HARMINCKETTEN KAPTAK MEGYEI KITÜNTETÉST

Idén Kalocsán tartották a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés ünnepi ülését

Idén Kalocsán a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés ünnepi ülésén egy 26 éves hagyománynak tettek eleget azzal, hogy méltatták és megünnepelték azokat, akik kiemelkedő teljesítményükkel odaadóan szolgálták és szolgálják folyamatosan térségünket.

Ez a jelentős ünnepi esemény ebben az évben találkozott a Katolikus egyház kiemelt ünnepével. Hiszen ezen a napon, szeptember 12-én, XI. Ince Pápa rendelete szerint Boldogságos Szűz Mária nevét ünneplik a katolikusok.

A Nagyboldogasszony Főszékesegyházban bemutatott ünnepi szentmisét követően a Kalocsai Városi Színházban vette kezdetét az ünnepi közgyűlés, melyet megtiszteltek jelenlétükkel Homoki Pál a Bács-Kiskun Megyei Evangélikus Egyházmegye esperese, Lezsák Sándor az Országgyűlés alelnöke, Dr. Font Sándor országgyűlési képviselő, Dr. Salacz László országgyűlési képviselő, Rideg László a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnöke, Dr. Mák Kornél és Vedelek Norbert a Bács Kiskun Megyei Közgyűlés alelnökei, Dávid Károly Bács-Kiskun Megyei Rendőrfőkapitány, Dr. Farkasinszki Lóránt ezredes a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója, Ramháb Mária a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár igazgatója, Rosta Szabolcs a Katona József Múzeum igazgatója, Dr. Filvig Géza Kalocsa város polgármestere, Dr. Temesvári Péter megyei jegyző és Dr. Bankó Ágnes megyei aljegyző asszony.

Az ünnepi közgyűlést színvonalas műsor tette emelkedetté, melyen közreműködtek Benedek Viktória, Tóth Péter Lóránt versvándor és a Csólyospálosi Tamburás Együttes.

A megyei kitüntetések átadásán Rideg László, a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnöke ünnepi beszédében kiemelte, hogy 2020 az összetartozás éve, amelynek szellemiségében a megyei közgyűlés kiemelt kötelességének érzi a Kárpát-medencében élő magyarsággal való kapcsolatok ápolását, a magyarság megmegmaradásáért folytatott munkát. Mint mondta, a díjazottak a megyei közgyűlés társai ebben.

Hozzátette: kitüntető díjainkkal Önök előtt tisztelgünk, akik megyénkért dolgoztak és dolgoznak fáradhatatlanul, akár már évtizedek óta, különböző szakterületeken. Munkájuk során többet tesznek az elvárhatónál, időt és energiát nem kímélve alkotnak, tevékenykednek.  Idei mottónk, mely a meghívóra is került: Légy te a változás, amit a világban látni akarsz! Ezt üzente Mahátma Gandhi, és Önök meghallották ezt az üzenetet, hiszen kiemelkedő példát mutatva végzik munkájukat és élik tevékeny hétköznapjaikat.

A díjazottak nevében Lezsák Sándor Istvánné, a Bács-Kiskun Megyéért Díj 2020 kitüntetettje köszöntötte a megjelenteket.

Beszédében kiemelte, hogy dolgozzunk az életnek bármely területén, örök érvényű az a mondás, hogy probléma nincs, csak feladat van, amit meg kell oldanunk és tisztességgel el kell végeznünk. Hozzátette, hogy mindannyiunk feladata éltetni nemzetünk gazdaságát, megismerni és átörökíteni a hagyományainkat, kultúránkat. Kihangsúlyozta, hogy a sikerélményt, amiben most részük lehet a kitüntetetteknek, át kell adniuk szűkebb-tágabb közösségeiknek, mindazoknak, akik megyeszerte a mindennapokban ugyanolyan hittel dolgoznak és teszik a feladatukat. Mint mondta, igazán boldog ember csak az lehet, aki élvezi a saját közösségének bizalmát, és akinek a munkáját és a hivatását is elismerik.

A díjak átadása után svédasztalos állófogadással vendégelték meg a meghívottakat, ahol Dr. Mák Kornél, a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat alelnöke Izsáki Sárfehér pezsgővel mondott pohárköszöntőt.

A fogadáson a megye legjobbnak választott borait szolgálták fel: a vendégek koccinthattak a Koch Borászat Frisch Cserszegi Fűszeres (2019) fehérborával, a Szentpéteri Borpince Néró Rosé (2019) nedűjével és az Eifert Borház Cabernet Franc (2018) vörösborával.

Kitüntetettek:

A megye legnagyobb kitüntetését, a Bács-Kiskun Megyéért Díjat az idei évben LEZSÁK SÁNDOR ISTVÁNNÉ, lakiteleki lakos kapta.


Nevét hallva nem véletlenül sorolják őt Lakitelek ékszerei közé. Életútja során pedagógusként, népnevelőként, táncosként is azt igyekszik továbbadni, hogy a világ tele van sikerélményt adó értékekkel. Több évtizedes pedagógiai és népművelői gyakorlattal, férjével karöltve alapította meg az ország szellemi fővárosának is nevezett lakiteleki Népfőiskolát, aminek jelenleg is igazgatója. Létrehozta a Kösöntyű Néptánccsoportot. Tagja a helyi értéktár bizottságnak. Értékőrző munkája példaértékű.

Bács-Kiskun Megye Gazdaságáért Díjban részesült a RENNER BT.

A jánoshalmi térség meghatározó vállalkozása egy családi ház műhelyéből indult, és bár ma már egy impozáns komplexumban dolgoznak, a családi értékekből mit sem veszítettek. A főként műszaki gumiáruk gyártásával foglalkozó cég nagy hangsúlyt fektet az emberi értékekre, teret adva az innovációnak, kreativitásnak.

Bács-Kiskun Megye Vidékfejlesztéséért Díjban részesült SZOMOR DEZSŐ dömsödi lakos.

A mintagazdasággá nyilvánított apaji Szomor Ökofarm tulajdonosa fontos feladatának tekinti a magyar állatfajok megmentését. Racka és bivaly állománya mellett óriási halastó rendszere is híres. A mintagazdaságában lévő turisztikai attrakció, az őshonos állat bemutató telep és a feldolgozó üzemből kikerülő, vegyszermentes termékek népszerűsége pedig nap mint nap igazolják kitartásának értelmét.

Bács-Kiskun Megye Turizmusáért Díjban részesült IFJ. CSÁKI BÉLA fülöpjakabi lakos.

Fülöpjakabi lakosként az elmúlt évtizedben sokat tett az élő vidék megteremtéséért. Területfejlesztési szakemberként, a megyei Turizmusfejlesztési Kft. vezetőjeként a Homokhátság pláne szívügye volt. Áldozatos munkája során sokat fejlődött a Bács-Kiskun megyei turizmus a tervezés, a fejlesztés és a szervezés terén is. Mindig szívügyének tekintette a kistelepülések bekapcsolását az ország turisztikai vérkeringésébe.  Ma a Csongrád-Csanád Megyei Önkormányzat alelnökeként is a turizmust tekinti a helyi gazdaság egyik húzóágazatának.

Bács-Kiskun Megye Turizmusáért Díjban részesült DR. MÁRIN ISTVÁNNÉ MÁRIA császártöltési lakos.

Pedagógusként kezdte pályafutását, de több mint 50 éve a turizmusnak él. Igazi mély érzésekkel, nagy tapasztalattal rendelkező falusi vendéglátó, aki már akkor vendégeket fogadott, amikor a falusi turizmus, mint fogalom sem létezett. Ma két komoly szálláshelyet tart fenn és több szakmai testület oszlopos tagja.

Bács-Kiskun Megye Egészségügyéért Díjban részesült a BAJAI SZENT RÓKUS KÓRHÁZ SÜRGŐSSÉGI BETEGELLÁTÓ OSZTÁLYA.


A bajai sürgősségi betegellátó osztály dolgozóinak kiszámíthatatlan helyzetek egész során át kell gyorsnak, precíznek és türelmesnek lenni. Az idei koronavírussal terhelt időszakban, az osztályvezető főorvos irányítása mellett az osztály dolgozói az eddiginél is jobban összekovácsolódtak.

Bács-Kiskun Megye Egészségügyéért Díjban részesült DR. EGRI ANTAL kunfehértói lakos.

Dr. Egri Antal a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház felnőtt fertőző osztályának szakorvosaként majd vezetőjeként több mint 30 éve végzi áldozatos munkáját, most épp a halasi járványkórházi feladatokkal együtt. De munkája nem csak ezért elismerésre méltó: 1997-ben megszervezte a 24 órás Endoscopos Készenléti Szolgálatot. A napi teendők mellett a szakvizsgára készülő kollégák szakmai gyakorlatát is mentorálja.

Bács-Kiskun Megye Egészségügyéért Díjban részesült DR. VÁRALJAI GYÖRGY PÉTER szanki lakos.

A szanki fogorvos 54 éve érkezett Szankra, ahol otthonában alakította ki fogorvosi rendelőjét. A 60-70-es években még a környező kistelepülések betegeit is ő látta el. De nem csak a munkájának élt. Közösségi emberként ma is aktívan részt vesz a település életében. Műveltsége és tudása széleskörű és példaértékű.

Bács-Kiskun Megye Közigazgatásáért Díjban részesült DR. KISS JÓZSEF kecskeméti lakos.


Elévülhetetlen érdemeket szerzett abban, hogy ma jobb, hatékonyabb, átláthatóbb és egyszerűbb az ügyintézés megyénkben, ugyanis oroszlán szerepet vállalt a kormányhivatal humánpolitikai és szervezési-koordinációs feladatainak megszervezésében és magas színvonalon történő ellátásában. Kulcsszerepe volt a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal felállításában, valamint a járási hivatalok létrehozásában. Munkatársaival kialakították a Kormányhivatal szervezeti struktúráját, személyzeti összetételét, szabályzatainak összességét.

Bács-Kiskun Megye Kultúrájáért Díjban részesült a CSÓLYOSPÁLOSI TAMBURÁS EGYÜTTES.


A tamburamuzsika lassan bódító páráját 16 éve szórja rendületlenül a Csólyospálosi Tamburás Együttes, akik a tambura mellé játszótársakat is beengedtek társulatukba, mégpedig a bőgőt, a gitárt és a furulyát. A helyi lakosság gyorsan megkedvelte a formációt, akik a mai napig részt vesznek szinte minden helyi kulturális rendezvényen.


Bács-Kiskun Megye Kultúrájáért Díjban részesült DARÓCZI CSABA soltvadkerti lakos.


A fotóművész, földrajz-testnevelés szakos tanár, mára a hazai és nemzetközi fotós társadalom egyik legelismertebb természetfotósa. Itthon többször elnyerte az Év természetfotósa és a Varázslatos Magyarország pályázat fődíját is. Európában szinte az összes rangos pályázaton volt már fődíjas. Sokszor Petőfi tájleíró költeményei ihletik a fotózásra. Természetfotóival legtöbbször Bács-Kiskun Megye természeti kincseit mutatja be.

Bács-Kiskun Megye Kultúrájáért Díjban részesült TÓTH PÉTER LÓRÁNT kunszentmiklósi lakos.

Tóth Péter Lóránt versstúdiót vezet Kunszentmiklóson, valamint rendhagyó előadásaival járja az országot és a határon túli magyar területeket. Ezek célja, hogy közelebb hozza a klasszikusokat a mai fiatalokhoz, megszerettesse velük a magyar irodalmat és a versmondást. 160 magyar iskolában járt már több mint 300 előadással. A "Határtalanul program" keretében 147 határon túli iskolába viszi el a verseket.

Bács-Kiskun Megye Ifjúságának Neveléséért Díjban részesült GERA ÁRPÁD ZOLTÁNNÉ izsáki lakos.

Magyar-orosz szakos tanárként kezdett, majd iskolaigazgatóként foglalta keretbe közel 40 éves pályafutását, mely mindvégig Izsákhoz kötötte, ahol fiatalok generációit tanította a magyar nyelv és irodalom tiszteletére, szeretetére, toleranciára, küzdésre, helytállásra. Nevéhez fűződik több EU-s pályázat írása, megvalósulása, és a lovas oktatás izsáki bevezetése.

Bács-Kiskun Megye Ifjúságának Neveléséért Díjban részesült Dr. HOLLÓNÉ RUSKA ZSUZSANNA kecskeméti lakos.

Dr. Hollóné Ruska Zsuzsanna már pályakezdőként is enyhén értelmi fogyatékos gyermekek nevelésével foglalkozott, majd az egész életét erre tette fel. Hivatása első 22 évében szinte valamennyi iskolai évfolyamon tanított. 1989-től igazgatóhelyettesként, 2004-től pedig intézményvezetőként dolgozott elismerésre méltón azon, hogy az évtizedekig 8 osztállyal működő iskolát az intézmény falain túl nyúló egységes gyógypedagógiai módszertani intézménnyé fejlessze. Rengeteget tett az autizmussal élőkért.

Bács-Kiskun Megye Ifjúságának Neveléséért Díjban részesült HORVÁTH JÁNOS tázlári lakos.

Igazi közösségi ember és fáradhatatlan népművelő.  A Tázláron élő egykori iskolaigazgató a település közösségi életének kovásza volt évtizedeken át.  A helyi általános iskolában 1957-től 1998-ig pedagógusként végigjárta a ranglétra valamennyi fokát, a tanyai összevont osztálytól az intézményvezetésig. De nem csak az oktatás foglalkoztatta. Nagy gonddal ápolta a népzenét, a hagyományokat. Több hangszeren játszott és oktatott, több népzenei csoportot vezetett, sőt tanárzenekart is alapított. Nevéhez sok népszerű helyi rendezvény fűződik. Ő hozta létre az Általános Művelődési Központot. Tagja volt a megyei közgyűlésnek is. Sőt, két helyi vonatkozású könyvet is írt.

Bács-Kiskun Megye Lakosságának Védelméért Díjban részesült DR. FEKECS DÉNES kecskeméti lakos.

Komoly gondolkodású, nagy tapasztalatú rendőrként emlegetik a szakmában. Első munkahelye a Kecskeméti Rendőrkapitányság volt, számos rendőri beosztást betöltve 27 éves szolgálat után 2007 végén vonult nyugállományba. Tanárként is sokan ismerik. Büntetőjogi, munkajogi, gazdasági jogi tantárgyak előadásain találkozhattak vele a hallgatók. Manapság mindenki a polgárőrség munkájához köti nevét. 2008 nyarán lett a megyei szövetség elnökhelyettese, később elnöke, majd az Országos Polgárőr Szövetség elnökhelyettese.

A Bács-Kiskun Megye Lakosságának Védelméért Díjat a KUNSZENTMIKLÓSI ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓ PARANCSNOKSÁG kapta.

A Kunszentmiklósi Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság 10 főállású dolgozója 21 éve vigyázza Kunszentmiklós és további hat település életét, de ott vannak a dunai mentéseknél is. Az Egységben az erő! mondat számukra nem csak egy szlogen. A lakosság szolgálatában végzett helytállásuk példamutató.


Bács-Kiskun Megye Lakosságának Védelméért Díjban részesült SCHÜTZ ISTVÁN bácsalmási lakos.

Kiváló szakmai felkészültséggel, kimagasló tervező-szervező készséggel rendelkező, higgadt, megbízható, elhivatott vezető. Megfontolt és megalapozott döntéseivel gyorsan és hatékonyan oldották meg az elmúlt években a megye határszakaszára nehezedő tömeges migráció adta feladatokat is. Jelentős szerepet vállalt a Határrendészeti Távfelügyeleti Irányító Központ létrehozásában, működésének előkészítésében. Kimagasló teljesítményt nyújtott az embercsempészek elleni küzdelemben.

Bács-Kiskun Megye Közösségfejlesztéséért Díjban részesült BÉRES BÉLA bajai lakos.

Béres Béla szervezte meg elsőként Baja alapításának 300. évfordulójára az azóta tízezreket vonzó Bajai Halfőző Fesztivált. Nem véletlen, hogy 6 évvel később alapítója lett a Magyar Fesztivál Szövetségnek is. Tanítóként és népművelőként végzett, de a tantermeket hamar „leváltotta” az egykori bajai Úttörőházra, ahol aztán számtalan programot szervezett. 1985 óta a bajai kulturális élet meghatározó személyisége.


Bács-Kiskun Megye Közösségfejlesztéséért Díjban részesült FEKETE SZABOLCS bajai lakos.

2002-ben szentelték pappá. A közgazdasági végzettséggel is rendelkező esperes, kanonok színes egyéniség, több élő és holt nyelvben is jártas, a Bibliát is tudja eredetiben olvasni. Munkásságát a kecskeméti, kiskunfélegyházi és bácsbokodi évek alapozták meg. Bajára, 2009-ben tért vissza, majd egészen 2020 augusztusáig szolgálta ott az urat, de nem csak a szokásos egyházi keretek között. Nap mint nap aktívan részt vett a „Fölvégnek”, mint városrésznek az életében a Magyar Karitász helyi szervezetének vezetőjeként is. Mondhatni újjászervezte a Baja-Józsefvárosi rész vallási és szociális életet. Jelenleg Kecelen teljesít szolgálatot.

Bács-Kiskun Megye Közösségfejlesztéséért Díjban részesültek MÁTÉ SÁNDORNÉ EMESE és MÁTÉ SÁNDOR szabadszállási lakosok.

A négygyermekes lelkész házaspár 25 éve kezdte meg lelkipásztori szolgálatát Szabadszálláson. Munkájuknak köszönhetően közel háromszorosára nőtt a református gyülekezet a településen.  A házaspár az évtizedek alatt Isten szolgálata mellett működtetett diákotthont és alapítottak Alapfokú Művészeti Iskolát is. De nem csak az oktatás, hanem az építkezés, a művészetek és a közösségi élet területén is maradandót alkottak. Nevükhöz fűződik a Szász Károly Református Kórus, a vasárnapi gyermek-istentiszteletek bevezetése, 700 gyermek megkeresztelése, 650 konfirmáció és több, mint 100 házasság megáldása.

Bács-Kiskun Megye Nemzetiségeiért Díjban részesült SCHINDLER MÁTYÁS bajai lakos.

Okleveles vallástudomány szakos bölcsészként végzett. Jelenleg a bajai Szent Antal Plébánián szolgál, de a szegedi egyetemen pszichológiát is tanít. Aktív közéleti tevékenységéért több elismerést is kapott már.  Német nemzetiségi családból származik, az anyanyelv és a hagyományok ápolását mindig is fontosnak tartotta. Elkötelezettségének köszönhetően maradt fenn a német nyelvű vallásoktatás. Baján havonta 2 alkalommal tart német nyelvű szentmisét, immár majdnem 25 éve.

Az Év Polgármestere Bács-Kiskun Megyében Díjat CSÁNYI JÓZSEF Kiskunfélegyháza város polgármestere kapta.

6 éves polgármesteri munkássága alatt töretlen ívű fejlődésen ment át Kiskunfélegyháza. Demokratikus vezetési stílusát az emberekkel való párbeszéd és a bölcs belátás jellemzi, habitusa stabilitást, békességet teremtett a városban. Kiváló munkatársakat gyűjtött maga köré, akiknek lelkiismeretes munkája a város fejlődésének záloga. Létrehozta sikerének egyik alapját, a Kiskunfélegyházi Gazdaságfejlesztő és Munkahelyteremtő Egyesületet, amely több mint 20 vállalkozást fog össze. A pályázatok sikeres kihasználásának, a gazdag kulturális lehetőségek felvállalásának köszönhetően jelentős közbizalomnak örvend.

Az Év Polgármestere Bács-Kiskun Megyében Díjat KOVÁCS ANTAL Csátalja polgármestere kapta.

18 éve Csátalja első embere, illetve meghatározó személyisége a helyi közéletnek, a falu fejlődésének. Polgármestersége alatt a település folyamatosan hiánymentesen gazdálkodott, pedig minden közintézményt felújítottak és a faluközpont is megszépült. Nevéhez fűződik a felavatott Trianoni Emlékmű, aminek megvalósításáért sokat küzdött. Fontos feladatának tekinti a falu hagyományainak megőrzését, a népi kultúra értékeinek gyűjtését és védelmét. Közvetlen kapcsolatteremtő képessége, műveltsége révén főszerepet játszik Csátalja nemzetközi kapcsolatainak alakításában.


Bács-Kiskun Megye Sportjáért Díjban részesült HUNYINÉ DR. DOMOKOS EMŐKE kunszentmiklósi lakos.
Fogorvosként munkaeszköze a keze, így nem mindegy, hogy a rendszeres íjászedzés során 100 vagy 200 lövés a napi penzuma. A 2000 májusában alakult Nyílegyenes Íjász Clubnak oszlopos tagja. A sportágban négyszeres világbajnok és kétszeres Európa bajnok. Sokat dolgozik azért, hogy az íjászatot minél többen ismerjék, elismerjék.

Bács-Kiskun Megye Sportjáért Díjban részesült KOVÁCS MARCELL kelebiai lakos.

Sportesemények garmadájának lelke és motorja. Több sportegyesület és klub alapítójaként, és szervezőjeként aktívan munkálkodik Bács-Kiskun megye sportéletében. 2010-ben megalakította a Levente Egyesületet, azért, hogy sporttörténeti kutatásainak eredményeként felelevenítse a két világháború közötti ifjúsági labdarúgó tornákat. Nyugdíjasként és az egyesület trénereként napjainkban is aktív szervezője a labdarúgó tornáknak.

Bács-Kiskun Megye Sportjáért Díjban részesült NITSCH JÓZSEF solti lakos.

A gyerekek mosolya az igazi fizetség - vallja a több mint 20 éves solti Atlétikai Klub alapítója és elnöke. A klub a cselgáncs, a sakk és a jégkorong szakosztályt foglalja magába. Az elmúlt két évtized alatt cselgáncsban 22 regionális versenyt és 4 országos utánpótlás bajnokságot szervezett, de további 18 sakkverseny is az ő nevéhez köthető. 

A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Elnökének Kitüntető Díját BOZÓNÉ NEMES GIZELLA kecskeméti lakos kapta.

A főiskolai tanulmányainak befejezése után azonnal a közigazgatásban helyezkedett el, immár 38 éve. Munkáját azóta is lelkiismeretesen, pontosan végzi, kiemelkedő szakmai színvonalon. Rendkívül megbízható munkatárs. Pénzügyi vezetőként szorgalmával jó példát mutat kollégái számára, széleskörű, naprakész ismeretekkel rendelkezik.

A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Elnökének Kitüntető Díját MARSI BÉLA kecskeméti lakos kapta.
18 év rendőri szolgálat után immár 17 éve a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzati Hivatal dolgozója, mint gépkocsivezető. Vidámság, munkabíró képesség, megbízhatóság jellemzi. Több százezer kilométerrel a háta mögött is felelősségteljesen, jókedvűen segíti munkatársai mindennapjait. Szívügye a Székelyfölddel való szoros összetartozás. A több mint 10 éve zajló erdélyi orvosi szűrővizsgálatok szervezésének és lebonyolításának részvevője, melynek elismeréseképpen 2015-ben a Tiszteletbeli székely címet is átvehette. A koronavírus-járvány alatt nyújtott önzetlen munkájáért a Bács-Kiskun Megyei Kórház főigazgatójának kitüntetésében részesült.

A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Elnökének Kitüntető Díját SZABÓ MONIKA kecskeméti lakos kapta.

Rajong a szakmájáért, az építészetért, a műemlékekért, a Megyei Építész Kamara tagjaként szakmailag folyamatosan bővíti tudását, melyet okleveles építészmérnökként alapozott meg. Azóta is szívügye minden, ami területfejlesztés vagy rendezés. Több száz ehhez kapcsolódó pályázat kiírása, kezelése, ellenőrzése és zárása során végzett remek munkát. Pályafutását végigkísérte - a szívéhez és hivatásához legközelebb álló - Bács-Kiskun megye területfejlesztési és rendezési terveinek elkészítése. Nyitott az új építészeti stílusok iránt, szereti a képzőművészetet.

A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Elnökének Kitüntető Oklevelét ARNOLD ADRIEN kalocsai lakos kapta.

2000 szeptemberében kezdett német nemzetiségi-biológia szakos tanárként dolgozni a kalocsai Fényi Gyula Általános iskolában, ahol ma már intézményvezető-helyettes. Azt mondja, sokat adott neki a nemzetiségi lét: toleranciát, az összetartozás érzését, nyitottságot. Így pedagógusként és családanyaként, illetve 10 éve a kalocsai Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökeként is kiemelten fontosnak tartja a hagyományőrzést, az elődök kultúrájának megismertetését.

A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Elnökének Kitüntető Oklevelét PATAKINÉ GELÁNYI MÁRTA felsőszentiváni lakos kapta.

A felsőszentiváni Szociális Szolgáltató Intézmény egykori vezetője közel 25 évig dolgozott az intézményben. Mindig fontos volt számára, hogy segítsen az időseknek megbirkózni az öregedéssel járó nehézségekkel. Ma is hisz abban, hogy fontos odafigyelni az idősek fizikai szükségletei mellett a lelkiekre is. Évtizedek óta kiemelkedő munkát végzett a Magyar Vöröskereszt helyi szervezetének vezetésével is. Emellett a közösségi életet is formálta rendezvényeivel.

 

További híreink

Kalocsa

2024. 02. 25.

Köszönet és hála a szolgálatért!

Dr. Bábel Balázs, a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye érseke az ünnepi szentmisén a papság, a hívek jelenlétében szentelte szerpappá Hódi Dávid papnövendéket, egyben az életében is jelentős napra emlékezett: a Szentszék 25 évvel ezelőtt nevezte ki a kalocsai érsekké. 

2024. 02. 25.

[ Kalocsa ]

Bácsbokod

2024. 02. 23.

A teljesség igénye nélkül

Bácsbokodon tartotta közgyűlését  Bács-Kiskun vármegye önkormányzata pénteken - négy igen jelentős, helyi identitást erősítő pályázat zárult le az elmúlt év végén.

2024. 02. 23.

[ Bácsbokod ]

2024. 02. 23.

Adj vért és ments meg három életet

Az Országos Vérellátó Szolgálat Bács-Kiskun vármegyei kiszállásos véradási helyszíneit közöljük február 26. – március 3. között

2024. 02. 23.

2024. 02. 23.

Idén is meghirdeti a Madárbarát település mintaprojekt pályázatot az MME

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) idén is pályázatot hirdet önkormányzatok részére Madárbarát település mintaprojektek megvalósítására.

2024. 02. 23.

Újsolt

2024. 02. 22.

Faluház épületének energetikai korszerűsítése - projektindítás

Újsolt Község Önkormányzat pályázatot nyújtott be a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz, TOP_PLUSZ-2.1.1-21 ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLETEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE felhívásra „Faluház épületének energetikai korszerűsítése” címmel (projekt azonosítószáma: TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BK1-2022-00015). A projekt keretében 37,07 millió Ft vissza nem térítendő európai uniós forrásból a faluház épületének energetikai korszerűsítse valósul meg.

2024. 02. 22.

[ Újsolt ]

2024. 02. 22.

Természetismereti és ökotúrák a Kiskunsági Nemzeti Parkban

Az ökoturizmus a természeti értékek bemutatására alapozott formája a turizmusnak, ahol a turisták elsődleges igénye a természeti és kulturális értékek megfigyelése, megismerése. 

2024. 02. 22.

Design by WEBORIGO