Köszönet és hála a szolgálatért!

két folyó közt

Dr. Bábel Balázs, a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye érseke az ünnepi szentmisén a papság, a hívek jelenlétében szentelte szerpappá Hódi Dávid papnövendéket, egyben az életében is jelentős napra emlékezett: a Szentszék 25 évvel ezelőtt nevezte ki a kalocsai érsekké. 

 Ez a nap számomra is hálaadó nap, hiszen huszonöt évvel ezelőtt kaptam a kinevezést, és én most hálát adok, hogy ide küldött a Jóisten, mert úgy mint Szent Pál mondta a korintusiaknak: gyöngeségem tudatában és nagy félelemmel jöttem. Ennek az a bizonyítéka, hogy amikor engem kineveztek, akkor előtte alkudoztam a Nuncius úrral, sőt, amikor elfogadtam, másnap betelefonáltam, hogy mégse jelöljenek engem; de ő akkor azt mondta, már elküldtük Rómába az igenlő válaszát. Ebben a tudatban jöttem ide, és megélve ezt a huszonöt évet, hálát adok minden jóért, papokért, diakonusokért, kispapokért, hívekért, Isten kegyelméért – mondta a negyedszázaddal ezelőtti napra emlékezve Bábel Balázs, majd Hódi Dávidhoz fordulva így folytatta: „Ez az ünnep számodra egy olyan lépcsőfok kezdete kedves Dávid, hogy várod majd a papszentelést, de addig mint az Úrjézus mondja, maradjatok meg szeretetben, ő a barátjának fogadott Téged, Te pedig maradj meg Jézus Krisztus barátságában.” 

Mint az idősebb korosztályok számára emlékezetes, Dr. Bábel Balázs érsek elődje, Dr. Dankó László ((Szarvas, 1939. április 22. -Baja, 1999. június 25.) 1987. július 5-étől volt kalocsai érsek. II. János Pál pápa 1993-ban a Hungarorum Gens kezdetű apostoli konstitúcióval jelentősen átszervezte a magyar egyházmegyéket. Ekkor alakította ki a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegyét. 
A Szentszék 1999. február 24-én Dr. Dankó László mellé Dr. Bábel Balázs váci rektor személyében koadjutor (utódlási jogú) érseket rendelt, hogy a súlyos beteg főpap segítségére legyen. Dr. Dankó László érsek azonban1999. június 25-én elhunyt.

Dr. Bábel Balázs Kalocsa-Kecskeméti érsek és metropolita (több egyházmegye vezetője) Gyónon, 1950. október 18-án született, pappá Vácott, 1976. június 19-én szentelték, koadjutor érsekké 1999. február 24-én nevezték ki. Püspökké Kalocsán, 1999. április 10-én szentelték,1999. június 25-től Kalocsa-kecskeméti érsek.

forrás: baon.hu; kalohirek.hu

 

 

Dr. Bábel Balázs életrajza

Dr. Bábel Balázs érsek, metropolita 1950. október 18-án született Gyónon (ma Dabas város része). Középiskolai tanulmányait a kecskeméti Piarista Gimnáziumban végezte. 1969-ben felvételt nyert a Váci Egyházmegye papnövendékei közé. Teológiai tanulmányait az egri szemináriumban kezdte meg, és a budapesti Hittudományi Akadémia hallgatójaként fejezte be. 1976. június 19-én dr. Endrey Mihály püspök szentelte pappá Vácott. Első kápláni állomáshelye Valkó volt 1978-ig. Káplánként szolgált 1978-80-ig Tápiószecsőn és Tóalmáson; 1980-84-ig Budapest-Pestújhelyen; 1984-90-ig Budapest-Pacsirtatelepen.1981-től a Regnum Marianum papi közösség tagja.
1983-ban teológiai doktorátust szerez Budapesten. 1990-től a budapesti Központi Szeminárium prefektusa, 1992-től spirituálisa. Prefektusi kinevezésétől kezdődően előadó tanár a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karának nappali és levelező tagozatán, valamint a Kalazantinumban. 1997-től a váci Borromeo Szent Károly Papnevelő Intézet rektora és az Egri Hittudományi Főiskola Levelező Tagozatának igazgatója. 1997-ben II. János Pál pápa pápai kápláni cím adományozásával ismeri el szolgálatát.
1999. február 24-től a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye koadjutor érseke.
1999. április 10-én nyeri el a püspökké szentelés kegyelmét Kalocsán. 1999. április 29-től a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye általános helynöke. 1999. június 25-től Kalocsa-Kecskeméti érsek. 1999. augusztus 15-én veszi át az érseki palliumot Kalocsán.
Jelmondata: Pro regno Dei –az Isten országáért.
A Magyar Katolikus Püspöki Karban (MKPK) az Országos Egyházművészeti és Műemléki Tanács elnöke 2006-ig, az Ökumenikus Bizottság elnöke, a Kultúra és Tömegtájékoztatás Bizottságának tagja, 2006-tól elnöke, 2006-tól 2015-ig az MKPK Állandó Tanácsának tagja. 2007-től 2011-ig az MKPK Világiak Bizottsága és Országos Lelkipásztori Bizottság tagja, 2011-től az MKPK Hittani Bizottságának (Ökumenikus Bizottság) tagja, 2021-től az MKPK Liturgikus Bizottságának tagja.
2002-től Dabas Város díszpolgára és a Bács-Kiskun Megyéért Díj birtokosa, 2007-ben átveszi a Pro Patria díjat, 2008-ban Márton Áron díjat kap, 2009-ben Mindszenty Emlékéremmel tüntetik ki, 2010-ben a Kalocsa Városáért díjjal jutalmazzák, ugyanebben az évben a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjével tüntetik ki. 2018-tól Baja Város díszpolgára. 2020-tól Pest Megye díszpolgára.

Publikációk: Az Isten országáért 2004, Isten országútján, 2005, Pro regno Dei 2008, Régit és újat 2008, A szó erejével 2009, A szó ünnepe 2009, Hit, erkölcs, történelem 2010, Két, Istennel beszélő ember 2010, Magyar zsoltárok 2010, Szolgálat Isten országáért, 2012, A hit erejével, 2013, A hit kegyelmét kérve, 2014, Mindig úton vagyunk, 2015, Az irgalmasság útján, 2016, Asztrik érsek örökségében, 2017, Mátyás király egyházpolitikája és vallásossága, 2018, imádkozzunk egymásért, 2018. Életrajzi kötet: Az Isten országútján 2005. 

Forrás: Kalocsa-kecskeméti Főegyházmegye

 

Vármegyénk hívő közössége nevében köszönjük érseki szolgálatát, léleképítő, a keresztény értékrendet erősítő munkásságát, főpásztori feladatai ellátásához erőt, egészséget kívánunk!

További híreink

Kecskemét

2024. 04. 16.

 Turisztikai kiállítás lesz Kecskeméten április 26-án!

Kecskemét és Térsége Turisztikai kiállítást rendez hagyományteremtő szándékkal április 26-án, pénteken 10-18 óra között a Tourinform Iroda környékén (Kecskemét, Szabadság tér 5/A)  az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület, az Iroda üzemeltetője.

2024. 04. 16.

[ Kecskemét ]

Bátya

2024. 04. 15.

Épületenergetikai fejlesztések Bátya településen - projektindítás

Bátya Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz, TOP_PLUSZ-2.1.1-21 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése felhívásra „Épületenergetikai fejlesztések Bátya településen” címmel (projekt azonosítószáma: TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BK1-2022-00041). A projekt keretében 73,76 millió forint vissza nem térítendő európai uniós forrásból két önkormányzati épület energetikai korszerűsítése valósul meg. 

2024. 04. 15.

[ Bátya ]

Császártöltés

2024. 04. 15.

Belterületi Kerékpárút II. ütem és játszótér fejlesztés Császártöltésen - projektindítás

Császártöltés Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz, TOP_PLUSZ-1.2.1-21 ÉLHETŐ TELEPÜLÉSEK felhívásra „Belterületi Kerékpárút II. ütem és játszótér fejlesztés Császártöltésen” címmel (projekt azonosítószáma: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00026). A projekt keretében 235,50 millió Ft vissza nem térítendő európai uniós forrásból a fő cél a közterületek rekreációs célú megújítása.

2024. 04. 15.

[ Császártöltés ]

Balotaszállás

2024. 04. 15.

Belterületi útfejlesztés Balotaszálláson - projektindítás

Balotaszállás Községi Önkormányzat pályázatot nyújtott be a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz, TOP_PLUSZ-1.2.3-21 BELTERÜLETI UTAK FEJLESZTÉSE felhívásra „Belterületi útfejlesztés Balotaszálláson” címmel (projekt azonosítószáma: TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BK1-2022-00009). A projekt keretében 60,00 millió Ft vissza nem térítendő európai uniós forrásból a fő cél az elavult útburkolatok felújítása.

2024. 04. 15.

[ Balotaszállás ]

Kiskunmajsa

2024. 04. 11.

Folytatódnak a fejlesztések Bács-Kiskunban 

Csaknem félszáz fejlesztési beruházás támogatói szerződését írták alá 12 milliárd forint értékben csütörtökön Kiskunmajsán, a Bács-Kiskun Vármegyei Polgármesterek Szakmai Fórumának keretében. Az eseményen elhangzott: a napokban döntés született arról, hogy újabb 8,5 milliárd forint pályázati forrás érkezik a vármegyébe. 

2024. 04. 11.

[ Kiskunmajsa ]

2024. 04. 10.

Újabb települések nyertek fejlesztési forrást

Útfejlesztésre és az egészségügyi, szociális alapszolgáltatások fejlesztésére nyertek támogatást Bács-Kiskun vármegyei települések a TOP Plusz program keretében. 

2024. 04. 10.

Design by WEBORIGO