Kunpeszér helyi jelentőségű védett területei

Nagy-tölgyfai-tag erdőállománya
A fehér és szürke nyárral, mezei szillel elegyes gyöngyvirágos tölgyes Kunpeszér határában helyezkedik el. Szigetszerű fennmaradásában a mély fekvésű homoki teknő magas talajvízszintje, a többnyire barna erdőtalaj, illetve a réti talajra rakódott humuszos homok kombinációja játszott szerepet. A homokpusztai tölgyeseket, amelyben elegyfaként a tatár juhar és a vadalma is előfordul, ma már csak kis foltokban találjuk meg a Duna-Tisza közén.

 

Nyíres-nyaras
Az egykori lápréten a természetes szukcesszió során alakult ki az a fás vegetáció, amelynek pionír fafaja a nyír volt, mivel a termőréteg hiánya csak ennek megtelepedését tette lehetővé. A természetes teknőben elhelyezkedő nyíres hosszú távú fennmaradását a kedvező vízellátottság biztosítja, a magasabb szegélyrészeken már egy-egy kocsányos tölgy is megjelent. Az aljnövényzet jellemző fajai közé tartozik a gyöngyköles, a ligeti perje, az erdei szálkaperje és a gyöngyvirág.

 

Gyöngyvirágos tölgyes
A homoki erdők közül a gyöngyvirágos tölgyesek a leggazdagabb társulások. Ebben a kunpeszéri, közel háromhektáros, egészséges erdőben a kocsányos tölgyek már több mint százévesek, mellettük elegyfaként néhány fehér nyár, tatár juhar és vadalma fordul elő.

Kapcsolat

Több Kevesebb chevron down

Hírek

chevron left
chevron right

Kapcsolódó eseményeink

Design by WEBORIGO