Megdöbbentő részletek derültek ki Bugacon a magyarok drámai küzdelméről

önkormányzat
2022-ben is folytatódtak a 2011 óta tartó feltárások az Aranymonostornál.

2022-ben is folytatódtak a 2011 óta tartó feltárások a bugaci Aranymonostornál. Dr. Rosta Szabolcsot, a Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat által nemrégiben Kuzsinszky Bálint-emlékéremmel díjazott ré­gészt, a kecskeméti Katona József Múzeum igazgatóját kérdeztük.

– Tizenegy év távlatában érhetik még meglepetések a régészt egy ásatáson?

– Ennyi év elteltével jó eset­ben már tudjuk, hogy mit várunk a lelőhelytől. Csodálatos dolgok­ra bukkantunk a korábbiakban is. Ezek közé tartozik például – a csaknem 10 ezer tárgy között – a Maas-vidéken készült Szent Pé­ter-jelenetsort ábrázoló zomán­cozott, aranyozott ereklyetartó, a szíriai üvegpohár vagy a Raj­na-vidéken készített, agancsból faragott evangélium, hogy csak a legkiemelkedőbbeket említsem. Lényegében ezen a vidéken az el­múlt több mint tíz évben sziszte­matikusan folynak az Árpád-kori templomok kutatásai a kecskemé­ti Katona József Múzeum vezeté­sével.

A kiskunsági területek a tatár­járás kutatásának kiindulási pont­jai. Erre vonatkozó feltárások vol­tak például Szankon 2017-ben és 2021-ben, valamint Kiskunmaj­sán 2016-ban, ahol a kortárs for­rások által leírt kannibalizmus nyomait is sikerült hitelesen meg­figyelni.

Ebbe a körbe illeszkedett a 2016-os bugac-pétermonostori feltárás, amelynek során kivégzett kisgyermekek holttestét találtuk meg. Az egyik mellett egy agárszerű kutya maradvá­nyaira is rábukkantunk, amit buzogánnyal is megütöttek és karddal is megvágtak (az eb vélhetően a gyermeket védte).

Azt is valószínűsíte­ni tudtuk, hogy ezek a lele­tek összefüggésbe hozhatók 1241 vérgőzös pillanataival, amikor a mongolok min­denkit megsemmisítettek a korabeli központi városban. Ezek kiemelkedő eredmé­nyei az elmúlt évek kutatá­sainak.

– Az idei ásatás során mi­lyen új információkat kaptak a bugaci monostorról?

– Azt már ko­rábban megtudtuk, hogy a többszörös körárokrendszerekkel és erődítésekkel védték az egykori templomo­kat és falvakat, köztük a bugaci Aranymonostort is. A rövid ideig hasz­nált, 1220–1230-as évek­ben épített város főterét átvágták vele, és egy plusz védelmi vonalat hoztak lét­re. Nyilvánvaló az is, hogy eközben nyílt színi város­védő csatákra is sor került. Mintegy 900 méter hosszan ren­geteg fegyveralkatrészt találtunk. Látszik, hogy a település szélén a magyarok felvehették a harcot, így próbálták a támadókat távol tartani. Végül azonban a mo­nostor köré szűkült az ellenállás. Ezek új eredmények.

– Érte-e meglepetés a szakembe­reket a legújabb feltárások so­rán?

– Ami igazán különleges most számunkra, hogy rendkívüli mennyiségben találtunk zúzott állatcsontot a belső árkokban. A háziállatok mellett vadállatok ma­radványai is előkerültek komo­lyabb mennyiségben. Az archeo­zoológus szerint azért ölhették le a fiatal állatokat és a vadakat, mert nagyobb mennyiségű ember élel­mezéséről kellett gondoskodni. Ez arra enged következtet­ni, hogy az ostrom után a mongolok kiépíthettek itt egy főhadiszállást, ahol na­gyobb hadtest állomásozha­tott hosszabb ideig, akár egy télen át.

– Mennyiben járulnak hoz­zá szűkebb környezetünk tör ténelmének hiteles megisme­réséhez ezek a kö­vetkeztetések?

– Az elmúlt 10 év kutatásai oly mértékben megváltoztatták a tatárjá­rásról alkotott eddigi elképzeléseket, hogy újra kell értékelni az ekkor nagyhatalmi státuszban lévő Magyar Királyság szerepét, a kor társadalmi felépítéséről vagy militarizáltságáról alkotott elképzeléseinket.

A magyarok ellenállása a mongol támadás idő­szakában lényegesen na­gyobb volt, mint ahogy az jelenleg általánosan ismert. Reméljük, hogy az eredmények nyomán a törté­nelemtankönyvekben is egy új szemlélet fog megjelenni. T. T.

További híreink

Kiskunfélegyháza

2023. 06. 02.

Harminc éve alakult meg a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye

Ünnepi szentmisén emlékeztek a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye megalapításának harmincadik évfordulójára a kiskunfélegyházi Szent István-templomban kedden. A jubileumi szentmisét – amelyen Szent István ereklyéinek átvitelének ünnepére is emlékeztek – Michael Wallace Banach apostoli nuncius, pápai nagykövet celebrálta.

2023. 06. 02.

[ Kiskunfélegyháza ]

2023. 06. 01.

Ez a négy település nyert újabb TOP Plusz támogatást Bács-Kiskunban

Kiskunfélegyháza, Tiszaalpár, Tiszakécske és Tázlár kap összesen 2,5 milliárd forint pályázati forrást a helyi gazdaság fejlesztésére. Mutatjuk, hogy milyen fejlesztések valósulnak meg ebből. 

2023. 06. 01.

Császártöltés

2023. 06. 01.

III. Sváb Ételek Fesztiválja

Egy szakácskönyv egész falvakat megmozgató fesztivál formájában kel életre immár harmadik alkalommal. A cél továbbra is az, hogy bemutassák a sváb ételek helyi variációit és a résztvevők kulturális értékeit, így több településről érkeznek Császártöltésre résztvevők. 

2023. 06. 01.

[ Császártöltés ]

Nemesnádudvar

2023. 06. 01.

Hétvégi kedvcsináló Nemesnádudvarra VIDEOVAL

Csak dőljenek hátra, hallgassák a hamisítatlan sváb zenét és képzeljék el, hogy máris Nemesnádudvaron vannak! De már csak kettőt kell aludni és irány a Vadgasztronap és Borfesztivál! Garantáltan fantasztikus hétvégének nézünk elébe! 

2023. 06. 01.

[ Nemesnádudvar ]

Szabadszállás

2023. 06. 01.

Egészséges Bács-Kiskunért Szabadszálláson is

Vármegyénk nagy hangsúlyt fektet az egészséges életmód, a mozgás népszerűsítésére.  Ezúttal Szabadszállásra invitálunk mindenkint, tartsanak velünk a kilencedik Nyári Strázsa túrán!  

2023. 06. 01.

[ Szabadszállás ]

2023. 06. 01.

Gyémántvadászat

Visszacsatolás, dicsőség, tanulási folyamat, de ugyanúgy lehet egy település, egy megye fejlődési lépcsője is a Városmarketing Gyémánt Díj. Az elismerését kilencedik alkalommal lehet megküzdeniük a pályázóknak. Nem egymással, hanem saját magukkal.

2023. 06. 01.

Design by WEBORIGO