Hivatal

Bács-Kiskun Vármegyei Önkormányzati Hivatal

Hivatal

Bács-Kiskun Vármegyei Önkormányzati Hivatal

A Hivatal jogállása, képviselet

A Hivatal a Bács-Kiskun Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének (a továbbiakban: Közgyűlés) szerve, amelyet a Közgyűlés a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. §-a szerint hozott létre 1990. szeptember 30. napján. A Hivatal módosított Alapító Okiratát a Közgyűlés a 2022. november 25. napján a 57/2022. (XI. 25.) határozatával fogadta el. A Hivatal jogi személy, általános képviseletét a vármegyei jegyző látja el. A szervezeti egységek vezetői – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – nem járhatnak el a Hivatal képviselőjeként. A Hivatalnak nincs általa alapított és tulajdonosi joggyakorlásával érintett gazdálkodó szervezete. A Hivatal költségvetési szerv, melyhez nincs hozzárendelve más költségvetési szerv.

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel
013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
041140 Területfejlesztési igazgatás
044310 Építésügyi igazgatás
047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek
086030 Nemzetközi kulturális együttműködés

105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások

A Hivatal szervezeti felépítése

A Hivatal az alábbi belső szervezeti egységekre tagolódik:

 1. Elnöki Kabinetiroda
 2. Jegyzői Titkárság
 3. Fejlesztési Iroda
 4. Jogi Iroda
 5. Pénzügyi és Gazdálkodási Iroda
 6. Belső ellenőr

Elnöki Kabinetiroda

Az Elnöki Kabinetiroda segíti a Közgyűlés elnökének és a Közgyűlés alelnökeinek irányítási feladatait, gondoskodik a Közgyűlés elnöke és a Közgyűlés alelnökei feladatainak ellátásához szükséges feltételek biztosításáról, valamint ellátja a következő ágazati feladatokat:

 1. stratégiai tervezési és gazdálkodási,
 2. marketing és kommunikációs,
 3. jogi és koordinációs,
 4. protokoll,
 5. rendezvényszervezési,
 6. sajtókapcsolatok és külsőkommunikációs,
 7. térségmarketing és identitáserősítési,
 8. társadalmi kapcsolatokkal kapcsolatos,
 9. turizmusfejlesztési,
 10. informatikai,
 11. titkársági, valamint egyéb szakmai és funkcionális feladatokat lát el.

Jegyzői Titkárság

A Jegyzői Titkárság segíti a vármegyei jegyző hivatalvezetési feladatait. Gondoskodik a vármegyei jegyző feladatainak ellátásához szükséges feltételek biztosításáról, melynek keretében

 1. a törvényesség biztosítása érdekében indokolt jogi szempontú döntés-előkészítő
 2. humánpolitikai,
 3. titkársági, valamint egyéb szakmai és funkcionális, továbbá
 4. üzemeltetési, gondnoksági feladatokat lát el.

Fejlesztési Iroda

A Fejlesztési Iroda biztosítja az egyes ágazati jogszabályok által a megyei önkormányzat részére címzett feladatellátás megfelelőségét, melynek keretében

 1. területfejlesztési és -rendezési, településfejlesztési és -rendezési, vidékfejlesztési és koordinációs,
 2. európai uniós és egyéb nemzetközi, valamint hazai pályázatok menedzselésével kapcsolatos,
 3. humánerőforrás fejlesztési,
 4. a Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács tevékenységével kapcsolatos,
 5. klímavédelmi,
 6. környezetvédelmi és természetvédelmi,
 7. sportszervezési továbbá
 8. titkársági, valamint egyéb szakmai és funkcionális feladatokat lát el.

Jogi Iroda

A Jogi Iroda biztosítja az Önkormányzat működésének jogi megfelelősége érdekében szükséges általános és ágazati alapú feladatellátást, melynek keretében

 1. jogi és közbeszerzési szempontú minőségbiztosítási,
 2. a Közgyűlés és bizottságai, valamint a területi nemzetiségi önkormányzatok működése tekintetében ellátandó koordinációs és jogi,
 3. az Önkormányzat egyes ágazati tevékenységéhez kapcsolódó,
 4. a választások és népszavazások lebonyolítása tekintetében ellátandó továbbá
 5. titkársági, valamint egyéb szakmai és funkcionális feladatokat lát el.

Pénzügyi és Gazdálkodási Iroda

A Pénzügyi és Gazdálkodási Iroda biztosítja az Önkormányzat működésének gazdasági megfelelősége érdekében szükséges általános és ágazati alapú feladatellátást, melynek keretében

 1. pénzügyi és számviteli,
 2. vagyongazdálkodási,
 3. titkársági, valamint egyéb szakmai és funkcionális feladatokat lát el.

Belső ellenőr - külső megbízott

A belső ellenőr feladata:

 1. a belső ellenőrzési kézikönyv elkészítése,
 2. a kockázatelemzéssel alátámasztott stratégiai és éves ellenőrzési tervek összeállítása, jóváhagyás után a tervek végrehajtása, valamint azok megvalósításának nyomon követése,
 3. a belső ellenőrzési tevékenység megszervezése, az ellenőrzések végrehajtásának irányítása,
 4. az ellenőrzések összehangolása,
 5. amennyiben az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja merül fel, a költségvetési szerv vezetőjének, valamint a költségvetési szerv vezetőjének érintettsége esetén az irányító szerv vezetőjének a haladéktalan tájékoztatása és javaslattétel a megfelelő eljárások megindítására,
 6. a lezárt ellenőrzési jelentés, illetve annak kivonatának a költségvetési szerv vezetője számára történő megküldése,
 7. az éves ellenőrzési jelentés, illetve az összefoglaló éves ellenőrzési jelentés összeállítása.

Bács-Kiskun Vármegyei Önkormányzati Hivatal megnevezése, elérhetőségei és azonosító adatai

 1. székhelye: 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.
 2. telephelye: 6500 Baja, Szabadság út 23. (Nemzetiségi Központ)
 3. levelezési címe: 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.
 4. postafiókja: 6000 Kecskemét, Pf. 141.
 5. e-mail címe: info@bacskiskun.hu
 6. honlapja: www.bacskiskun.hu
 7. irányító szervének neve: Bács-Kiskun Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése
 8. irányító szervének székhelye: 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.
 9. gazdálkodási besorolása: gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (4a) bekezdés b) pontja alapján

Kapcsolat

profile Bács-Kiskun Vármegyei Önkormányzati Hivatal

call+36 30 141-0561

emailinfo@bacskiskun.hu

6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3

www.bacskiskun.hu

Tevékenységek további szakmai anyagai

avatar

BÁCSKISKUN2030 - Bács-Kiskun Megye Területfejlesztési Koncepciója - Helyzetelemzés

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi viverra in dolor at pulvinar. Aliquam gravida hendrerit nisi, eu gravida tellus tristique eget. Curabitur ullamcorper, tortor id rutrum vestibulum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi viverra in dolor at pulvinar. Aliquam gravida hendrerit nisi, eu gravida tellus tristique eget. Curabitur ullamcorper, tortor id rutrum vestibulum

pdf neve.pdf
pdf neve.pdf

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzati Hivatal Fejlesztési Iroda

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzati Hivatal

Területfejlesztési Koncepció rövid leírás

Design by WEBORIGO