Jó gyakorlatok adaptálása a regionális környezetvédelmi és klímatervek innovatív fejlesztésének érdekében

A projekt fő célja, hogy a környezetvédelemhez, fenntarthatósághoz kapcsolódó innovatív jó gyakorlatokat megismerjük a résztvevő partnerországokban, és megvizsgáljuk, hogy hogyan tudnák a partnerek hasznosítani a saját régiójuk tervezésben, és gyakorlati alkalmazás során.

Jó gyakorlatok adaptálása a regionális környezetvédelmi és klímatervek innovatív fejlesztésének érdekében

Projektazonosító:

22030020

Kedvezményezett:

Bács-Kiskun Vármegyei Önkormányzat

Település:

Forrás:

Nemzetközi Visegrádi alap

Program:

Visegrad Grants

Támogatási arány:

100%

Támogatási összeg:

9 727.00 EUR

Megvalósítás kezdete és vége:

2021. 03. 16. - 2022. 08. 31.

Státusz:

Lezárt

VISEGRAD FUND

www.visegradfund.org

Jó gyakorlatok adaptálása a regionális környezetvédelmi és klímatervek innovatív fejlesztésének érdekében

Partnerek:

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat támogatást nyert a Visegrad Grants program keretében, „Jó gyakorlatok adaptálása a regionális környezetvédelmi és klímatervek innovatív fejlesztésének érdekében” címmel, az alábbi partnerek részvételével:

•    Koordinátor: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat (Magyarország)
•    1. partner: University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava (Szlovákia) - www.ucm.sk
•    2. partner: Mendel University in Brno (Csehország) - www.mendelu.cz

A projekt időtartama: 18 hónap

A projekt bemutatása:
Napjaink egyik problémája, hogy a mindennapi szükségleteinket nem tudjuk környezetbarát módon kielégíteni, de ezzel egy időben, mint az Európai Unió tagországai, szem előtt kell tartani az EU környezetvédelmi célkitűzéseit is, akár megfontolni a karbonsemlegesség elérését 2050-re. Ehhez azonban újra kell gondolni a jelenlegi, elavult technológiák használatának lecserélést, átformálni gondolkodásmódunkat, és innovatív, környezetbarát technológiák alkalmazására áttérni.
A projekt fő célja, hogy a környezetvédelemhez, fenntarthatósághoz kapcsolódó innovatív jó gyakorlatokat megismerjük a résztvevő partnerországokban, és megvizsgáljuk, hogy hogyan tudnák a partnerek hasznosítani a saját régiójuk tervezésben, és gyakorlati alkalmazás során. Az innovatív megoldások alkalmazása nem csak az Európai Unió céljaihoz járulna hozzá, hanem a V4-es országokéhoz is. A projekt tevékenységei által az önkormányzatokon kívül a kis- és középvállalkozásokat és a lakosságot is eléri a projekt, kiszélesítve az érintettek körét, ezáltal a környezettudatosság növeléséhez is hozzájárul a projekt.
A tevékenységek keretében minden partner bemutatja a saját régiójában releváns jó gyakorlatot egy tanulmányút keretében az ipar, a mezőgazdaság vagy a természetvédelem területén, így lehetősége nyílik minden partnernek arra, hogy 2 országból is megismerjen innovatív technológiákat, és elemezze, SWOT analízis segítségével azonosítsa a külső-belső pozitív és negatív tényezőket, illetve, hogy melyik rész, milyen módon ültethető át a gyakorlatban.
A projekt főbb eredményei felkerülnek a partnerországok honlapjaira és a közösségi média honlapokra.

Ország: Magyarország

Projekt partner szervezet: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat

Szervezet képviselője: Rideg László, elnök
Projekt koordinátor: Kárpátiné Becsi Gabriella
Projekt koordinátor e-mail címe: karpatine.becsi.gabriella@bacskiskun.hu

Projekt partner szervezet rövid bemutatása:
Bács-Kiskun megye egyik legfontosabb feladata a megyei területfejlesztés koordinációja. Területfejlesztési programjában elkötelezte magát amellett, hogy egy megújulásra képes, fenntartható gazdasági és társadalmi környezetet és versenyképes, vonzó térséget hozzon létre. Bács-Kiskun megye az éghajlatváltozás kedvezőtlen hatásainak leginkább sújtott térsége, ezért a megyei vezetés kiemelkedően fontosnak tartja a fenntartható fejlődést és a környezetvédelmet, ezenfelül az e tématerületre irányuló nemzeti célkitűzések elérését is támogatja. A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat KEHOP-1.2.0-15-2016-00014 kódszámú, „Éghajlatváltozásra adott innovatív válaszok Bács-Kiskun megyében” című pályázat keretében elkészítette a megye klímastratégiáját, melynek fő célja az éghajlatváltozáshoz történő alkalmazkodás, kockázat kezelés előmozdítása, a klímaváltozás megelőzését elősegítő tevékenységek kereteinek meghatározása, valamint a térségi cselekvési irányok körvonalazása volt. A projekt egyúttal lehetővé tette a széles körű szemléletformálást és a társadalom klímaváltozással kapcsolatos ismereteinek bővítését Bács-Kiskun megye területén. Mindezeken túl a projekt eredményeként megalakult az Éghajlatváltozási Platform, mely jelentősen hozzájárul a stratégia ágazati szereplőkkel történő megosztásához, valamint a projekt eredményeinek fenntarthatóságához, ezáltal az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást elősegítő helyi kapacitások megerősítéséhez. Továbbá, a megyei önkormányzat több, sikeresen megvalósult energetikai projektet tudhat magáénak, melyek közül kiemelendő a SECAP kidolgozása – TOP-3.2.1-15-BK1-2016-00044, amelyben több épület energiahatékonyságát tudták növelni a térségben. A Visegrad Grants program kiváló lehetőséget biztosít a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat számára, hogy klímavédelmi ismereteit határon átnyúló jó példákkal, gyakorlatokkal bővítse, és vice versa, az újonnan megnyílt nemzetközi platform által az Önkormányzatnak is módjában áll, hogy klímabarát innovációit, tevékenységeit, tapasztalatait ne csak regionális szinten, hanem a visegrádi országokban is megossza.

Ország: Szlovákia

Projekt partner szervezet: University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava (Nagyszombati Egyetem)
Szervezet képviselője: prof., Ing. Roman Boča, DrSc.
Projekt koordinátor: Marta Kuhnová
Projekt koordinátor e-mail címe: marta.kuhnova@ucm.sk 
Weblap: www.ucm.sk

Projekt partner szervezet rövid bemutatása:
A Nagyszombati Egyetem (University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava) Társadalomtudományi Kara felel a projekt megvalósításáért. A kar egy relatíve új, közepes méretű, dinamikus egységét képezi az egyetemnek, mely a „politika-államigazgatás-társadalom” hármason belüli kutatási iránnyal foglalkozik. A kar munkatársai különös hangsúlyt fektetnek a hagyományos határokon átívelő párbeszéd megindítására és fenntartására, fejlesztve az interdiszciplináris együttműködés új formáját. Továbbá, kifejezetten fontosnak tartják a zöld regionális fejlesztéseket és a helyi, illetve regionális hatságokkal folytatott aktív kapcsolattartást. Vizsgálják a lakossági részvételt a helyi folyamatokban, és támogatják az alulról felfelé építkező hozzáállást a helyi szakpolitikák gyakorlati alkalmazásában.

Ország: Cseh Köztársaság

Projekt partner szervezet: Mendel University of Brno, Faculty of Regional Development and International Studies (Mendel Egyetem Regionális Fejlesztési és Nemzetközi Tanulmányok Kara)

Szervezet képviselője: Ing. Robert Plaga, Ph.D, Rektor 
Projekt koordinátor: Katerina Konecna 
Projekt koordinátor e-mail címe: katerina.konecna@mendelu.cz
Weblap: frrms.mendelu.cz/en

Projekt partner szervezet rövid bemutatása:
A Regionális Fejlesztési és Nemzetközi Tanulmányok Kara (FRRMS) egy fiatal (2008-ban alapított) kar, azonban rövid fennállása alatt specializációjának és nemzetközi kiterjedtségének köszönhetően vonzó alap- és mesterképzési képzést nyújtó intézménnyé vált. A kar fő funkciója az oktatási, valamint a tudományos-kutatási tevékenység fejlesztése, amely a regionális fejlesztés minden aspektusára fókuszál nemzeti és nemzetközi viszonylatban egyaránt.

Az alábbi video röviden ismerteti a Bugacpusztaházán megvalósult találkozót: Visegrad Fund találkozó Bugacpusztaházán

Események

 

Esemény

Időpont

Helyszín

1.

Partner találkozó és tanulmányi látogatás (zártkörű)

2022. 
március 28-29.

Kecskemét, Magyarország

2.

Partner találkozó és tanulmányi látogatás (zártkörű)

2022.
április 12-13.

Trnava, Szlovákia 

3.

Partner találkozó és tanulmányi látogatás (zártkörű)

2022. 
április 25-26.

Brno, Csehország

4.

Tükör rendezvény

(nyilvános)

2022. 
június 15.

Minden országban

www.visegradfund.org

Description of the main project objective:

The basic problem of the program area is that we are not yet able to satisfy our modern everyday needs in a completely environmentally friendly way. However, we need to meet domestic and EU environmental targets, such as becoming carbon neutral by 2050. This requires us to replace the methods, technologies and ways of thinking that have been used in previous decades, which are now obsolete and inappropriate from an environmental point of view, with innovative, recent and environmentally friendly solutions, which are similar in the V4 countries due to their common historical past and Central European location. In the project we want to show that there are good local / domestic and foreign solutions, innovative technologies, innovative ideas that go beyond the existing concepts of each partner country. In this way, project participants are provided with the knowledge that is essential for structured planning for sustainable development. The main goal of the project is to get to know the participating countries' innovative methods and technologies in accordance with the principle of sustainable development. These good practices can be successfully integrated into the environmental program and similar strategies and plans, and they can be effectively applied in practice, thus contributing to the EU and V4 objectives. Furthermore, the innovative knowledge learned is made available not only to local governments but also to small and medium-sized enterprises and the general public, thereby increasing society's environmental awareness.

Country: Hungary

Project partner organization: Bács-Kiskun County Government
Statutory representative: Rideg László, president
Project coordinator: Gabriella Becsi Karpatine
Project coordinator’s e-mail: karpatine.becsi.gabriella@bacskiskun.hu

Brief introduction of project partner organization:
One of the most important tasks of Bács-Kiskun County is the coordination of county regional development. In its regional development program, the Council is committed to creating a renewable, sustainable economic and social environment and a competitive, attractive area. Bács-Kiskun County is the region most affected by the adverse effects of climate change, therefore the county leadership attaches great importance to sustainable development and environmental protection, and also supports the achievement of national targets in this area. The Bács-Kiskun County Council prepared the county's climate strategy within the framework of the tender entitled “Innovative Responses to Climate Change in Bács-Kiskun County” with the code number KEHOP-1.2.0-15-2016-00014, the main aim of which is to promote adaptation to climate change and setting out a framework for action to prevent climate change and outlining regional action lines. At the same time, the project enabled the formation of a wide-ranging approach and the expansion of society's knowledge about climate change in Bács-Kiskun County. In addition, the project has resulted in the creation of the Climate Change Platform, which will make a significant contribution to sharing the strategy with sectoral actors and to the sustainability of the project's results, thus strengthening local capacities to adapt to climate change. In addition, the County Council has several successful energy projects, one of which is creating a successful SECAP - TOP-3.2.1-15-BK1-2016-00044, in which the energy efficiency of several buildings in the area could be increased. The Visegrad Grants program provides an excellent opportunity for the Bács-Kiskun County Council to expand its knowledge on climate protection with cross-border good examples and practices, and vice versa. The newly opened international platform enables the Council to share its climate-friendly innovations, activities and experiences. not only at the regional level but also in the Visegrad countries.

Country: Slovakia

Project partner organization: University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava
Statutory representative: prof., Ing. Roman Boča, DrSc.
Project coordinator: Marta Kuhnová
Project coordinator’s e-mail: marta.kuhnova@ucm.sk 
Website: www.ucm.sk

Brief introduction of project partner organization:
For the project implementation will be responsible Faculty of Social Sciences. It is a young, medium-sized dynamic faculty with pronounces research orientation within the thematic trias "policy-administration-society." We places special emphasis on initiating and maintaing a dialogue across traditional boundaries developing new form of interdisciplinary cooperation. We are strongly focus on green regional development and active networking with the authorities mainly on local and regional level. Our research activities include also citizen participation and strongly support bottom-up approach in practical aplication of local policies.

Country: Czech Republic

Project partner organization: Mendel University of Brno, Faculty of Regional Development and International Studies
Statutory representative: Ing. Robert Plaga, Ph.D, Rektor
Project coordinator: Katerina Konecna 
Project coordinator’s e-mail: katerina.konecna@mendelu.cz
Website: frrms.mendelu.cz/en

Brief introduction of project partner organization:
The Faculty of Regional Development and International Studies (FRRMS) is a young faculty (founded in 2008), however, during its short existence, thanks to its specialisation and international extent it has become an attractive institution offering education in Bachelor and Master study programmes. The main function of the faculty is development of educational as well as scientific-research activities focusing on all aspects of regional development within both national and international context.

Events

 

Event

Date

Venue

1.

Partner meeting and study visit (Event–Private)

March 28-29, 2022

Kecskemét,
Hungary

2.

Partner meeting and study visit (Event–Private)

April 12-13, 2022 

Trnava,
Slovakia 

3.

Partner meeting and study visit (Event–Private)

April 25-26, 2022 

Brno,
Czech Republic

4.

Mirror events
(Event–Public)

June 15, 2022

All countries

The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.

Hírek

chevron left
chevron right

Filmajánló

chevron left
event card

Legújabb filmjeink

arrow
YouTube-csatornánk legújabb filmjei.

event card

Homokanimáció - sorozat

arrow
Lenyűgöző homokanimáció-sorozat, vármegyei történetekből. 

event card

Értéket adunk

arrow
Bács-Kiskun Vármegye Önkormányzatának térségi értékeket bemutató karácsonyi kisfilmje.

event card

Bács-Kiskun vármegyei klímaprogram

arrow

event card

Bács-Kiskun, a mi megyénk

arrow
Egy megye, mely színültig van ízzel, látnivalóval, élménnyel, igazi különlegességekkel és páratlan életérzéssel. 

event card

Borba zárt napfény

arrow
A kisfilm a borok világába kalauzolja el a nézőit, a vármegyei borászatok bemutatásával.

event card

Meseföld - Csonka torony

arrow
Csengőd település keletkezésének legendája elevenedik meg a mesében.

event card

Meseföld - Gólyacsősz

arrow
Hogy kerül gólya Izsák város településének címerébe? A Gólyacsősz ezt meséli el.

event card

No sugar- A hegyek közt

arrow
Különleges dalhoz, különleges klip dukál. Vajon mit üzen Petőfi korunk emberének? Erre kereste a választ az erdélyi No Sugar zenekar, amikor megzenésítette Petőfi: A hegyek közt c. versét.

event card

Petőfi örök

arrow
200 éve született Petőfi Sándor,  s ezalatt a jó néhány esztendő alatt bizony elég sok minden megváltozott. 

chevron right
Design by WEBORIGO