HIRDETMÉNY - a bírósági ülnökök soron kívüli választásáról

választás

Magyarország Köztársasági Elnöke a KEH/5534-3/2023. számú határozatával 2023 szeptember 1. napja és 2023. november 30. napja közé eső időtartamra tűzte ki a soron kívüli bírósági ülnökök választását.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (a továbbiakban: Bjt.) rendelkezik az ülnökjelölés és választás szabályairól.

 

A Bjt. 212. § (1) bekezdése szerint ülnöknek az a 30. évét betöltött magyar állampolgár választható meg, aki nem áll a cselekvőképességet érintő gondnokság, vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt sem. 

 

A Bjt. 212. § (3) bekezdése értelmében az ülnök nem lehet tagja pártnak és politikai tevékenységet nem folytathat. 

 

Az ülnök jelölése:

 

A Bjt. 213. § (1) bekezdése értelmében az ülnököket a bíróság (Kecskeméti Törvényszék) illetékességi területén lakóhellyel rendelkező nagykorú magyar állampolgárok, a bíróság illetékességi területén működő helyi önkormányzatok és az egyesületek – kivéve a pártokat – jelölik.

 

A Bjt. 213. § (4) bekezdésében foglaltak szerint a munkaügyi bíróságként eljáró bíróság ülnökeit elsősorban a munkavállalók és munkaadók érdek-képviseleti szervei jelölik.

 

A Bács-Kiskun Vármegyei Közgyűlés általi ülnökválasztáshoz jelöltet állítani – tekintettel arra, hogy a Közgyűlés 2023. szeptember 29-én tartja ülését – legkésőbb 2023. szeptember 20. napján (szerda) 16 óráig lehet.

 

 

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének a megválasztandó ülnökök számának megállapításáról szóló 76.SZ/2023. (VIII.11.) OBHE határozatának melléklete értelmében, a Bács-Kiskun Vármegyei Közgyűlés a Kecskeméti Törvényszék ítélkezésében részt vevő, összesen 4 ülnök megválasztásáról dönt.

 

A jelöléshez és a jelölés elfogadásához szükséges nyomtatványok kérhetők a Bács-Kiskun Vármegyei Önkormányzati Hivatal Jogi Irodáján (Kecskemét, Deák F. tér 3. I. em. 116. szoba, a továbbiakban: Jogi Iroda; ügyfélfogadás idő: hétfő-csütörtök: 08:00-16:00), illetve letölthetők a www.bacskiskun.hu honlapról.

 

A jelölt a jelölés elfogadását követően még megválasztása előtt köteles hatósági erkölcsi igazolvánnyal igazolni büntetlen előéletét, valamint, hogy nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt. Ha a jelölt ezt az igazolási kötelezettségét elmulasztja, ülnökké megválasztani nem lehet. 

 

A jelölést és a jelölés elfogadására vonatkozó nyilatkozatot, valamint a hatósági erkölcsi bizonyítványt a Jogi Irodán kell leadni a fenti címen legkésőbb 2023. szeptember 20-án (szerda) 16 óráig.

 

Az ülnök jogaira és kötelezettségeire vonatkozó tájékoztató megtekinthető a Jogi Irodán, vagy megtalálható a www.bacskiskun.hu internetes oldalon.

 

Az ülnökválasztással kapcsolatban további információ kérhető személyesen a Jogi Irodán, vagy telefonon a 06 30 232 8440 telefonszámon.

 

Rideg László

vármegyei közgyűlés elnöke

További híreink

2024. 04. 19.

Idén 65 esztendős a vármegyei kézilabda

Jeles év a 2024-es a vármegyei kézilabdás társadalom számára, hiszen a sportági szakszövetség ebben az évben ünnepli fennál­lásának hatvanötödik születés­napját.

2024. 04. 19.

2024. 04. 19.

A történeteink erősítenek bennünket

A jól működő közösségek javítják az életminőségünket.INTERJÚ MOISKÓ CSILLÁVAL, BÁCS-KISKUN VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK PROGRAMVEZETŐJÉVEL

2024. 04. 19.

Nemesnádudvar

2024. 04. 19.

Izgalmas találka a Bor Bagolyban

Nemesnádudvaron a vármegye önkormányzata által fenntartott Bor Bagoly présház , szeretettel várja a borkultúra iránt érdeklődőket.

2024. 04. 19.

[ Nemesnádudvar ]

2024. 04. 19.

Stratégiai jelentőségű az alkalmazkodás

A Homokhátság elsivatagosodása és vízpótlásának lehetősége évti­zedek óta foglalkoztatja a szak­embereket. A felszíni vizek és a földalatti vízkészletek pótlása több évtizedet felölelő feladat, amely az elkövetkező időszakban a mező­gazdaságot is az alkalmazkodásra készteti. A Duna-Tisza-közének régi vizes területeinek tudatos, művelhető területté alakítása, csatornázása és a klímaváltozás együttes hatása generációkon át befolyással lesz az itt élőkre.  

2024. 04. 19.

2024. 04. 19.

Vármegyei turizmus: több külföldi vendég

A koronavírus-járványt követően feléledő idegenforgalmi szektort vármegyei szinten is újabb kihívás elé állította az energiaárak emelkedése és az infláció. A  vendégek száma ennek ellenére nem csökkent 2023 első kilenc hónapjában.

2024. 04. 19.

Kunszentmiklós, Szabadszállás

2024. 04. 19.

Túzokünnep Bösztörpusztán – futóversennyel!

Futóversennyel egybekötött ingyenes családi programra hív a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság Kunszentmiklós-Bösztörpusztára a puszta egyik leglátványosabb eseménye, a túzokdürgés alkalmából!

2024. 04. 19.

[ Kunszentmiklós , Szabadszállás ]

Design by WEBORIGO