CSAPADÉKVÍZ GAZDÁLKODÁS ÁGASEGYHÁZÁN

Projektazonosító:

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00025

Kedvezményezett:

Ágasegyháza Község Önkormányzata

Település:

Ágasegyháza

Forrás:

ERFA

Program:

TOP plusz

Támogatási arány:

100%

Támogatási összeg:

201 116 001 Ft

Megvalósítás kezdete és vége:

2022. 09. 01. - 2025. 12. 31.

Státusz:

Folyamatban
Ágasegyháza Község Önkormányzata a település több kritikus pontján tervez csapadékvíz gazdálkodási beruházást jelen projekt keretében. Célja ennek során az érintett területeken levő önkormányzati, illetve Magyar Közút általi üzemeltetésben levő, közlekedési célú úthálózatának, az önkormányzati, illetve magántulajdonban levő ingatlanoknak a belvízproblémák által okozott károktól való védelme, a későbbi károk minimalizálása. Az elmúlt időszak (2010-2011) csapadékos időjárása a települést veszélyeztette, hisz csapadékvíz elvezető rendszer nem épült ki. A korábbi szikkasztó jellegű árkok feltöltődtek, ezáltal nem biztosították a megfelelő levonulást. Az utak, a járdák, a közterületek biztonságos és akadálytalan használatát gátolta az így felgyülemlő esővíz, ezenfelül a magántulajdonú ingatlanokat is veszélyeztette. Az önkormányzat célja mindezek elkerülése mellett a térségre jellemző, klímaváltozás okozta szárazság problémájának csökkentése a lehulló csapadékvíz helyben történő megtartásával, hasznosításával. Kiépítésre kerülő csapadélvíz gazdálkodási létesítmény (csatorna) hossza 1713 m . A projekt során két helyszínen kisebb szikkasztó tározó kialakítása tervezett. Felhívás: 2.3, pontjának történő megfelelés: a pályázat keretében kizárólag a Felhívás 2.1. pontjában foglalt önállóan támogatható, valamint kötelezően megvalósítandó tevékenységek elvégzése tervezett. A Felhívás 2.3. pontjában foglaltak az alábbiak szerint kerülnek teljesítésre: I. Általános elvárások A projektben tervezett fejlesztés esetében energiahatékonysági és a megújuló energiafelhasználás bővítésére, azbesztmentesítésre, akadálymentesítésre, elektromos töltőberendezés telepítésére vonatkozó projektelem nem tervezett, így ezen szempontok nem relevánsak. A fejlesztés által szükséges burkolatok helyreállítása során esetlegesen felmerülő közutakat érinti beruházásnál a „4. Közutak fejlesztése” pontban rögzítettek betartását megtesszük. A fenntartás és működtetés biztosítását a PET 3.1 pontjában részletezzük. III-V. A projekt keretében B), C), D) és E) főtevékenységhez kapcsolódó fejlesztési elem nem tervezett. II. A) főtevékenységekhez kapcsolódó elvárások és feltételek teljesítése: 1) Ágasegyháza nem városi jogállású település, így Integrált Településfejlesztési Stratégiával (ITS) nem rendelkezik. Jelen projekt keretében választható tevékenységként sem tervezi elkészíttetni az ITS-t, illetve az új típusú Településfejlesztési Tervet sem. Az Integrált Települési Vízgazdálkodási Terv (ITVT) elkészítése az 1. mérföldkőig megtörténik, amely során az illeszkedés igazolása, valamint annak a szemléletében történő projektmegvalósítás biztosításra kerül. 2) A fejlesztés illeszkedik a területi adottságokhoz és figyelembe veszi a támogatási kérelem benyújtásakor érvényes vízgyűjtő-gazdálkodási tervet (továbbiakban: VGT) és árvízkockázat- kezelési tervet (ÁKKT). Magyarország Vízgyűjtő-gazdálkodási Terve a 1042/2012. (II. 23.) Korm. határozat mellékleteként jelent meg, mely 2015-ben felülvizsgálatra került. Magyarország felülvizsgált, 2015. évi vízgyűjtő-gazdálkodási terve a Kormány 1155/2016. (III. 31.) Korm. határozata mellékleteként került közzétételre. Ezzel egy időben hatályát vesztette a Magyarország vízgyűjtő-gazdálkodási tervéről szóló 1042/2012. (II. 23.) Korm. határozat. Ezen anyagban az ország négy vízgyűjtőre és 42 tervezési alegységre lett felosztva, melyen belül Ágasegyháza közigazgatási területe az 1-10 számú Duna-völgyi-főcsatorna tervezési alegységre esik. A tervezés legkisebb egységei a víztestek, melyek közül a felszíniek a vízfolyások és az állóvizek, valamint egy külön csoportban találhatóak a felszín alattiak. A felszíni víztesteket a Keretirányelv 3 kategóriába sorolja: természetes, erősen módosított és mesterséges víztestek. A Keretirányelv szerint a természetes vízfolyásoknál és állóvizeknél a jó ökológiai és kémiai (vízminőségi) állapot elérése a cél. Míg az erősen módosított és a mesterséges vizeknél a jó kémiai (vízminőségi) állapot és a jó ökológiai potenciál elérése és fenntartása a cél. Felszín alatti vizeknél pedig a jó mennyiség és a jó kémiai (vízminőségi) állapot elérése és fenntartása a cél. A Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv az 1-10 számú Duna-völgyi-főcsatorna tervezési alegységre vonatkozóan is tartalmazza a víztestek állapotértékelésének eredményét, valamint a kitűzött célok eléréséhez szükséges intézkedéseket. Ágasegyháza közigazgatási területén 2 db vízfolyás víztest található: - III. övcsatorna (Kolontói) felső - XVIII/a. csatorna Ágasegyháza közigazgatási területén (a felülvizsgált Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv szerint) állóvíz víztest nem található. Közigazgatási területet 3 db felszín alatti víztest érinti:- Duna-Tisza közi hátság – Dunavízgyűjtő északi rész (sekély porózus) - Duna-Tisza közi hátság - Dunavízgyűjtő északi rész (porózus) Karakterkorlát miatt a további részletezés a PET 2.2 pontjában található.

Filmajánló

chevron left
event card

Legújabb filmjeink

arrow
YouTube-csatornánk legújabb filmjei.

2023-03-07

Megyemarketing

event card

Homokanimáció - sorozat

arrow
Lenyűgöző homokanimáció-sorozat, vármegyei történetekből. 

2023-02-07

Közösségfejlesztés, Megyemarketing, megyei érték, két folyó közt

event card

Értéket adunk

arrow
Bács-Kiskun Vármegye Önkormányzatának térségi értékeket bemutató karácsonyi kisfilmje.

2023-02-07

Közösségfejlesztés, Megyemarketing, Szemléletformálás, megyei érték

event card

Bács-Kiskun vármegyei klímaprogram

arrow

2023-02-06

önkormányzat, Szemléletformálás, klíma

event card

Bács-Kiskun, a mi megyénk

arrow
Egy megye, mely színültig van ízzel, látnivalóval, élménnyel, igazi különlegességekkel és páratlan életérzéssel. 

2023-02-06

Megyemarketing, megyei érték, két folyó közt, turizmus

event card

Borba zárt napfény

arrow
A kisfilm a borok világába kalauzolja el a nézőit, a vármegyei borászatok bemutatásával.

2023-02-06

Turizmusfejlesztés, két folyó közt, turizmus

event card

Meseföld - Csonka torony

arrow
Csengőd település keletkezésének legendája elevenedik meg a mesében.

2023-02-06

Közösségfejlesztés, Megyemarketing, megyei érték, két folyó közt

event card

Meseföld - Gólyacsősz

arrow
Hogy kerül gólya Izsák város településének címerébe? A Gólyacsősz ezt meséli el.

2023-02-06

Közösségfejlesztés, Megyemarketing, megyei érték, két folyó közt

event card

No sugar- A hegyek közt

arrow
Különleges dalhoz, különleges klip dukál. Vajon mit üzen Petőfi korunk emberének? Erre kereste a választ az erdélyi No Sugar zenekar, amikor megzenésítette Petőfi: A hegyek közt c. versét.

2023-02-06

Közösségfejlesztés, Megyemarketing, két folyó közt, turizmus

event card

Petőfi örök

arrow
200 éve született Petőfi Sándor,  s ezalatt a jó néhány esztendő alatt bizony elég sok minden megváltozott. 

2023-02-06

Közösségfejlesztés, Megyemarketing

chevron right
Design by WEBORIGO