Közép-Duna Menti Fejlesztési Tanács

A fejlesztési tanács tevékenységének rövid ismertetése

Közép-Duna Menti Fejlesztési Tanács

A fejlesztési tanács tevékenységének rövid ismertetése

A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (Tftv.) 2020. július 1-én hatályba lépett módosítása létrehozta Magyarország legújabb kiemelt fejlesztési térségét, a 99 települést magába foglaló Közép-Duna Menti Kiemelt Térséget.

A Közép-Duna Menti térség kiemelt térséggé nyilvánítására vonatkozó igényt az a törekvés is erősítette, hogy a térségben várható nagyberuházások építése idején jelentkező magas létszámú humán erőforrás szükséglet biztosítása egyedi intézményfejlesztési és együttműködési igényeket támasztanak, amely elvárások a hosszútávon fenntartható térségfejlesztés megvalósítása szempontjából megfelelő alapokat és lehetőségeket teremtenek.

A Közép-Duna Menti térség elsősorban a Duna-völgyi területet és az egymással szorosabban együttműködő Mezőföldi és Kiskunsági települések összességét jelenti. A kiemelt térség három vármegye (Bács-Kiskun, Fejér és Tolna vármegyék), illetve három régió közös metszete. A Közép-Duna Menti Kiemelt Térség Bács-Kiskun vármegye területén a következő településeket fedi le: Akasztó, Bátya, Császártöltés, Drágszél, Dunaegyháza, Dunapataj, Dunaszentbenedek, Dunatetétlen, Dusnok, Fajsz, Foktő, Géderlak, Hajós, Harta, Homokmégy, Kalocsa, Kecel, Kiskőrös, Miske, Nemesnádudvar, Ordas, Öregcsertő, Solt, Soltvadkert, Sükösd, Szakmár, Újsolt, Újtelek, Uszód.

A harmonikus fejlesztési tevékenység térségi szemléletet, folyamatos fejlesztési együttműködést, hatékony szervezeti koordinációt igényel a központi és a helyi, valamint a térségi, vármegyei önkormányzati és a kormányzati szereplőktől. Ehhez nélkülözhetetlen a szélesebb körű térségi együttműködés kialakítása, a meglévő kapcsolatrendszer megerősítése, a professzionális térségfejlesztési szervezet működtetése, amely a Közép-Duna Menti Fejlesztési Tanács 2020. augusztus 4-én történő megalakulásával indulhatott el.

Feladatai:

- rendszeresen vizsgálja és legalább kétévente értékeli a térség társadalmi és gazdasági folyamatait, környezeti állapotát, azonosítja fejlesztési szükségleteit
- a fenti vizsgálatok eredményét a területi információs rendszeren keresztül nyilvánossá teszi
- az országos fejlesztési és területfejlesztési koncepcióval összhangban kidolgozza a térség területfejlesztési koncepcióját és programját
- megállapodást köthet az érintett miniszterekkel a térségi fejlesztési program finanszírozásáról
- figyelemmel kíséri az operatív programok térséget érintő feladatainak végrehajtását, erre irányuló kormányzati döntés esetén közreműködik az operatív programok térséget érintő feladatainak végrehajtásában
-előzetesen véleményezi az illetékességi területe szerinti megyék területfejlesztési koncepcióját és programját
- tevékenységéről a tárgyévet követő év március 31-éig beszámolót készít, amelyet megküld a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszternek
- előzetesen véleményezi a kohéziós célú európai uniós források felhasználását megalapozó legmagasabb szintű nemzeti tervezési dokumentumot, az országos, továbbá a kiemelt térséget érintő ágazati és területi terveket
- a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter útján a Kormány elé terjeszti a térség területfejlesztési koncepcióját és programját
- irányítja a térség területfejlesztési programjának végrehajtását
- dönt a hatáskörébe utalt fejlesztési források felhasználásáról

Részletes információk a fejlesztési tanács munkaszervezetének honlapján találhatók: www.kdmfu.hu

Kapcsolat

profile Közép-Duna Menti Fejlesztési Tanács

emailinfo@kdmfu.hu

7020 Dunaföldvár Kossuth Lajos utca 2

www.kdmfu.hu
Design by WEBORIGO