Turisztikai célú kerékpárút fejlesztése Tiszaug és Lakitelek között

Projektazonosító:

TOP-1.2.1-16-BK1-2017-00011

Kedvezményezett:

Tiszaug Község Önkormányzata

Település:

Tiszaug

Forrás:

ERFA

Program:

TOP

Támogatási arány:

100%

Támogatási összeg:

197 929 822 Ft

Megvalósítás kezdete és vége:

2018. 04. 23. - 2023. 11. 30.

Státusz:

Folyamatban
A projekt az alábbiak szerint illeszkedik a felhívásban felsorolt tevékenységekhez: 3.1.1 C) Aktív turizmushoz kapcsolódó fejlesztések, a) Kerékpáros turizmus fejlesztése 3.1.2.1. a) Marketing tevékenység: a fejlesztett turisztikai attrakció piacra viteléhez kapcsolódó üzleti marketingtevékenység, promóció. 3.1.2.2. j) Kerékpáros barát projektelemek megvalósítása A fejlesztés műszaki-szakmai tartalma: A nyomvonal a két települést köti össze a meglévő, illetve tervezett kerékpárutakon keresztül. A kezdőszelvényt a 4625-44 sz. utak keresztezésénél építendő aluljáró Tiszakécske felőli lejárójánál jelöltük ki. A kerékpárosok így a 44. sz. főút szintben keresztezése nélkül érhetik el Lakitelek központját. A kezdőszelvénytől a 44. sz. főút szelvényezés szerinti bal oldalán halad a nyomvonal a Tisza hídig. A Tisza hídon a kerékpárosok átvezetése biztosított. A kerékpárút végénél csatlakozunk a 44. sz. főúttal párhuzamosan korábban kiépült jó állapotú szervizúthoz. A szervizút forgalma nem jelentős, így itt önálló kerékpárút építésére nem kerül sor. A szervizút a 44. sz. főutat a Tiszaugi bekötő úttal szemben keresztezi. A keresztezésben jelenleg kanyarodósávokkal kiépített csomópont található. A csomóponton szintben kell átvezetni a kerékpárosokat, amely nagyon balesetveszélyes, ezért itt a csomópontban jelzőlámpát kell telepíteni. A csomóponton átvezetve a vasúti aluljáró előtt fejeződik be az építés. A kerékpárút hossza az alábbi: - 0+000-2+304 km 2304 m új építés - 2+304-2+315 km 11 m csomóponti átvezetés - 2+315-2+665 km 350 m hídfeljáró felújítás - 2+665-2+983 km 318 m Tisza híd jó burkolat - 2+983-3+058 km 75 m felújítás - 3+058-3+108 km 50 m ártéri híd jó burkolat - 3+108-3+195 km 87 m felújítás - 3+195-3+465 km 270 m szervizút - 3+465-3+480 km 15 m új építés - Csomóponti átvezetés 10 m - 3+490-3+505 km 15 m új építés A fentiek alapján új építés 2304+15+15=2334 m felújítás 350+75+87=512 m Tisza híd igénybevétel 318+50=368 m szervizút 270 m csomóponti átvezetések 11+10=21 m A kerékpározható szakasz hossza összesen 3505 m. A kerékpárút tervezési paramétereinek meghatározásánál az UT2-1.203:2010 kerékpárforgalmi létesítmények tervezése c. útügyi műszaki előírásban foglaltakat vettük figyelembe, attól eltérésre nem került sor. A fentiek alapján a főbb paraméterek a következők: 1./ külterület hálózati szerep: B(1 vagy több településrészt köt össze) tervezési sebesség: vt >20 km/h funkció: közlekedési célú kerékpárút használati szélesség: 2,25+2*0,12=2,50 m Műtárgyak A 44. sz. főút alatt ?80 csőáteresz található a mély fekvésű területek térségében, a vízgyűjtő területek összekötése céljából. Itt a kerékpárút alá is ?80 átereszt kell beépíteni. Egyéb műtárgy építésére nem kerül sor. Vasúti létesítmények A kerékpárút az 1+587 km térségében keresztezi a Thermofarm Kft. iparvágányát. A keresztezésben jelzőlámpával biztosított új vasúti átjárót kell kiépíteni, külön szakági terv szerint. Közvilágítás Az építési terület külterületi szakaszokon található, közvilágítás a térségben nincs. A kerékpárút paramétereit ennek megfelelően alakítottuk ki. A külterületi szakaszon a burkolat mindkét oldalán 12 cm széles sárga színű útszél jelző burkolati jel kerül felfestésre. Keresztmetszet, pályaszerkezet A tervezett kerékpárút szélességi méreteit a II. fejezetben ismertettük. Az útalapot mindkét oldalon 10-10 cm-rel szélesebbre kell építeni. A pályaszerkezet tervezésénél az UT2-1.502:2010 Kerékpárutak, gyalogjárdák és utak pályaszerkezete útügyi műszaki előírásait vettük figyelembe. - min. 50 cm vtg. trg. 95%-ra tömörített altalaj - 15 cm vtg. homokos kavics ágyazat - 20 cm vastag M-22 j. mechanikai stabilizációs útalap - 4 cm vtg. AC-11 j. aszfalt kötőréteg - 3 cm vtg. AC-8 jelű aszfalt kopóréteg A sárrázó pályaszerkezet tervezésénél az UT2-1.503:2009 Kisforgalmú utak pályaszerkezetének méretezése c. útügyi műszaki leírásait A2 forgalmi terhelési osztály szerinti előírásokat vettük figyelembe. A kerékpárúton a tervezett oldalesés mértéke a közút irányába 2,5%, az útpadkák 5%-kal lejtenek. A nemesített padkát 20 cm vtg. M-22 jelű mechanikai stabilizációból kell megépíteni. A kerékpárút padkáját 50-50 cm szélességben szintén nemesített padkaként kell megépíteni, 15 cm vtg. M-22 jelű mechanikai stabilizációból. A kerékpáros barát projektelem keretében Tiszaugon szervizelési lehetőség kerül biztosításra. Tiszaugon a további, minimálisan biztosított szolgáltatások: kerékpártároló, kerékpártámasz vagy kerékpáros parkoló kialakítása Kerékpárosoknak szóló információszolgáltatás; • Alapvető szerviz egységcsomag(ok) biztosítása, melynek tartalma: fék, váltó, gumi szereléséhez • szükséges szerszámok, gumijavító szett; kerékpár pumpa. • A szervizeszközök és információs szolgáltatások valamennyi kerékpáros részére A felhívás 3.4 pontjában előírt feltételek, valamint tartalmi értékelési szempontok pontjában előírt feltételek teljesülését az üzleti terv tartalmazza.

Hírek

chevron left
chevron right

Filmajánló

chevron left
event card

Legújabb filmjeink

arrow
YouTube-csatornánk legújabb filmjei.

event card

Homokanimáció - sorozat

arrow
Lenyűgöző homokanimáció-sorozat, vármegyei történetekből. 

event card

Értéket adunk

arrow
Bács-Kiskun Vármegye Önkormányzatának térségi értékeket bemutató karácsonyi kisfilmje.

event card

Bács-Kiskun vármegyei klímaprogram

arrow

event card

Bács-Kiskun, a mi megyénk

arrow
Egy megye, mely színültig van ízzel, látnivalóval, élménnyel, igazi különlegességekkel és páratlan életérzéssel. 

event card

Borba zárt napfény

arrow
A kisfilm a borok világába kalauzolja el a nézőit, a vármegyei borászatok bemutatásával.

event card

Meseföld - Csonka torony

arrow
Csengőd település keletkezésének legendája elevenedik meg a mesében.

event card

Meseföld - Gólyacsősz

arrow
Hogy kerül gólya Izsák város településének címerébe? A Gólyacsősz ezt meséli el.

event card

No sugar- A hegyek közt

arrow
Különleges dalhoz, különleges klip dukál. Vajon mit üzen Petőfi korunk emberének? Erre kereste a választ az erdélyi No Sugar zenekar, amikor megzenésítette Petőfi: A hegyek közt c. versét.

event card

Petőfi örök

arrow
200 éve született Petőfi Sándor,  s ezalatt a jó néhány esztendő alatt bizony elég sok minden megváltozott. 

chevron right
Design by WEBORIGO