Beniczky kastély Tázlár-Felsőtelep

Tázlár - Kiskőrösi járás

Tázlár a XIX. század elején Kiskőrös hat pusztájának egyike volt, így a felsővattai Wathay család birtokát képezte. Mivel Wathay Györgynek, a család utolsó férfitagjának négy lánya volt, a família kihalta után a kiskőrösi uradalmat a lányok kezével a széki gróf Teleki, az okolicsnói Okolicsányi, a felsőkubini és nagyolaszi Kubinyi és a Soós családok szerezték meg. Az Okolicsányiakon keresztül jutott birtokhoz Tázlárpusztán beniczei és micsinyei Beniczky Márton, aki 1830 körül kúriát építtetett birtokán. A XIX. század közepén hosszú ideig Beniczky Béla volt a birtok tulajdonosa, mely később Beniczky Lajos kezére került, aki 1890-től Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyei főispánjaként működött. (A főispán a kúriában töltötte gyermekkorát.) Az épület XIX. századi történetéből maradt fenn az az elbeszélés, miszerint a leghíresebb betyár, Bogár Imre egyik este megjelent itt társaival. Bogár azzal a kéréssel fordult az éppen vacsorázó Beniczkynéhez, hogy ihasson a poharából. Mivel a kérést teljesítették a betyárok békében elvonultak.

Az 1850-es évektől megkezdték a Beniczky-birtokok felparcellázását, az 1879-es kataszteri térkép szerint pedig már 20 családnak volt itt birtoka és több majorság is kialakult a területen. Ezek közül a Kalocsai Érsekség tulajdonát képező majorban kastély és 4 épület állt.

A Beniczkyek kúriájának közvetlen környékén hárman vásároltak nagyobb birtokot. Magát a kúriát draskóczi és jordánföldi Ivánka Imre vásárolta meg, aki 1860-tól a vármegye jegyzője, 1861-től főjegyzője volt. Ivánkától a Vékony család tulajdonába került az épület. 1885-ben a kalocsai érsek 3200 forintot ajánlott fel a tázlári iskola felépítésére, egyúttal Vékony Istvánt megbízta a tanítással a Beniczky-féle kúriában.

Mivel a régóta itt élő katolikus lakosságnak nem volt temploma és az 1890-ben Hódmezővásárhelyről ideköltözött reformátusok már 1904-ben iskolát építettek és istentiszteleteket tartottak, a katolikus lakosság elégedetlenségének csillapítására Haynald Lajos bíboros, kalocsai érsek 1906-ban megvásárolta a kúriát Vékony Istvántól. Ebben az épületben alakították ki a plébániát és a kápolnát, valamint felépítettek egy új iskolát és a kántortanító lakását. A munkálatokat 1906. szeptember 01-jén kezdték meg, és ugyanazon év október 18-ára be is fejezték (ugyanis Czeiner Ferenc lelkész ekkor költözött le Tázlárra). Az épületben azóta is katolikus miséket tartanak minden héten egy alkalommal ( Magyar Kastélylexikon)

Ajánlataink

chevron left
event card

Katolikus templom

arrow

Tázlár

event card

Oázis Pékség és Nagy Gombóc Fagyizó

arrow

Tázlár

event card

Templom hegy régészeti emlékhely

arrow

Tázlár

event card

Szalmabábok építése

arrow

Tázlár

chevron right

Kapcsolódó eseményeink

Értékeink

chevron left
event card

Tázlár - Templomhegy

arrow
A mai Tázlártól Nyugatra elhelyezkedő Templomhegyen egy többkorszakú régészeti lelőhely és emlékhely található. A 2003-2004 és 2012-2018 között zajló feltárások eredményeként a helyszínen szarmata, Árpád-kori és középkori időszakra utaló régészeti jelenségek kerültek elő.

Tázlár

chevron right
Design by WEBORIGO