Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége

A vármegyei önkormányzatok érdekképviseleti szerve

Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége

A vármegyei önkormányzatok érdekképviseleti szerve

A Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségének megalakítására 1991. március 12-én Tokajban került sor, ahol elfogadták a szövetség alapszabályát, és megválasztották tisztségviselőit. A megyei közgyűlések döntése alapján valamennyi megyei önkormányzat csatlakozott a szövetséghez. A szervezetet a Bács-Kiskun Megyei Bíróság 1991. május 08-án vette nyilvántartásba.

A Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége magát a vármegyei önkormányzatok közgyűlése alapján létrejövő, a vármegyei önkormányzatok önállóságát és egyenjogúságát elismerő nyitott társadalmi szervezetként határozta meg.

Célja a vármegyei önkormányzatok érdekképviselete és érdekvédelme, a vármegyei önkormányzatok egymással, a települési önkormányzatokkal, és azok szövetségeivel való kapcsolatának fejlesztése, valamint szolgáltatás nyújtása tagjai részére. 

A szövetség alapszabálya céljai közt sorolja fel szolgáltatások nyújtását a tagoknak. A kezdeti időszak egyik legjelentősebb eredménye volt a megyei önkormányzatok privatizációs bevételeinek elnyeréséhez nyújtott egységes fellépés,  valamint a nemzetközi dokumentumok fordításának megszervezése. Jelenleg nagyobb hangsúlyt fektetünk a megyei önkormányzatok mindennapi problémáinak elemzésére és megoldására, továbbá területfejlesztési ügyeinek  összehangolására.

Az önkormányzati törvényben kapott felhatalmazás alapján a MÖOSZ rendszeresen részt vesz az önkormányzatokat érintő jogszabályok véleményezésében. A szövetség több alkalommal kezdeményezett állásfoglalásaival törvénymódosítást, például a területfejlesztés, az alkotmányozás, a költségvetés, és a közigazgatás korszerűsítése terén.

A szövetség megalakulásától kezdve aktívan részt vett a nemzetközi kapcsolatok ápolásában, egyrészt önállóan kezdeményezett ilyen kapcsolatokat, másrészt segítette a megyék, illetve a vármegyék településeinek kapcsolatfelvételeit. A közép-európai országokból egyedül a MÖOSZ tagja az Európai Megyeszövetségek Hálózatának, valamint tagja az Európai Régiók Gyűlésének. A szövetség koordinálja az ebben való munkát, képviselői pedig részt vesznek a bizottsági üléseken. A MÖOSZ képviselettel rendelkezik továbbá az Európa Tanács Helyi és Regionális Hatóságok Kongresszusában, valamint az Európai Unió Régiók Bizottságában.

A MÖOSZ legfőbb döntéshozó szerve a vármegyei közgyűlési elnökökből álló közgyűlés, amely évente 5-8 alkalommal ülésezik. A szakmai munkát a Főjegyzői Kollégium, valamint a vármegyei önkormányzatok feladatellátásához igazodó munkabizottságok erősítik. A MÖOSZ adminisztratív feladatait a titkárság látja el.

További részletes információk a szövetség honlapján találhatók:
www.moosz.com

Kapcsolat

profile Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége - Führer Mária titkár

call+36 52 507-519; +36 20 225-7798

emailmoosz@moosz.com

4024 Debrecen Piac utca 54

www.moosz.com
Design by WEBORIGO