Dosszié

Testületi ülések anyagai

2023. április 28-i közgyűlési dosszié

--
1. Tájékoztató két testületi ülés közötti ügyekről
Előadó: Rideg László, a vármegyei közgyűlés elnöke
1. Tájékoztató
2. Beszámoló a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Előadó: Rideg László, a vármegyei közgyűlés elnöke
2. Beszámoló
3. Előterjesztés a TOP_PLUSZ-3.1.1-21-BK1-2022-00001 azonosító-számú projekt keretében elkészült „Bács-Kiskun Vármegyei Foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési Stratégia" elfogadására
Előadó: Rideg László, a vármegyei közgyűlés elnöke
3. Előterjesztés
3. Előterjesztés 1. sz. melléklete
3. Előterjesztés 2. sz. melléklete
4. Előterjesztés Falugondnoki és tanyagondnoki képzés lebonyolításá-ra a 2023. évben
Előadó: Rideg László, a vármegyei közgyűlés elnöke
4. Előterjesztés
5. Előterjesztés bírósági ülnökök megválasztására
(zárt ülés, az anyag az ülésen kerül kiosztásra) Előadó: Rideg László, a vármegyei közgyűlés elnöke
6. Előterjesztés a BKMFÜ Bács-Kiskun Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2022. évi beszámolójának elfogadására
Előadó: Kicsiny László, a BKMFÜ ügyvezetője
6. Előterjesztés
6. Előterjesztés melléklete
7. Beszámoló a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzati Hivatal 2022. évi tevékenységéről
Előadó: Dr. Bajmócyné Dr. Balázs Tímea, vármegyei jegyző
7. Előterjesztés
7. Előterjesztés melléklete
8. Baja Megyei Jogú Város Fenntartható Városfejlesztési Stratégiája és az ahhoz kapcsolódó TOP Plusz Városfejlesztési Programterve dokumentumok véleményezése
Előadó: Rideg László, a vármegyei közgyűlés elnöke
8. Előterjesztés
9. Képviselői indítvány Ipari beruházásokkal kapcsolatos Közgyűlési állásfoglalásról
Előadó: dr. Magóné Tóth Gyöngyi képviselő asszony
9. Előterjesztés
Design by WEBORIGO