Tass környezetvédelmi infrastruktúra –fejlesztése

Projektazonosító:

TOP-2.1.3-16-BK1-2020-00034

Kedvezményezett:

Tass Község Önkormányzata

Település:

Tass

Forrás:

ERFA

Program:

TOP

Támogatási arány:

100%

Támogatási összeg:

40 000 000 Ft

Megvalósítás kezdete és vége:

2020. 09. 21. - 2022. 05. 02.

Státusz:

Lezárt

A projekt célja:  Tass község területén a csapadékvíz hálózat fejlesztése és annak hatékony településen kívülre vezetése.

A projekt tartalma:

Tass település bel- és csapadékvizeinek elvezetését a lakott területtől D-DK-i irányban húzódó XXXI-4 és a XXXI-4/a belvízcsatorna hivatott ellátni. A belvízcsatornák mérete esős, belvizes időszakban már nem elégséges, főleg úgy, hogy a csatornák állapota sem megfelelő, a becsúszott, leroskadt rézsűjű, feliszapolódott szakaszok lokális szűkületeket teremtenek, ahol a vízi növényzet is erősebben burjánzik, tovább növelve az akadályt az elfolyó víz útjában. A XXXI-4 csatorna ezeken felül a helyi szennyvíztelep tisztított vizének befogadója is, ami állandó terhelést jelent.

A projekt keretében ezen két belvízcsatorna bővítése, fejlesztése valósul meg. Ezenkívül a XXXI-4/a csatorna torkolatához egy tiltós műtárgy elhelyezése szükséges,hogy annak zárásával a csatornában visszatartható legyen a csapadékvíz, ezzel is segítve a víz helyben tartását. A felújítással összhangban a XXXI-4/a csatorna végszelvénye előtt becsatlakozó belterületi (Telep utcai) nyílt, földmedrű csapadékvíz-elvezető csatorna kialakítását is el kell végezni 400 m hosszban.

A fejlesztés során az önállóan támogatható tevékenységek közül az A.) Belterület védelmét szolgáló vízelvezető hálózat fejlesztése, rekonstrukciója a csapadékvíz-gazdálkodás céljainak figyelembe vételével (Felhívás 3.1.1. A. a), b) és c) pont), valamint a C.) Belterületet veszélyeztető vízfolyások lokális vízkár elhárítási fejlesztései (Felhívás 3.1.1. C. b) pont) valósul meg. Önállóan nem támogatható tevékenységek közül Az infrastrukturális beavatkozásokat kiegészítő szemléletformáló, tájékoztató akció illetve a Nyilvánosság biztosítása valósul meg, választható, önállóan nem támogatható tevékenységet nem tartalmaz a projekt.

A fejlesztéssel érintett bel- és csapadékvízvédelmi létesítmények hossza 8046 méter. A projekt a területi adottságokhoz és a vízgyűjtő-gazdálkodási tervhez illeszkedik. A projekt során csak pozitív környezeti hatások jelentkeznek, káros környezeti hatás nem, valamint a projektnek nincs előre látható klímakockázata: a projekt valamennyi környezeti, esélyegyenlőségi jogszabálynak megfelel, és az energiafelhasználásra, a projekt környezetének ökológiai állapotára, a vizek állapotára és a klímaváltozásra hatása nincs.

A projekt konzorciumban valósul meg. 

A projekt várható eredménye: A fejlesztés eredményeként a problémás (belvízvédelmi készültséggel, havaria helyzettel érintett) helyek megszűnnek, a csatornahálózat összefüggő hálózatot alkot és képes lesz a település egészének vízelvezetését ellátni.

Filmajánló

chevron left
event card

Legújabb filmjeink

arrow
YouTube-csatornánk legújabb filmjei.

event card

Homokanimáció - sorozat

arrow
Lenyűgöző homokanimáció-sorozat, vármegyei történetekből. 

event card

Értéket adunk

arrow
Bács-Kiskun Vármegye Önkormányzatának térségi értékeket bemutató karácsonyi kisfilmje.

event card

Bács-Kiskun vármegyei klímaprogram

arrow

event card

Bács-Kiskun, a mi megyénk

arrow
Egy megye, mely színültig van ízzel, látnivalóval, élménnyel, igazi különlegességekkel és páratlan életérzéssel. 

event card

Borba zárt napfény

arrow
A kisfilm a borok világába kalauzolja el a nézőit, a vármegyei borászatok bemutatásával.

event card

Meseföld - Csonka torony

arrow
Csengőd település keletkezésének legendája elevenedik meg a mesében.

event card

Meseföld - Gólyacsősz

arrow
Hogy kerül gólya Izsák város településének címerébe? A Gólyacsősz ezt meséli el.

event card

No sugar- A hegyek közt

arrow
Különleges dalhoz, különleges klip dukál. Vajon mit üzen Petőfi korunk emberének? Erre kereste a választ az erdélyi No Sugar zenekar, amikor megzenésítette Petőfi: A hegyek közt c. versét.

event card

Petőfi örök

arrow
200 éve született Petőfi Sándor,  s ezalatt a jó néhány esztendő alatt bizony elég sok minden megváltozott. 

chevron right
Design by WEBORIGO