Szabadszállás

Szabadszállás történelme szorosan összefonódik a Jász-kunság történelmével.

Szabadszállás

Szabadszállás történelme szorosan összefonódik a Jász-kunság történelmével.

Szabadszállás történelme szorosan összefonódik a Jász-kunság történelmével. A tatárjárás után IV. Béla az ország közepén kihalt lakosság helyére kunokat telepít. A letelepítés érdekében oklevéllel erősítette meg jogaikat. Ettől kezdve számítjuk a jász-kun privilégiumot, amely többek között bizonyos fokú önkormányzatiságot is jelent. Szabadszállás nevével IV. (Kun) László 1279-ben kelt adománylevelében találkozhatunk legelőször Zombath, vagyis Zumbuth-szállás néven. IV. László a kunok helyhez kötése, honosítása érdekében rendeletben tiltotta meg a sátorban lakást.

A török kiűzése után 1701-ben, a kunok kiváltságait eltörölték, és a Kunságot elzálogosították. Ekkor ajánlották fel a kunok, hogy befizetik az eladási árat a királyi kincstárba, csak engedje meg őfelsége, hogy magukat kiváltsák. Ezt Mária Terézia 1745-ben engedélyezte. Miután a pénzt befizették, Mária Terézia a zálogos birtokok alól kimentette, és új privilégiummal régi jussaikba visszahelyezte a kunokat. Ezt a megváltást nevezték redemptiónak. A redemptió meghatározta Szabadszállás fejlődését egészen 1867-ig. 1819-ben Szabadszállás vásártartási jogot kap, 1826-ban megépül az új városháza, ami arról nevezetes, hogy vidéken elsőként itt épült kétszintes városháza. A megindult fejlődésnek az I. világháború vetett véget. A két világháború közt a település fejlődése stagnál. A II. világháború után elsősorban intézményeiben kezd gazdagodni a település. 1970. augusztus 1-től Szabadszállást nagyközséggé nyilvánítják, 1995. július 1-től pedig újra város.

A magyar irodalomban fontos helyszín Szabadszállás. Petőfi Sándor 1848-ban itt indult el az országgyűlési követválasztáson és József Attila is sok időt töltött gyermekkorában a településen. 

A település testvérvárosi kapcsolatokat ápol többek között a német Schönenberg – Kübelberg városával és a székelyföldi Vargyas községgel.

 

Több Kevesebb chevron down

Település hírei

chevron left
chevron right

Turisztika

chevron left
event card

Tájház

arrow

Szabadszállás

event card

Hotel Pellikán

arrow

Szabadszállás

event card

Szabadszállás Helyőrségi Honvédtalálkozó

arrow

Szabadszállás

event card

Zöld - Ász Fogadó

arrow

Szabadszállás

chevron right
Fejlesztéseink
Település(ek)
Forrás
Program
Indítás
Zárás
Támogatási arány
Támogatási összeg
Státusz

%
0.00

0.00
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BK1-2022-00004
Szabadszállás
ERFA
TOP plusz
2022.09.01.
2024.08.31.
100%
97 000 000 Ft
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BK1-2022-00004
kommunikáció
2022.09.01.
2024.08.31.
97 000 000 Ft
Szabadszállás
ERFA
TOP plusz
2022.07.01.
2025.06.30.
100%
270 251 353 Ft
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BK1-2022-00014
kommunikáció
2022.07.01.
2025.06.30.
270 251 353 Ft
Design by WEBORIGO