Tisztább, nagyobb, jobb: elkezdődött a csengődi szennyvíztisztító telep bővítése

önkormányzat TOP-fejlesztések
Három település szennyvízkezelé­sét oldja meg hosszú távra, és a környezetvédelmi szempontoknak is jobban megfelel a megújuló szennyvíztisztító telep Csengődön.

Három település szennyvízkezelé­sét oldja meg hosszú távra, és a környezetvédelmi szempontoknak is jobban megfelel a megújuló szennyvíztisztító telep Csengődön.

„A kapacitásproblémák mellett csúcsidőszakban a környezetvédel­mi határértékeket sem sikerült biz­tosítani a jelenlegi szennyvíztele­pen, amely Csengőd mellett Tabdit és Akasztót is kiszolgálja. Az elmúlt hetekben kezdődött fejlesztés révén mindkét probléma megoldódik” – mondta Pivarcsi Csaba, Csen­gőd polgármestere. A Környezeti és Energiahatékonysági Opera­tív Program (KEHOP) finanszí­rozásával a 2,1 milliárd forintos beruházás keretében a jelenlegi telep mellett egy új, eleveniszapos biológiai technológiával működő szennyvíztisztító létesül. A beru­házás alapkövét november végén tették le.

A műtárgyépítés előtt szüksé­ges a talaj megerősítése is, amit a kivitelező 1200 kavicscölöp elhe­lyezésével old meg.

A csengődi szennyvíztelep fej­lesztése mellett a KEHOP-projekt Szeremle település szennyvízte­lep-fejlesztését, valamint csator­nahálózat-építését is magában foglalja.

Fejlődő falu

A szennyvízberuházás mellett szá­mos más területen is fejlődik a 2000 lelket számláló Csengőd. Pivarcsi Csaba polgármester elmondta: egy 300 millió forintos TOP-projekt keretében megkezdődött az ön­kormányzati konyha felújítása és a konyhatechnológia fejlesztése. A TOP Plusz program keretében pe­dig lehetőség nyílik a polgármesteri hivatal és a művelődési ház épületenergetikai korszerűsítésére.

„A Magyar Falu Programnak kö­szönhetően elkészült az új községi ját­szóterünk, továbbá a falu főutcájának jó része is új aszfaltburkolatot kapott, valamint belügyminisztériumi forrás­ból két másik utcát is sikerült leaszfal­toznunk. Ezeken kívül zajlik az orvosi rendelő teljes belső felújítása, illetve egy új ravatalozó építése is” – húzta
alá a polgármester.

S. I.

További híreink

2023. 06. 08.

Medárd

Az egyik legismertebb népi hiedelem szerint ha Medárd napján esik, akkor negyven napig esni fog. Jelentős mennyiségű csapadékra a következő napokban is számítani kell: a katasztrófavédelem a vármegyéből az átlagosnál jóval több riasztást kapott. 

2023. 06. 08.

Kelebia

2023. 06. 07.

250 millió forintot kap Kelebia külterületi utak építésére

Negyedmilliárd forint kormányzati támogatást kapott a déli határ menti település külterületi utak fejlesztésére – tudatta Bányai Gábor kormánybiztos, a térség országgyűlési képviselője.

2023. 06. 07.

[ Kelebia ]

Tiszakécske

2023. 06. 06.

Egyre több a gyermek: új főzőkonyhát kell építeni Tiszakécskén

Egy 600 adagos új főzőkonyhát és egy több mint 140 férőhelyes étkezőt építenek Tiszakécskén. Korábban nem volt elegendő férőhely a gyermekek étkeztetésére – a TOP Plusz forrásból finanszírozott projektnek köszönhetően ez most megoldódik. 

2023. 06. 06.

[ Tiszakécske ]

Kiskunhalas

2023. 06. 06.

Befogadó játszótér épül a Sóstónál – további fejlesztésekre is pályáznak

Többfunkciós játszótér épülhet hónapokon belül a kiskunhalasi Sóstónál. A hírt Bányai Gábor kormánybiztos, országgyűlési képviselő és Fülöp Róbert polgármester jelentették be. A Szerencsejáték Zrt. támogatja a 60 millió forintos beruházást. Már az ország több pontján működnek hasonló befogadó játszóterek, ahol ép és fogyatékossággal élő gyermekek a közös játék élményén keresztül ismerhetik meg egymást.

2023. 06. 06.

[ Kiskunhalas ]

Bugac

2023. 06. 06.

Pásztorok és betyárok nyomában a Petőfi emlékév alkalmából

Hogyan éltek elődeink az egykori "Kecskeméti pusztákon" ?  Erre ad választ ez a néprajzi tárgyú séta.

2023. 06. 06.

[ Bugac ]

2023. 06. 05.

TOP Plusz: így vonzza a vállalkozásokat Tázlár

55 millió forint fejlesztési támogatást nyert el Tázlár önkormányzata a TOP Plusz programból. Az összeget egy új ipari terület kialakítására használják fel – az alacsony iparűzési adó mellett ezzel is ösztönözve a vállalkozásokat a betelepülésre. 

2023. 06. 05.

Design by WEBORIGO