Együttműködés a helyben foglalkoztatásért

A projekt kiemelt célja, hogy a regisztrált álláskeresők számának csökkentése mellett, hozzájáruljon a foglalkoztatási szint növeléséhez is.

Együttműködés a helyben foglalkoztatásért

Projektazonosító:

TOP-5.1.1-15-BK1-2016-00001

Kedvezményezett:

Bács-Kiskun Vármegyei Önkormányzat

Település:

Forrás:

ESZA

Program:

TOP

Támogatási arány:

100%

Támogatási összeg:

1 637 080 050 Ft

Megvalósítás kezdete és vége:

2016. 07. 01. - 2021. 06. 30.

Státusz:

Lezárt

A projekt célja:

A projekt kiemelt célja, hogy a regisztrált álláskeresők számának csökkentése mellett, hozzájáruljon a foglalkoztatási szint növeléséhez is. Ahhoz, hogy a projekt adta lehetőségekről az információk eljussanak a potenciális projektrésztvevőkhöz, több csatornát is igénybe kívánunk venni, mint pl.: csoportos tájékoztatót tartása a Foglalkoztatási Osztályokon regisztrált álláskeresők számára, újság-rádióhirdetések, folyamatos kapcsolattartás a megye civil szervezeteivel és önkormányzataival, pályaválasztási kiállítások szervezése. Fontosnak tartjuk, hogy a munkáltatók is értesüljenek a bér jellegű támogatásainkról, így részükre munkáltatói fórumokon keresztül kívánjuk az információt eljuttatni, valamint állásbörzéket is tervezünk tartani a projekt megvalósítása során, hogy a munkaerő-kereslet és kínálat a leghatékonyabban tudjon találkozni egymással. Ennek a célnak az elérését segítik azon aktív eszközök és szolgáltatások, amelyek a projekt kínálatában megtalálhatóak:
képzési támogatás, bér jellegű támogatások, vállalkozóvá válási támogatás, lakhatási támogatás; szolgáltatások: munkaerő-piaci információnyújtás, képzési tanácsadás, álláskeresési tanácsadás, pályatanácsadás, munkatanácsadás, pszichológia tanácsadás valamint csoportos tanácsadás. 

A konzorcium fontos feladatnak tekinti az egyes rétegek munkaerő-piaci helyzetének elemzését. A korábbi munkaerő-piaci programok esetében is kiemelt figyelmet kaptak az alacsony iskolai végzettségűek, a pályakezdő munkavállalók, az 50 évnél idősebbek, a munkaerőpiacra visszatérni kívánó nők, a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő ügyfelek, illetve a tartós álláskereséssel veszélyeztettetek, valamint ezen rétegek elhelyezkedési esélyeinek növelése. A gyakorlati tapasztalatok szerint ezek a munkavállalói rétegek munkaerő-piaci versenyképessége érdekében hatékonyan alkalmazhatóak az összehangolt szolgáltatást, képzést, foglalkoztatást tartalmazó programok. Ahhoz, hogy ezek a programba bevont ügyfelek érvényesülni tudjanak a munkaerőpiacon, fontos a munkaerő-piaci versenyképesség, a munkaerőnek a munkáltatói igények szerinti megfelelése.

A programba bevont ügyfelek az alábbi támogatási és szolgáltatási formák által növelhetik elhelyezkedési esélyeiket a munkaerő-piacon:
-    munkaerő-piaci képzésen való részvételével,
-    elhelyezkedést segítő támogatásokban való részvételével,
-    vállalkozóvá válás támogatás igénybe vételével,
-    lakhatási támogatás igénybe vételével,
-    munkaerő-piaci szolgáltatások igénybe vételével.

A projekt tartalma:

A Bács-Kiskun 2020 – Bács-Kiskun Megye Integrált Területi Programja tartalmazza azokat, a megye szempontjából releváns beavatkozási területeket és intézkedéseket, mely a megye gazdaságának élénkítéséhez, a foglalkoztatási szint növeléséhez, a hátrányos helyzetű települések népességének megtartásához, vállalkozásbarát környezet kialakításához, fenntartásához, az életminőség és a társadalmi összetartozás erősítéséhez szükséges.

2016. januárban a megyében a munkanélküliségi mutató 8,9%, a nyilvántartott álláskeresők száma 20.778 fő volt. A legkedvezőbb helyzetben a tiszakécskei (6,4%), a legkedvezőtlenebb helyzetben a jánoshalmai (17,9%) járás volt. A regisztrált álláskeresők két harmada nem rendelkezik semmilyen szakmai végzettséggel, 31%-a tartósan munka nélkül levő személy. A közfoglalkoztatásban levők száma 8.947 fő. 2016. január végén 2.359 betöltetlen állás
volt a megyében. A megyében egyszerre van jelen a munkanélküliség és a munkaerőhiány.

A megye gazdaságilag fejlett településein, különösen Kecskeméten és térségében, jelentős mértéket ér el a tartósan betöltetlen állások száma. A képzett, és az elsődleges munkaerő-piac igényeire felkészített, motivált munkaerő hiánya egyre nagyobb gátja a megye gazdasági potenciája, versenyképessége fejlődésének, a foglalkoztatás bővítésének. A projekt célja az álláskeresők és inaktívak, különösen az alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztathatóságának javítása, nyílt munkaerő-piaci elhelyezkedésének támogatása, a munkaerő-piaci eszközök hatékonyságának javítása. A projekt szolgáltatási és támogatási
programelem-kínálatából olyan segítő tevékenységek választhatók ki az egyén számára, amelyek hozzájárulnak az egyén munkaerő-piaci esélyeinek javításához, személyes fejlődéséhez. A konzorciumi tagok, széles körű partneri hálózat közreműködésével, célul tűzték ki, a megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztését, a projekt célcsoportjának képzését, elhelyezkedésének támogatását, munkaerő-piaci hátrányaik mérséklését, valamint foglalkoztathatóságuk javítását, ezáltal a foglalkoztatás ösztönzését és bővítését. A projekt megvalósítói elsődleges prioritásként kezelik, a megye területi sajátosságaiból is adódó,fejlettségbeli, gazdasági és foglalkoztatási különbségek mérséklését.

Az együttműködő szervezetek tervezett intézkedései és tevékenységei, elő kívánják segíteni a projekt fenntarthatóságát, a fenntartható fejlődés folyamatos biztosítását.

A projekt várható eredménye:

Az intézkedés keretében biztosított pénzügyi forrás lehetőséget ad arra, hogy a programba bekapcsolódók munkaerő-piaci esélyeit támogatások és szolgáltatások összehangolt, egymásra épülő működtetésével, komplexen segítsük elő. Ennek eredményességét tovább növeli, hogy a rendszerben működtetett szolgáltatásokon kívül olyan elemekkel – mint például a mentori szolgáltatás – egészül ki, amely elősegíti a bevont létszám programban tartását.

Bővebb információ:
http://www.bacskiskunfoglalkoztatas.hu/

Hírek

chevron left
chevron right

Filmajánló

chevron left
event card

Legújabb filmjeink

arrow
YouTube-csatornánk legújabb filmjei.

event card

Homokanimáció - sorozat

arrow
Lenyűgöző homokanimáció-sorozat, vármegyei történetekből. 

event card

Értéket adunk

arrow
Bács-Kiskun Vármegye Önkormányzatának térségi értékeket bemutató karácsonyi kisfilmje.

event card

Bács-Kiskun vármegyei klímaprogram

arrow

event card

Bács-Kiskun, a mi megyénk

arrow
Egy megye, mely színültig van ízzel, látnivalóval, élménnyel, igazi különlegességekkel és páratlan életérzéssel. 

event card

Borba zárt napfény

arrow
A kisfilm a borok világába kalauzolja el a nézőit, a vármegyei borászatok bemutatásával.

event card

Meseföld - Csonka torony

arrow
Csengőd település keletkezésének legendája elevenedik meg a mesében.

event card

Meseföld - Gólyacsősz

arrow
Hogy kerül gólya Izsák város településének címerébe? A Gólyacsősz ezt meséli el.

event card

No sugar- A hegyek közt

arrow
Különleges dalhoz, különleges klip dukál. Vajon mit üzen Petőfi korunk emberének? Erre kereste a választ az erdélyi No Sugar zenekar, amikor megzenésítette Petőfi: A hegyek közt c. versét.

event card

Petőfi örök

arrow
200 éve született Petőfi Sándor,  s ezalatt a jó néhány esztendő alatt bizony elég sok minden megváltozott. 

chevron right
Design by WEBORIGO