Öregcsertő

Kalocsai Sárköz a Duna és mellékágaim által körülhatárolt szigetjellegű terület, melyre később települések épültek.

Öregcsertő

Kalocsai Sárköz a Duna és mellékágaim által körülhatárolt szigetjellegű terület, melyre később települések épültek.

Kalocsai Sárköz a Duna és mellékágaim által körülhatárolt szigetjellegű terület,

melyre később települések épültek.Közéjük tartozik Öregcsertő, a község keleti határa a Kiskunságot és Dunavölgyetelválasztó mocsarakig terjed.Öregcsertővel kapcsolatos utalások legelőször a XIII. század elején tűnik fel. A falu elnevezése minden bizonnyal személynévből, a település egykori tulajdonosának nevéből ered. A XIV. század elején ez a személynév a „-háza”összetétel formájában jelenik meg a különböző forrásokban.A török kiűzését követően ismét módosul a falu elnevezése. Ekkor jelenik meg az„öreg”, illetve a „kis” előtag, amely a két, később egybeépülő településmegkülönböztetését szolgálta.A falura vonatkozóan a legkorábbi adatok a XIII. század közepéből valók. IV.Béla egy 1239-ben kiadott oklevelében tesz említést a településről. Eszerint az uralkodó a szekszárdi apátságnak a Solt megyei Iván és Halom nevű birtokán tizenhat családot szabad jobbágyainak sorába emelt fel. A dokumentum azzal folytatódik, hogy háború esetén kötelesek az apátot hadba kísérni, s ezért minden más szolgálat alól mentesülnek. Említést tesz az oklevél egy bizonyos „Chertu” nevűről, aki már gyermekkorában hűségesen szolgálta az uralkodót. A király nem feledkezvén meg róla, őt és összes rokonát szabad jobbággyá nyilvánította, s mentesítette a közadók fizetése alól. Hogy érdemeit a király kellően megjutalmazza, azokat a földeket, melyeknek már korábban haszonélvezője volt átadta neki örökös birtokul. Feltételezhető, hogy az adományozott birtok a település határára is kiterjedt, melynek központi része a „Chertu”-család tulajdonában lévő terület.A XIV. és a XV. századból származó, közigazgatási egységek megszervezését, birtokadományozási ügyeket, birtokvitákat tartalmazó oklevelekben a település neve a Chertewhaza” alakban állandósul.A török hódítás jelentős változást okozott az ország, s egyben a település életében.Kalocsát és környékét a török végleg 1542-ben szállta meg, s rendezkedett be hosszabb időre. A térség budai pasalik szegedi szandzsákjához tartozott kalocsai naije néven. Ez nem szpáhi, hanem a szultán birtokában lévő khász birtok volt.Ezekből a defterekből, török adólajtstromokból, kitűnik az itt élő lakosság anyagi helyzete az adóztatásának mértéke.Az 1686-ban meginduló felszabadító háború során a falu elnéptelenedett. Ezt az 1690-ban végzett összeírás is bizonyítja, amely Csertőháza nevét az elhagyott, elpusztult helyek között tünteti fel. A térség, s egyben a település benépesítése a XVIII. század elején történt. Ekkor alakult ki a környékre nagyon sajátosan jellemző településforma, a szállás.A lakosság lélekszáma a XIX. század közepéig lassú, e század második felében gyors növekedést mutat. Az itt élők egy része mezőgazdasági tevékenység mellett ipari vállalkozást is folytat.A gazdasági fejlődés, ami a lakossági szám növekedésében is megmutatkozott, igen intenzívvé tette az önállósulásért folytatott harcot. Kalocsa egykori határából két önálló község alakult, Homokmégy és Szakmár.Öregcsertő 1915-ig tartozott Homokmégyhez, mígnem elszakadva önálló községgé lépett elő. Igazgatásilag a települést négy puszta alkotta: maga a központ Öregcsertő, a vele hamarosan egybeépülő Kiscsertő, az őrjegi puszta és a Gajárimajor.

 

Több Kevesebb chevron down

Turisztika

chevron left
event card

Római katolikus templom

arrow

Öregcsertő

chevron right
Fejlesztéseink
Település(ek)
Forrás
Program
Indítás
Zárás
Támogatási arány
Támogatási összeg
Státusz

%
0.00

0.00
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BK1-2022-00002
Öregcsertő
ERFA
TOP plusz
2023.01.01.
2023.11.30.
100%
68 000 000 Ft
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BK1-2022-00002
saját
2023.01.01.
2023.11.30.
68 000 000 Ft
Öregcsertő
ERFA
TOP
2021.09.01.
2023.02.28.
100%
60 000 000 Ft
TOP-2.1.3-16-BK1-2021-00042
saját
2021.09.01.
2023.02.28.
60 000 000 Ft
Öregcsertő
ERFA
TOP
2018.05.01.
2020.12.31.
100%
27 685 000 Ft
TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00042
saját
2018.05.01.
2020.12.31.
27 685 000 Ft
Öregcsertő
ERFA
TOP
2018.06.01.
2019.02.28.
100%
15 000 000 Ft
TOP-4.1.1-16-BK1-2017-00003
saját
2018.06.01.
2019.02.28.
15 000 000 Ft
TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00003
Öregcsertő
ERFA
TOP
2017.06.01.
2019.01.31.
100%
26 000 000 Ft
TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00003
saját
2017.06.01.
2019.01.31.
26 000 000 Ft
Design by WEBORIGO