törvényes képviselő: Telkes Róbert, igazgató
Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (6720 Szeged, Stefánia 4.) törvényes képviselő: Dr. Kozák Péter, igazgató
Bács-Kiskun Megyei Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (6000 Kecskemét, Tatár sor 6.) törvényes képviselő: Gáspár Ferenc, elnök
Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.) törvényes képviselő: Gaál József, elnök
Bács-Kiskun Megyei Mérnöki Kamara (6000 Kecskemét, Klapka u. 19. II/8.) törvényes képviselő: Barta Lajos, elnök
BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt. (6000 Kecskemét, Izsáki út 13.) törvényes képviselő: Kurdi Viktor, elnök-vezérigazgató
BKMFÜ Bács-Kiskun Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. (6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.) törvényes képviselő: Kicsiny László, ügyvezető igazgató
Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács (6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.) törvényes képviselő: Rideg László, elnök
Energiaklub Egyesület (1056 Budapest, Szerb u. 17-19.) törvényes képviselő: Ámon Ada, elnök
Get-Energy Magyarország Kft. (1118 Budapest, Rétköz utca 5. 3. emelet) törvényes képviselő: Tóth Zoltán, ügyvezető igazgató
Kalocsakörnyéki Környezetvédelmi Egyesület (6300 Kalocsa, Híd u. 10.) törvényes képviselő: Szalmay László, elnök
Kamra-Túra Homokháti Gazdák Egyesülete (6000 Kecskemét, Tatár sor 6.) törvényes képviselő: Gál László, elnök
Kecskeméti Szakképzési Centrum (6000 Kecskemét, Szolnoki út 31.) törvényes képviselő: Leviczky Cirill, főigazgató
KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt.  (6000 Kecskemét, József Attila u. 2.) törvényes képviselő: Sulyok Ferenc, vezérigazgató
Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósága (6000 Kecskemét, Liszt Ferenc utca 19. ) törvényes képviselő: Ugró Sándor, igazgató
Klímabarát Települések Szövetsége (1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.) törvényes képviselő: Kovács Lajos, elnök
Kökény Attila szakértő
LENERG Energiaügynökség Mérnöki és Tanácsadó Nonprofit Kft. (4032 Debrecen, Egyetem tér 1.) törvényes képviselő: Vámosi Gábor, ügyvezető igazgató
MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Regionális Kutatások Intézete (7621 Pécs, Papnövelde u. 22.) törvényes képviselő: Dr. Kovács Katalin, intézet igazgató
Magyar Földtani és Geofizikai Intézet (1143 Budapest, Stefánia út 14. ) törvényes képviselő: Dr. Fancsik Tamás, igazgató
Nemzeti Pedagógus Kar Bács-Kiskun Megye (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 40.) törvényes képviselő: Fekete Antal, Bács-Kiskun megyei küldött
PILZE-NAGY Kft. (6000 Kecskemét, Talfája 50.) törvényes képviselő: Somosné Dr. Nagy Adrienn, ügyvezető igazgató
Szegedi Tudományegyetem Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék (6720 Szeged, Egyetem u. 2.) törvényes képviselő: Dr. Rakonczai János, egyetemi tanár
Magyar Energetikai Gazdasági és Értékelő Tanácsadó Iroda Kft. (1072 Budapest Dob utca 60. 1. em. 10.) törvényes képviselő: Czira Dóra, ügyvezető
ArchEnerg Nemzetközi Megújuló Energetikai és Építőipari Innovációs Klaszter (6721 Szeged, Vadász u. 5.) törvényes képviselő: Dr. Bulkai Dénes elnök
 

A Bács-Kiskun Megyei Klíma Platformhoz való csatlakozás feltételei

Az együttműködéshez minden olyan megyei szintű szervezet csatlakozhat, mely a célkitűzésekkel egyetért és aktívan részt kíván venni azok megvalósításában. A csatlakozási szándékot a Titkárságnak kell bejelenteni a klima@bacskiskun.hu e-mail címen, aki azt a feltételek fennállása esetén elfogadja és biztosítja az együttműködési megállapodás aláírását. Várjuk minden olyan elhivatott szervezet jelentkezését, aki a fenti feltételeknek megfelel és szívesen részt venne a megyei platform jövőbeni munkájában!

 

Környezetvédelmi program

A vármegyei önkormányzatok területi környezetvédelmi programjának elkészítését a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. évi törvény (továbbiakban: Kvt.) szabályozza, amelyet a mindenkor hatályos Nemzeti Környezetvédelmi Program céljaihoz, tartalmához és megvalósításához szükséges igazítani, figyelembe véve a térségi adottságokat és lehetőségeket.

Magyarország környezetügyi átfogó stratégiai tervdokumentuma a  hatévente megújítandó Nemzeti Környezetvédelmi Program (a továbbiakban: NKP). A jelenleg hatályban lévő 5. NKP 2020-ban készült el, amely 2026-ig határozza meg a környezeti jövőképet és célokat, az azt megelőző években elért eredményekre és az élő, illetve várható kihívásokra tekintettel. Intézkedései a gazdaság körforgásos jellegének erősítését célozzák, a környezeti előnyök mellett pedig hozzájárulnak az erőforrás-függőség csökkentéséhez, a versenyképesség és a foglalkoztatás növeléséhez is.

Az egészséges környezet védelmét szolgálandó, a környezetet és az emberi egészséget károsító vagy veszélyeztető hatások csökkentése és a lakosság egészségi állapotának javítása érdekében a 2021-2027-es Európai Uniós fejlesztési ciklusra való felkészülés keretében a vármegyei önkormányzatok fontos feladataként jelent meg, hogy elkészítsék a vármegyei területi tervdokumentumot, a vármegyei környezetvédelmi programot. A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat elkészítette a „BÁCS-KISKUN MEGYE KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2022-2027” című dokumentumot, melyet a mellékletek között ismerhet meg.

Kapcsolat

profile Bács-Kiskun Vármegye Önkormányzata

call+36 30 141-0561

emailinfo@bacskiskun.hu

6000 Kecskemét Deák Ferenc tér 3

www.bacskiskun.hu
Több Kevesebb chevron down

Fenntarthatóság hírei

chevron left
chevron right

Találatok száma: 160 db
A megjelenített eredmények szűrve vannak

11 325 457 801

Folyamatban Ft

64

Folyamatban DB

12 763 596 841

Lezárt Ft

96

Lezárt DB
Fejlesztéseink
Település(ek)
Forrás
Program
Indítás
Zárás
Támogatási arány
Támogatási összeg
Státusz

%
0.00

0.00
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2023-00044
Dusnok
ERFA
TOP plusz
2023.09.30.
2025.11.30.
100%
130 000 000 Ft
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2023-00044
kommunikáció
2023.09.30.
2025.11.30.
130 000 000 Ft
Helvécia
ERFA
TOP
2021.12.01.
2022.11.15.
100%
89 795 522 Ft
TOP-3.2.1-16-BK1-2021-00101
saját
2021.12.01.
2022.11.15.
89 795 522 Ft
Tázlár
ERFA
TOP
2017.06.01.
2021.07.31.
100%
41 000 000 Ft
TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00017
saját
2017.06.01.
2021.07.31.
41 000 000 Ft
TOP-2.1.2-16-BK1-2017-00003
Jánoshalma
ERFA
TOP
2018.06.01.
2022.07.31.
100%
100 000 000 Ft
TOP-2.1.2-16-BK1-2017-00003
saját
2018.06.01.
2022.07.31.
100 000 000 Ft
Bátmonostor
ERFA
TOP
2021.02.16.
2022.05.18.
100%
50 000 000 Ft
TOP-2.1.3-16-BK1-2020-00020
saját
2021.02.16.
2022.05.18.
50 000 000 Ft
Felsőszentiván
ERFA
TOP
2020.09.28.
2022.06.20.
100%
30 000 000 Ft
TOP-2.1.3-16-BK1-2020-00029
saját
2020.09.28.
2022.06.20.
30 000 000 Ft
Jakabszállás
ERFA
TOP
2018.07.01.
2022.01.31.
100%
85 026 232 Ft
TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00021
saját
2018.07.01.
2022.01.31.
85 026 232 Ft
Kaskantyú
ERFA
TOP
2018.07.01.
2021.06.18.
100%
76 551 000 Ft
TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00041
saját
2018.07.01.
2021.06.18.
76 551 000 Ft
ERFA
TOP
2018.05.01.
2022.03.31.
100%
249 905 166 Ft
TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00068
saját
2018.05.01.
2022.03.31.
249 905 166 Ft
Szakmár
ERFA
TOP
2021.09.01.
2022.09.30.
100%
98 113 395 Ft
TOP-3.2.1-16-BK1-2021-00100
saját
2021.09.01.
2022.09.30.
98 113 395 Ft
Kecel
ERFA
TOP plusz
2022.12.30.
2025.11.30.
100%
749 999 996 Ft
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BK1-2022-00046
kommunikáció
2022.12.30.
2025.11.30.
749 999 996 Ft
Kiskunhalas
ERFA
TOP
2018.04.01.
2021.03.31.
100%
419 398 995 Ft
TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00057
saját
2018.04.01.
2021.03.31.
419 398 995 Ft

Filmajánló

chevron left
event card

Homokanimáció - sorozat

arrow
Lenyűgöző homokanimáció-sorozat, vármegyei történetekből. 

event card

Legújabb filmjeink

arrow
YouTube-csatornánk legújabb filmjei.

event card

Meseföld - Csonka torony

arrow
Csengőd település keletkezésének legendája elevenedik meg a mesében.

event card

Bács-Kiskun, a mi megyénk

arrow
Egy megye, mely színültig van ízzel, látnivalóval, élménnyel, igazi különlegességekkel és páratlan életérzéssel. 

event card

Meseföld - Gólyacsősz

arrow
Hogy kerül gólya Izsák város településének címerébe? A Gólyacsősz ezt meséli el.

event card

Értéket adunk

arrow
Bács-Kiskun Vármegye Önkormányzatának térségi értékeket bemutató karácsonyi kisfilmje.

event card

Bács-Kiskun vármegyei TOP fejlesztések 2019

arrow
Vármegyénkben több mint 500  pályázatot nyújtottak be segítségünkkel 2014-2019 között. Ezekről a fejlesztésekről szól az alábbi kisfilm.

event card

No sugar- A hegyek közt

arrow
Különleges dalhoz, különleges klip dukál. Vajon mit üzen Petőfi korunk emberének? Erre kereste a választ az erdélyi No Sugar zenekar, amikor megzenésítette Petőfi: A hegyek közt c. versét.

chevron right

Galériák

chevron left
event card

Vármegyei értékeink

arrow

event card

TOP - TOP Plusz projektek

arrow

event card

Csatári Bálint Konferencia

arrow

event card

Ünnepi közgyűlés

arrow

event card

Egyházak

arrow

event card

Testvérmegyék

arrow

event card

Vármegye-marketing

arrow

event card

Vármegye napok

arrow

chevron right

Könyveink

chevron left
event card

Meseföld 2.

arrow
Bács-Kiskun Vármegye Önkormányzatának második mesekönyve

event card

Életerő határok nélkül

arrow
Az Életerő határok nélkül című kötet  Bács-Kiskun Vármegye Önkormányzatának megyei egészségmegőrző kínálatát hivatott bemutatni.

event card

Értéktár 1. kötet

arrow
A kiadványban bemutatásra kerülnek a megyénkhez köthető hungarikumok és nemzeti értékek, és ezt követően azok a megyei értékek, amelyek 2015. május végéig a Bács-Kiskun Megyei Értéktárba felvételt nyertek. 

event card

Barangolás a Duna-Tisza közén

arrow
Bács-Kiskun vármegye természeti értékei: kalandok a homok és a szik birodalmában

event card

Szülőföldemen, a két víz közén

arrow
Bács-Kiskun vármegye természeti öröksége

event card

Értéktár 3. kötet

arrow
A 2019 óta bővült értéktár elemei - bővítése folyamatban.

event card

Borba zárt napfény

arrow
A Duna Borút projekt keretében készült el ez a borturisztikai kiadvány és térkép, amely bemutatja a megyei és határon túli borászatokat

event card

Hiszem, teszem

arrow
Az elmúlt öt év Bács-Kiskun megye polgármestereinek szemével

chevron right

Turisztika

chevron left
event card

Véneperfa Vendégtanya

arrow

Csólyospálos

event card

Karaván-pihenő

arrow

Kerekegyháza

event card

FLORA Virágfesztivál és Keceli Országos Fazekas Kiállítás

arrow
Virágzásra fel!

Kecel

event card

Új Tanyacsárda

arrow

Felsőlajos, Lajosmizse

event card

Földtani Feltárás

arrow

Csólyospálos

event card

Vörösmarty Mihály Művelődési Ház és IKSZT

arrow

Szank

event card

Magyarok Nagyasszonya római katolikus templom

arrow

Dávod

event card

Szelidi-tó Dunapataj

arrow
Töltsd a napod a Szelidi-tónál!

Dunapataj

chevron right

Értékeink

chevron left
event card

Petőfi Sándor költészete, kiemelten az Alföldről és a Kiskunságról írott versei

arrow
Petőfi Sándor költészetében megjelenik az Alföld és a Kiskunság. Petőfi az élő nyelvet használja verseiben, nyelvhasználatának egyik forrása pedig a gyermekkorában megismert félegyházi palócos nyelvjárás volt.

Kiskunfélegyháza

event card

Kiskőrösi-turjános természetvédelmi terület (Szücsi-erdő és az általa körbezárt rétek)

arrow
A Szücsi erdő az Alföldön őshonos éger-kőrises láperdők és rétek váltakozásából áll. Az erdő és a rét hasonló összetétele Magyarországon nem lelhető fel máshol. 

Kiskőrös

event card

Izsáki Arany sárfehér szőlő

arrow
Izsákon több évszázados hagyománya van a szőlőtermesztésnek, ám a települést híressé, a „Sárfehér hazájává” tévő, tömegesen termelt helyi szőlő, alig másfél százados.

Izsák

event card

Szent Korona Cukrászda

arrow
Az 1971-ben nyitott Szent Korona Cukrászda fagylaltjait és süteményeit napjainkra az egész országban ismerik és külföldön is letette névjegyét. 

Soltvadkert

event card

Benedek Péter festő munkássága

arrow
Benedek Péter uszódi születésű festő. Művészeti képzésben nem részesült, földművesként dolgozott, majd az I. világháború alatt hadiüzemben gyári munkásként foglalkoztatták. Ösztönös tehetségét itt fedezte fel Bálint Jenő, aki pártfogója lett. 

Uszód

event card

A dunapataji református templom és parókia

arrow
A templom a nagyközség, s egyben a Duna mente egyik legrégebbi épségben megmaradt építészeti emléke. A XV. században emelték akkoriban még gótikus stílusban, mivel katolikus templomnak szánták, majd 1773-ban újjáépítették, 1846-ban pedig javították. 

Dunapataj

event card

Kunszentmiklósi birkapörkölt

arrow
A Felső-Kiskunságban, ahol a birkatartás legnagyobb ünnepe Szent György napja volt – amikor a nyájakat kihajtották a szikes legelőkre, hogy Dömötör napjáig a fejéstől az elletésig minden a pusztában történjék – gyakran lett ünnepi étel a kevésbé életképes birkából. 

Kunszentmiklós

event card

Bozsó János festőművész, múzeumalapító életművéből álló gyűjtemény

arrow
Bozsó János 1922. december 27-én született. Kecskeméten élt és alkotott. Gyermekkorát egész életére kihatóan a szegény paraszti sors formálta. Az elemi iskolát 1928 és 1934 között végezte Városföldön, majd alkalmi fizikai munkákból tartotta fenn magát. 

Kecskemét

chevron right

Események

Design by WEBORIGO