Természetismereti és ökotúrák a Kiskunsági Nemzeti Parkban

zöld Bács-Kiskun két folyó közt szabadidő

Az ökoturizmus a természeti értékek bemutatására alapozott formája a turizmusnak, ahol a turisták elsődleges igénye a természeti és kulturális értékek megfigyelése, megismerése. 

A Kiskunsági Nemzeti Parkot 1975-ben alapították és létesítése után megyei turizmusban fontos természeti vonzerővé vált. Legtöbb látogatója ekkor Apajon, Bugacon és a Tőserdőben volt. Ez a látogatói létszám meghaladta a 100 000 főt a kommunista érában. Persze a többség nem volt természetjáró vagy ökoturista, inkább a pusztaromantika pozitív oldala vonzotta ide többségében a külföldi látogatókat.     

A vállalati természetjáró mozgalmak is aktívak voltak ebben az időben. Az egyesület tagjai járták természetet, turistautakat jelöltek ki. Pl. a „Zöld út a Kiskunságban” turista úthálózat ekkor alakult ki.  

Tulajdonképpen már a kezdetektől fogva igénybe lehetett venni az ide látogató csoportoknak az úgynevezett szakvezetéseket, amelyek célja nem volt más mint természeti értékek általános bemutatása. Itt még nem beszélhetünk egy kiépített szolgáltatási és kínálati rendszerről, mert nem voltak meg teljesen a személyi feltételei. 

A rendszerváltás után a pusztai turizmus trendje átalakult, jelentősége hanyatlani kezdett. Így a látogatói igények és szokások is megváltoztak. Ez az időszak egybeesik azzal a fejlődési periódussal, amikor hazánkban leraktuk az ökoturizmus alapjait. Ekkor már láttuk, hogy a tömegturizmus mellett, valamilyen újabb alternatívákat kell nyújtanunk a régi elemek helyett. 

Az 1990-es évek végén vagyunk, az akkori nemzeti parkos kollégák látták, hogy külföldön hogyan szervezik és menedzselik az ökoturizmust. A külföldi példák és a hazai innováció elhozta a hazai ökoturizmus sikerét, szakmai alapjainak a lerakását. Sorra nyíltak a nemzeti parki fogadóközpontok és kiállítóhelyek, tanösvények létesülnek és ezek működtetéséhez ökoturisztikai szakembereket képeztek ki és alkalmaztak a nemzeti parkoknál. 

Az egykori Környezet Gazdálkodási Intézet ökoturisztikai szolgálatának munkatársai az ökoturizmus szervezeti és módszertani alapjainak a lerakásával 1998-tól sokat tettek a nemzeti parkok természeti turizmusáért, ami addig ugyan létezett, de szervezettsége és célorientáltsága innen datálódik.  

 

A Kiskunsági Nemzeti Parkban először 1998-tól kezdjük meg bevezetni a tematikus túrákat, német és angol minták alapján.  A mozaikos területi jelleg és sok más egyéb szempont miatt az érdeklődőket olyan helyekre vezettük, amelyek nehezen megközelíthetők vagy védettség szempontjából a tömegturizmus jelenléte volt nem kívánatos.

Ekkor adtuk ki az első éves programajánlót, mely egy összefoglalója volt a nemzeti parki kínálati elemeknek. Ugyancsak ekkor jelentettük meg az első nemzeti parki turista térképet és turisztikai kalauzt, ami a nemzeti parki területek természeti és kulturális vonzerő leltárát összegzését adta.  

A nemzeti parki kínálatban tehát megjelentek a tematikus v. specifikus kínálati elemek, melyek egy-egy természeti különlegességre, jelenségre vagy folyamatra fokuszálnak, pl. túzokles, orchidea túra, tiszavirágzás megfigyelő túra, és sok más egyéb. 

 Az értékek megóvása és bemutatása szempontjából a Kiskunsági Nemzeti Parknak különleges szerepe van, hiszen küldetéséből adódóan a természeti értékek fenntartása és megőrzése, mellett számtalan lehetősége van és lesz majd arra, hogy vonzerőit, értékeit, természeti viszonyokon alapuló antropogén hagyományait méltó módon tárja az érdeklődök elé.

Ezeket szem előtt tartva dolgoztuk ki a tematikus túrák rendszerét, tartalmi vonatkozásait, amelyből évente kb. 100 db kerül meghirdetésre. Ezekre a túrákra online lehet regisztrálni. Harminc főnél több vendéget nem szoktunk fogadni, szem előtt tartva a természet védelmét és a szakmai hitelességet. Képzett szakvezetőinknek immár törzsvendégeik vannak, ami jelzi vezetett túráinknak a népszerűségét. 

 

Egyedül 2020-ban a pandémia rendkívül negatívan hatott a nemzeti park ökoturisztikai és környezeti nevelési programjaira. Az erre az évre tervezett ökoturisztikai rendezvényeink közül szinte semmit nem tudtunk megvalósítani, az erdei iskolai programjaink jelentős része elmaradt, a tavaszi, nyári iskolás kirándulók, táborozók csak szórványosan keresték fel az igazgatóságot a látogatási kötöttségek feloldása után.  

 

Napjainkban már egy kiegyensúlyozottabb turisztikai szezonról beszélhetünk. A tematikus túráink gyorsan betelnek. A kollégák véleménye és észlelése alapján a nyilvánosan és szabadon látogatható, az igazgatóság által kezelt turisztikai-látogatói övezetekben a szezonális és hétvégi kiránduló létszám dinamikus emelkedése tapasztalható, főleg a tanösvényeken. 

 

Az igazgatóságon kívül sok civil szervezet kerékpáros, gyalogos, futó rendezvényt szervez a védett területek közforgalmú hrsz-os útjain. Ez is egyre gyakoribb. 

Több száz km turistaút van a Kiskunságban, de ezek látogatottsága, kihasználtsága különböző. A rövidebb, hurokszerű utak a népszerűbbek vagy ahol, civil szervezetek szervezik tömegsportot, ott nagyobb aktivitás mutatkozik. 

 

A 2022 és a 2023 évi   turisztikai szezon szempontjából nagy jelentőséget tulajdonítunk a Petőfi emlékévnek, mert Bács-Kiskun vármegye természeti értékeit, tájait  újra felfedezhettük és újra értékelhettük Petőfi Sándor tájköltészetének tükrében. A reklámok, az image filmek, tájséták, tematikus túrák népszerűek voltak, hozzájárultak szülőföldünk jobb megismeréséhez.

 


A Petőfi túrákról

 

E táj bemutatása, nemzeti kincsként való megszerettetése a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság egyik alapfeladata. Küldetésünk tudatában vártuk és fogadtuk a Petőfi emlékév látogatóit a Kiskunságba! 

Ebben a szellemben hívjuk és várjuk vendégeinket a nemzeti parkba, hogy szembesüljenek a természet gazdagságával és átalakulásával

Az ökoturizmus a természeti értékek bemutatására alapozott formája a turizmusnak, ahol a turisták elsődleges igénye a természeti és kulturális értékek megfigyelése, megismerése. 

A védett területek turizmusának megszervezése és a látogathatóság feltételeinek a kialakítása tudatos és tervezett folyamat, mivel a turizmus környezeti terheléssel jár és veszélyezteti az adott ökoszisztémát. 

 

                                                                                                                                                                     Tóth Endre
                                                                                                                   a KNPI munkatársa 1994 óta, földrajz-turizmus szakos tanár

 

A programokról, túrákról itt tájékozódhat: https://www.knp.hu/hu/programok
vagy https://www.facebook.com/KiskunsagiNemzetiPark/events/

 

További híreink

Kecskemét

2024. 04. 16.

 Turisztikai kiállítás lesz Kecskeméten április 26-án!

Kecskemét és Térsége Turisztikai kiállítást rendez hagyományteremtő szándékkal április 26-án, pénteken 10-18 óra között a Tourinform Iroda környékén (Kecskemét, Szabadság tér 5/A)  az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület, az Iroda üzemeltetője.

2024. 04. 16.

[ Kecskemét ]

Bátya

2024. 04. 15.

Épületenergetikai fejlesztések Bátya településen - projektindítás

Bátya Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz, TOP_PLUSZ-2.1.1-21 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése felhívásra „Épületenergetikai fejlesztések Bátya településen” címmel (projekt azonosítószáma: TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BK1-2022-00041). A projekt keretében 73,76 millió forint vissza nem térítendő európai uniós forrásból két önkormányzati épület energetikai korszerűsítése valósul meg. 

2024. 04. 15.

[ Bátya ]

Császártöltés

2024. 04. 15.

Belterületi Kerékpárút II. ütem és játszótér fejlesztés Császártöltésen - projektindítás

Császártöltés Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz, TOP_PLUSZ-1.2.1-21 ÉLHETŐ TELEPÜLÉSEK felhívásra „Belterületi Kerékpárút II. ütem és játszótér fejlesztés Császártöltésen” címmel (projekt azonosítószáma: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00026). A projekt keretében 235,50 millió Ft vissza nem térítendő európai uniós forrásból a fő cél a közterületek rekreációs célú megújítása.

2024. 04. 15.

[ Császártöltés ]

Balotaszállás

2024. 04. 15.

Belterületi útfejlesztés Balotaszálláson - projektindítás

Balotaszállás Községi Önkormányzat pályázatot nyújtott be a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz, TOP_PLUSZ-1.2.3-21 BELTERÜLETI UTAK FEJLESZTÉSE felhívásra „Belterületi útfejlesztés Balotaszálláson” címmel (projekt azonosítószáma: TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BK1-2022-00009). A projekt keretében 60,00 millió Ft vissza nem térítendő európai uniós forrásból a fő cél az elavult útburkolatok felújítása.

2024. 04. 15.

[ Balotaszállás ]

Kiskunmajsa

2024. 04. 11.

Folytatódnak a fejlesztések Bács-Kiskunban 

Csaknem félszáz fejlesztési beruházás támogatói szerződését írták alá 12 milliárd forint értékben csütörtökön Kiskunmajsán, a Bács-Kiskun Vármegyei Polgármesterek Szakmai Fórumának keretében. Az eseményen elhangzott: a napokban döntés született arról, hogy újabb 8,5 milliárd forint pályázati forrás érkezik a vármegyébe. 

2024. 04. 11.

[ Kiskunmajsa ]

2024. 04. 10.

Újabb települések nyertek fejlesztési forrást

Útfejlesztésre és az egészségügyi, szociális alapszolgáltatások fejlesztésére nyertek támogatást Bács-Kiskun vármegyei települések a TOP Plusz program keretében. 

2024. 04. 10.

Design by WEBORIGO