HALADJUNK EGYÜTT A FEJLŐDÉS ÚTJÁN, VEZETŐI STÁTUSZRA VÁRJUK A JELENTKEZÉSEKET

önkormányzat klíma választás
Megtisztelő a fejlődés szolgálatába állítani a tudást, a vármegye fejlődését segítő munkát, koordinálni egy nagyszerű csapatot, akik Bács-Kiskun Vármegye Önkormányzatának Fejlesztési Irodáján végzik felelősségteljes munkájukat. Részletek a felhívásban!

HALADJUNK EGYÜTT A FEJLŐDÉS ÚTJÁN
Bács-Kiskun Vármegye töretlen fejlődésének záloga, hogy szorgalmas, kitartó polgárok élnek az ország legnagyobb vármegyéjében. A vállalkozások céltudatos és következetes munkája, üzletpolitikája stabil gazdasági környezetet teremtenek. Megtisztelő a fejlődés szolgálatába állítani a tudást, a vármegye fejlődését segítő munkát, koordinálni egy nagyszerű csapatot, akik Bács-Kiskun Vármegye Önkormányzatának Fejlesztési Irodáján végzik felelősségteljes munkájukat. Erre az irányító munkakörre várjuk az Ön jelentkezését!Megtisztelő a fejlődés szolgálatába állítani a tudást, a vármegye fejlődését segítő munkát, koordinálni egy nagyszerű csapatot, akik Bács-Kiskun Vármegye Önkormányzatának Fejlesztési Irodáján végzik felelősségteljes munkájukat.

Erre az irányító munkakörre várjuk az Ön jelentkezését!
Részletek a felhívásban.

 

Bács-Kiskun Vármegyei Önkormányzati Hivatal

                       

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Bács-Kiskun Vármegyei Önkormányzati Hivatal
  Fejlesztési Irodavezető

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Irányítja a Fejlesztési Iroda munkáját, részt vesz a Hivatal területfejlesztési és -rendezési, településfejlesztési és -rendezési, vidékfejlesztési és koordinációs, európai uniós és egyéb nemzetközi, valamint hazai pályázatok menedzselésével kapcsolatos, sportszervezési, humánerőforrás fejlesztési, klíma-, és környezet- és természetvédelmi valamint a Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács tevékenységével kapcsolatos feladatok ellátásában. Feladatai különösen pályázatfigyelés, közreműködés az Önkormányzat és a Hivatal támogatási kérelmei előkészítésében és szakértőként azok megvalósításában, a szükséges előrehaladási jelentések és pénzügyi elszámolások összeállításában, és az ellenőrzések során képviseli a kedvezményezettet. Nyomon követi a pályázatok fenntartását. Előkészíti az iroda feladatkörét érintő beszerzéseket, előterjesztéseket, nyomon követi a vármegyei stratégiai dokumentumokból eredő feladatokat, azok hatályosulását. Szorosan együttműködik az Elnöki Kabinetirodával és a BKMFÜ Nonprofit Kft-vel szakmai kérdésekben.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Bács-Kiskun Megyei Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzatáról szóló 4/2017. (IX. 29.) Jegyzői Utasítás rendelkezései az irányadók. az irányadók. az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,

•         Cselekvőképesség,

•         Büntetlen előélet,

•         Főiskola, Az I. besorolási osztályban: Felsőoktatásban szerzett építész-, építő-, kertészmérnök szakmacsoportokba tartozó, gazdaságtudományi, agrár, szociológus, földrajztanár, geográfus szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és környezetvédelmi, vízügyi, település-fejlesztési, vidékfejlesztési, közlekedési felsőfokú szakképesítés.,

•         Vezetőként - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Egyetem,

•         Közigazgatási tapasztalat

•         pályázatírási, projektmenedzseri, vagy projektértékelési és/ vagy támogatások és azok elszámolása ellenőrzésében szerzett tapasztalat

•         angol és/vagy német nyelvismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         magyar nyelvű szakmai önéletrajz (a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet melléklete alapján)

•         hatósági erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi)

•         a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

•         iskolai végzettséget, képesítést igazoló oklevelek másolata

•         az esetleges előnyt jelentő tényező meglétét igazoló okirat

•         motivációs levél/vezetői elképzelések bemutatása

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. január 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Bajmócyné Dr. Balázs Tímea nyújt, a 06308298739 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Elektronikus úton Dr. Bajmócyné Dr. Balázs Tímea részére a jegyzo@bacskiskun.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. február 10.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Pályázat benyújtásának határideje: 2023.01.30. 16:00 óra. Jelen pályázati kiírás keretében az érvényes pályázatot benyújtók közül 1 fő kerül kiválasztásra. A pályázati határidőt követően személyes meghallgatásokra kerülhet sor. A munkáltatói jogkör gyakorlója 6 hónap próbaidőt köt ki. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy az eljárást indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítja.

 

További híreink

2023. 06. 08.

Medárd

Az egyik legismertebb népi hiedelem szerint ha Medárd napján esik, akkor negyven napig esni fog. Jelentős mennyiségű csapadékra a következő napokban is számítani kell: a katasztrófavédelem a vármegyéből az átlagosnál jóval több riasztást kapott. 

2023. 06. 08.

Kelebia

2023. 06. 07.

250 millió forintot kap Kelebia külterületi utak építésére

Negyedmilliárd forint kormányzati támogatást kapott a déli határ menti település külterületi utak fejlesztésére – tudatta Bányai Gábor kormánybiztos, a térség országgyűlési képviselője.

2023. 06. 07.

[ Kelebia ]

Tiszakécske

2023. 06. 06.

Egyre több a gyermek: új főzőkonyhát kell építeni Tiszakécskén

Egy 600 adagos új főzőkonyhát és egy több mint 140 férőhelyes étkezőt építenek Tiszakécskén. Korábban nem volt elegendő férőhely a gyermekek étkeztetésére – a TOP Plusz forrásból finanszírozott projektnek köszönhetően ez most megoldódik. 

2023. 06. 06.

[ Tiszakécske ]

Kiskunhalas

2023. 06. 06.

Befogadó játszótér épül a Sóstónál – további fejlesztésekre is pályáznak

Többfunkciós játszótér épülhet hónapokon belül a kiskunhalasi Sóstónál. A hírt Bányai Gábor kormánybiztos, országgyűlési képviselő és Fülöp Róbert polgármester jelentették be. A Szerencsejáték Zrt. támogatja a 60 millió forintos beruházást. Már az ország több pontján működnek hasonló befogadó játszóterek, ahol ép és fogyatékossággal élő gyermekek a közös játék élményén keresztül ismerhetik meg egymást.

2023. 06. 06.

[ Kiskunhalas ]

Bugac

2023. 06. 06.

Pásztorok és betyárok nyomában a Petőfi emlékév alkalmából

Hogyan éltek elődeink az egykori "Kecskeméti pusztákon" ?  Erre ad választ ez a néprajzi tárgyú séta.

2023. 06. 06.

[ Bugac ]

2023. 06. 05.

TOP Plusz: így vonzza a vállalkozásokat Tázlár

55 millió forint fejlesztési támogatást nyert el Tázlár önkormányzata a TOP Plusz programból. Az összeget egy új ipari terület kialakítására használják fel – az alacsony iparűzési adó mellett ezzel is ösztönözve a vállalkozásokat a betelepülésre. 

2023. 06. 05.

Design by WEBORIGO