Hivatal

Bács-Kiskun Vármegyei Önkormányzati Hivatal

Hivatal

Bács-Kiskun Vármegyei Önkormányzati Hivatal

A Hivatal jogállása, képviselet

A Hivatal a Bács-Kiskun Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének (a továbbiakban: Közgyűlés) szerve, amelyet a Közgyűlés a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. §-a szerint hozott létre 1990. szeptember 30. napján. A Hivatal módosított Alapító Okiratát a Közgyűlés a 2022. november 25. napján a 57/2022. (XI. 25.) határozatával fogadta el. A Hivatal jogi személy, általános képviseletét a vármegyei jegyző látja el. A szervezeti egységek vezetői – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – nem járhatnak el a Hivatal képviselőjeként. A Hivatalnak nincs általa alapított és tulajdonosi joggyakorlásával érintett gazdálkodó szervezete. A Hivatal költségvetési szerv, melyhez nincs hozzárendelve más költségvetési szerv.

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel
013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
041140 Területfejlesztési igazgatás
044310 Építésügyi igazgatás
047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek
086030 Nemzetközi kulturális együttműködés

105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások

 

A Hivatal szervezeti felépítése

A Hivatalt a vármegyei közgyűlés elnöke a közgyűlés döntései szerint és saját hatáskörében irányítja, valamint a vármegyei jegyző vezeti. A Hivatalban elnöki tanácsadó működik, aki felett a munkáltatói jogokat a Közgyűlés elnöke gyakorolja.

Az elnöki tanácsadó felelős különösen

1.       az önkormányzat stratégiai, területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési, valamint koordinációs feladatok irányításával kapcsolatos döntések előkészítéséért;

2.       az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaságok irányításával kapcsolatos döntések előkészítéséért;

3.       az Önkormányzat pályázatokban való részvételéről szóló döntések előkészítéséért;

4.       az 1-3. pontokban foglalt irányítási feladatok ellátásáért.

 

A Hivatal az alábbi belső szervezeti egységekre tagolódik:

 1. Elnöki Kabinetiroda
 2. Jegyzői Iroda
 3. Stratégiai és Fejlesztési Iroda
 4. Pénzügyi és Humángazdálkodási Iroda
 5. Belső ellenőr

Elnöki Kabinetiroda

Az Elnöki Kabinetiroda gondoskodik a Közgyűlés elnöke és a Közgyűlés alelnökei feladatainak ellátásához szükséges feltételek biztosításáról, valamint ellátja a következő ágazati feladatokat:

1.       nemzetközi protokoll,

2.       programszervezés,

3.       társadalmi kapcsolatok,

4.       szervezeti kommunikáció,

5.       delegálások, szervezeti tagsági,

6.       titkársági funkcionális

feladatokat lát el.

Jegyzői Iroda

A Jegyzői Iroda segíti a vármegyei jegyző hivatalvezetési feladatait, illetve biztosítja az Önkormányzat működésének jogi megfelelősége érdekében szükséges általános és ágazati alapú feladatellátást, melynek keretében

1.       a törvényesség biztosítása érdekében indokolt jogi szempontú döntés-előkészítést,

2.       jogi és közbeszerzési szempontú minőségbiztosítást,

3.       a Közgyűlés és bizottságai, valamint a területi nemzetiségi önkormányzatok működése tekintetében ellátandó koordinációs és jogi,

4.       az Önkormányzat egyes ágazati tevékenységéhez kapcsolódó,

5.       a választások és népszavazások lebonyolítása tekintetében ellátandó,

6.       titkársági, valamint egyéb szakmai és funkcionális

feladatokat lát el

Stratégiai és Fejlesztési Iroda

A Stratégiai és Fejlesztési Iroda biztosítja az egyes ágazati jogszabályok által a vármegyei önkormányzat részére címzett feladatellátás megfelelőségét, melynek keretében

1.       stratégiai tervezési és gazdálkodási,

2.       területfejlesztési és -rendezési, vidékfejlesztési és koordinációs,

3.       gazdaságfejlesztési,

4.       európai uniós és egyéb nemzetközi, valamint hazai pályázatok menedzselésével kapcsolatos,

5.       humánerőforrás és közösségfejlesztési,

6.       klímavédelmi,

7.       környezetvédelmi és természetvédelmi,

8.       rendezvényszervezési,

9.       térségmarketing,

10.   turizmusfejlesztési, -szervezési és attrakcióüzemeltetési,

11.   sportszervezési,

12.   informatikai és épület, valamint eszközüzemeltetési,

13.   jogi és koordinációs,

14.   titkársági, valamint egyéb szakmai és funkcionális

feladatokat lát el.

Pénzügyi és Humángazdálkodási Iroda

A Pénzügyi és Humángazdálkodási Iroda biztosítja az Önkormányzat működésének gazdasági megfelelősége érdekében szükséges általános és ágazati alapú feladatellátást, melynek keretében

1.       pénzügyi és számviteli,

2.       vagyongazdálkodási,

3.       humánerőforrás gazdálkodási,

4.       ügyviteli,

5.       titkársági, valamint egyéb szakmai és funkcionális

feladatokat lát el.

Belső ellenőr - külső megbízott

A belső ellenőr feladata:

 1. a belső ellenőrzési kézikönyv elkészítése,
 2. a kockázatelemzéssel alátámasztott stratégiai és éves ellenőrzési tervek összeállítása, jóváhagyás után a tervek végrehajtása, valamint azok megvalósításának nyomon követése,
 3. a belső ellenőrzési tevékenység megszervezése, az ellenőrzések végrehajtásának irányítása,
 4. az ellenőrzések összehangolása,
 5. amennyiben az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja merül fel, a költségvetési szerv vezetőjének, valamint a költségvetési szerv vezetőjének érintettsége esetén az irányító szerv vezetőjének a haladéktalan tájékoztatása és javaslattétel a megfelelő eljárások megindítására,
 6. a lezárt ellenőrzési jelentés, illetve annak kivonatának a költségvetési szerv vezetője számára történő megküldése,
 7. az éves ellenőrzési jelentés, illetve az összefoglaló éves ellenőrzési jelentés összeállítása.

Bács-Kiskun Vármegyei Önkormányzati Hivatal megnevezése, elérhetőségei és azonosító adatai

 1. székhelye: 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.
 2. telephelye: 6500 Baja, Szabadság út 23. (Nemzetiségi Központ)
 3. levelezési címe: 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.
 4. postafiókja: 6000 Kecskemét, Pf. 141.
 5. e-mail címe: info@bacskiskun.hu
 6. honlapja: www.bacskiskun.hu
 7. irányító szervének neve: Bács-Kiskun Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése
 8. irányító szervének székhelye: 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.
 9. gazdálkodási besorolása: gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (4a) bekezdés b) pontja alapján

Kapcsolat

profile Bács-Kiskun Vármegyei Önkormányzati Hivatal

call+36 30 141-0561

emailinfo@bacskiskun.hu

6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3

www.bacskiskun.hu

Hivatali hírek

chevron left
chevron right
Design by WEBORIGO