Oltó-halom (Dunatetétlen)

A Dunatetétlen határában elhelyezkedő Böddi-szék a Felső-Kiskunsági szikes tavak láncolatának délnyugati tagja, Ramsari-egyezmény által védett, Natura 2000 hálózatba tartozó terület. A szikes puszta szélén, a Kígyós-ér közelében található az Ottó- vagy ismertebb nevén Oltó-halom, amely ma is meghatározó eleme a tájnak. Mára a térség legmarkánsabb tájalkotója, a Kiskunság legnagyobb halma.

A halom anyagának felhalmozása – a halom kialakításának idejében – a halom közvetlen környezetében felszínen lévő üledék és talaj felhasználásával történhetett, így annak elemzése nyomán következtethetni lehet a prehisztorikus időkben a területen felszínen lévő talaj minőségére és típusára. Ugyanakkor a halom felszínközeli része a halom kialakítását követően kiemelt helyzetbe kerülve egy folyamatosan száraz környezetben újabb talajképződésen esett át, de a talajképződés mellett jelentős felszínformáló, eróziós folyamatok is szerepet játszottak a halom felszínének alakulásában.
A halmot a későbbi korokban jelentős emberi hatások érték. A legeltetéssel együtt járó több ezer éven át történő taposás mellett a XIX. században majort és juhhodályt alakítottak ki tövében, valamint itató kutat ástak. Az építkezés során a halomtest egy részét elhordták vagy elplanírozták. A posztgenetikus emberi hatások következtében a halom eredeti formája erőteljesen átalakult és napjainkra erőteljesen módosult.

A kurgán testét alkotó összehordott talajnak a felszíne a halom kialakítása után újra talajosodott, és a kiemelt helyzetéből – füves növényzeti borítása következtében egy jellegzetes mezőségi talajszint fejlődött ki a kevert anyagú talajfelszínen.

 

Kunhalmok
A kunhalom elnevezés a mai értelmezésben gyűjtőfogalom, mely magában foglal minden mesterséges kiemelkedést; sírdombokat (kurgán, korhány), lakódombokat (tellek), határhalmokat és őrhalmokat. A Kárpát-medence területén élt elődeink által emelt, a síkságból szigetszerűen kiemelkedő sajátos földépítmények meghatározó elemei a tájnak, de tájképi értékükön túl felszínalaktani, régészeti, kultúrtörténeti, esetenként botanikai és zoológiai értékeik miatt is védelemre érdemesek. A hazai halmok többsége rézkori, bronzkori, szarmata, honfoglalás és Árpád-kori keletkezésű, és csak ritkán őrzik a kun temetkezések nyomait. A természetvédelmi törvény hatálybalépése óta ex lege – azaz a törvény erejénél fogva védett – országos jelentőségű védett természeti területnek minősülnek.

A halmok száma a Duna-Tisza közén egykor több száz is lehetett, azonban ezek töredékét lehet napjainkban beazonosítani. A természetvédelmi oltalom alá helyezhető – a terepen meghatározó térszíni formaként megjelenő – halmok száma a folyamatosan zajló régészeti-, természetvédelmi szempontú hitelesítés és értékelés eredményeként jelen ismereteink szerint 124, számuk folyamatosan nő. Veszélyeztetettségük napjainkra felerősödött, pusztulásuk felgyorsult. Vegetációjuk és kultúrrétegük anyaguk elhordása, mélyszántás, beerdősítés következtében károsodik

Kapcsolat

Több Kevesebb chevron down

Hírek

chevron left
chevron right

Kapcsolódó eseményeink

Design by WEBORIGO