Százharminc diák verselt

két folyó közt

Vármegyénk számos településéről érkeztek versmondók a kiskőrösi EGYMI ( Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola és Készségfejlesztő Iskola) felhívására. Az országos hírű, szakmailag elismert intézmény korábbi igazgatója, néhai Szerencsés Terézia emlékére rendezett versmondó versenyre százharminc diák érkezett Bács-Kiskun több általános-, és középiskolájából, sőt egy óvodás produkciót is hallhatott a háromtagú zsűri. 

A verseny az SNI (Sajátos nevelési igényű) gyermekek számára adott lehetőséget a bemutatkozásra, a szereplésre. 
Amint az a megnyitón Vágó Ferencné tankerületi igazgatótól is elhangzott, az integrált oktatásban résztvevő SNI-s gyermekek számára nem csak élményt, de sikerélményt is jelent a szereplés, ami nagyon fontos a személyiségfejlesztésük során. 
A különböző korcsoportok, más-más speciális sajátossággal küzdő kis-és nagydiákok különleges versekkel örvendeztették meg a hallgatóságot. A természet védelme, tisztelete adta a keretet, melyhez mindenki megtalálta a személyiségének, képességének megfelelő verset. Azaz főként a felkészítő pedagógusokat  dicséri az emlékezetes nap, hiszen jól érzékelhetően rengeteg  munka áll a siker hátterében. Hiszen sok esetben már az sikernek számít, hogy közönség elé állnak a gyerekek. Miskétől Soltszentimréig, Rémtől, Izsákon át Kecskemétig, Kiskunhalasról, Kecelről, Soltvadkertről, Tázlárról és számos településről érkeztek szavalók egészen kiváló, sokszor megható előadásokkal. 

A kiskőrösi EGYMI országos hírű szakmai munkájának köszönhetően, módszertani központként is ismert az oktatás területén. Kiváló pedagógusok, segítő szakemberek alkotnak remek közösséget a Schaffer István igazgató és Viedner Mónika intézmény-egység vezető által irányított intézményben.  

Az intézmény a városi és térségi sérült gyermekek, fiatalok ellátásának szinte minden területével foglalkozik.
"Az óvodás korig terjedő korai gondozás nagy mértékben javítja a sérült gyerekek élet kilátásait, hisz mint tudjuk a korai felismerés nagyságrendekkel emeli a korrekció lehetőségeit. Az óvodai csoportban az iskolára való előkészület a fő cél, itt határozzuk meg a továbbhaladás irányát. Az iskolában az elsőtől a nyolcadik osztályig folyó oktatás során a sérült gyerekeket igyekszünk felkészíteni a -lehetőség szerint- önálló életre. Intézményünk a megyében elsőként szervezte meg az autista gyerekek önálló csoportban való fejlesztését, mely ma is sikerrel folyik. Jelentős gondot veszünk le a környékbeli szülők válláról azzal, hogy a középsúlyos értelmi fogyatékos gyerekek oktatását helyben oldjuk meg. A szakszolgálat keretében ma logopédus, gyógytestnevelő kollégák nyújtanak segítséget a hozzánk fordulóknak, valamint itt folyik a rendszeres iskolába járás alól felmentett tanulók egyéni felkészítése is.

Az iskola fő erőforrása az a szellemi tőke, melyet a tantestület képvisel. Jellemzője a hagyományokra építő folyamosan megújulás, melynek célja a gyermekek minél több oldalú fejlesztése. Ezt elérendő a habilitáció Montessori módszerrel folyik, az alsó tagozaton a lépséről-lépésre program szerint tanítunk, a felsősöknél pedig a projekt és a kooperatív tanulás módszerét alkalmazzuk. Diákjaink a tantervi követelmények teljesítése mellett kimagasló eredményeket produkálnak a tanórán kívüli tevékenységekben, rendre az élmezőnyben végeznek a sport, képző és szavaló versenyeken.
Munkánk tapasztalatait, eredményeit szívesen osztjuk meg a régióból és az ország különböző pontjairól érkező érdeklődő kollégákkal továbbképzéseken, tréningeken, szakmai bemutatókon keresztül. Távolabbi célunk, hogy a régió határain túl is ismert és elismert módszertani központtá váljunk. Ennek első lépéseit most tesszük a 2004-ben a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Humánerőforrás-fejlesztés Operatív Program Irányító Hatósága által kiírt pályázat egyik nyerteseként. A projekt keretében a sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelésére készítjük fel a kollégákat közoktatási együttműködés keretében. A szakmai bemutatók, tréningek, tanácsadások alkalmával a nálunk már jól bevált módszerekkel ismertetjük meg a pedagógusokat, utazó szakszolgálatunk munkatársai pedig a helyszínen nyújtanak gyakorlati segítséget a partner intézményeknek." - olvasható az intézményi weboldal bemutatkozásában. 

 

 

Kiket nevezünk Sajátos Nevelési Igényű (SNI) gyermeknek? 

Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd.

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

 

További híreink

Kecskemét

2024. 04. 16.

 Turisztikai kiállítás lesz Kecskeméten április 26-án!

Kecskemét és Térsége Turisztikai kiállítást rendez hagyományteremtő szándékkal április 26-án, pénteken 10-18 óra között a Tourinform Iroda környékén (Kecskemét, Szabadság tér 5/A)  az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület, az Iroda üzemeltetője.

2024. 04. 16.

[ Kecskemét ]

Bátya

2024. 04. 15.

Épületenergetikai fejlesztések Bátya településen - projektindítás

Bátya Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz, TOP_PLUSZ-2.1.1-21 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése felhívásra „Épületenergetikai fejlesztések Bátya településen” címmel (projekt azonosítószáma: TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BK1-2022-00041). A projekt keretében 73,76 millió forint vissza nem térítendő európai uniós forrásból két önkormányzati épület energetikai korszerűsítése valósul meg. 

2024. 04. 15.

[ Bátya ]

Császártöltés

2024. 04. 15.

Belterületi Kerékpárút II. ütem és játszótér fejlesztés Császártöltésen - projektindítás

Császártöltés Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz, TOP_PLUSZ-1.2.1-21 ÉLHETŐ TELEPÜLÉSEK felhívásra „Belterületi Kerékpárút II. ütem és játszótér fejlesztés Császártöltésen” címmel (projekt azonosítószáma: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00026). A projekt keretében 235,50 millió Ft vissza nem térítendő európai uniós forrásból a fő cél a közterületek rekreációs célú megújítása.

2024. 04. 15.

[ Császártöltés ]

Balotaszállás

2024. 04. 15.

Belterületi útfejlesztés Balotaszálláson - projektindítás

Balotaszállás Községi Önkormányzat pályázatot nyújtott be a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz, TOP_PLUSZ-1.2.3-21 BELTERÜLETI UTAK FEJLESZTÉSE felhívásra „Belterületi útfejlesztés Balotaszálláson” címmel (projekt azonosítószáma: TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BK1-2022-00009). A projekt keretében 60,00 millió Ft vissza nem térítendő európai uniós forrásból a fő cél az elavult útburkolatok felújítása.

2024. 04. 15.

[ Balotaszállás ]

Kiskunmajsa

2024. 04. 11.

Folytatódnak a fejlesztések Bács-Kiskunban 

Csaknem félszáz fejlesztési beruházás támogatói szerződését írták alá 12 milliárd forint értékben csütörtökön Kiskunmajsán, a Bács-Kiskun Vármegyei Polgármesterek Szakmai Fórumának keretében. Az eseményen elhangzott: a napokban döntés született arról, hogy újabb 8,5 milliárd forint pályázati forrás érkezik a vármegyébe. 

2024. 04. 11.

[ Kiskunmajsa ]

2024. 04. 10.

Újabb települések nyertek fejlesztési forrást

Útfejlesztésre és az egészségügyi, szociális alapszolgáltatások fejlesztésére nyertek támogatást Bács-Kiskun vármegyei települések a TOP Plusz program keretében. 

2024. 04. 10.

Design by WEBORIGO