Művelődési ház fejlesztése és zöldterület rekonstrukciója Bugacon

Projektazonosító:

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00029

Kedvezményezett:

Bugac Nagyközségi Önkormányzat

Település:

Bugac

Forrás:

ERFA

Program:

TOP plusz

Támogatási arány:

100%

Támogatási összeg:

159 500 000 Ft

Megvalósítás kezdete és vége:

2022. 10. 01. - 2025. 12. 31.

Státusz:

Folyamatban
A projekt keretében az élénk kulturális életnek és közösségi programoknak helyt adó Rigó József Művelődési Ház kerül fejlesztésre a meglevő épület energetikai korszerűsítésével, általános felújításával, valamint további helyiségek bővítésével és az előírások szerinti akadálymentesítés megteremtésével. A településen található önkormányzati intézmények sorában utolsóként a jelen beruházással érintett épület is immár korszerűvé, környezettudatosságot szem előtt tartva fenntarthatóvá válik, kiegészítve és befejezve az évek óta tudatos struktúra alapján elkezdett közintézményi fejlesztéseket. Emellett a Bugac központjában található, számos funkciót körül ölelő park esetében kerül sor jelentős zöldnövényzetet érintő rekonstrukcióra, amelyhez társadalmi, szociális és klimatikus hasznosság is társítható. A fentiek alapján látható, hogy a pályázat keretében kizárólag a Felhívás 2.1. pontjában foglalt önállóan támogatható, valamint kötelezően megvalósítandó tevékenységek elvégzése tervezett. A Felhívás 2.3. pontjában foglaltak az alábbiak szerint kerülnek teljesítésre: I. Általános elvárások A projekt keretében bővítésre és felújításra kerülő Művelődési Ház esetében a hatályos jogszabályoknak megfelelő energiahatékonysági szint biztosítása mellett megújuló energiaforrás felhasználása tervezett hőszivattyús rendszer telepítésével, valamint a meglevő napelemes rendszer további bővítésével. Az épület az előzetes energetikai számítások szerint a „BB” – közel nulla energiaigényre vonatkozó követelményeknek feleltethető majd meg. A projekt zöldinfrastrukturális elemeinek helyszínén megújuló energiaforrás felhasználását nem tervezik. A projekt keretében fejlesztésre kerülő épület azbesztet, illetve szórtazbesztet nem tartalmaz, így erre irányuló mentesítése kötelezettsége nem áll fenn. A bővítésre kerülő művelődési ház esetében az előírásoknak megfelelően akadálymentesítés tervezett, amely során rámpa kialakítása után az akadálymentes bejárattól vezető út az akadálymentes mosdóig teljes körűen akadálymentesített lesz. Az épület közelében akadálymentes parkoló kerül kialakításra, kijelölésre. A pályázat keretében közutak fejlesztésére nem kerül sor. A fenntartás és működtetés biztosítását jelen dokumentum 3.1 pontjában részletezzük. II. A projekt keretében A), D) és E) főtevékenységhez kapcsolódó fejlesztési elem nem tervezett. III. B) és C) főtevékenységekhez kapcsolódó elvárások és feltételek teljesítése: 1) A helyi igényfelmérés elkészítése 2022.02.18 -án megtartott fókuszcsoportos interjú keretében történt. Az interjú részletezését jelen dokumentum 2.6 pontja tartalmazza. Bugac nem városi jogállású település, így ITS, vagy településfejlesztési dokumentummal nem rendelkezik, valamint a projekt során sem kívánja azt elkészíteni. 2) A projekt illeszkedik a település hatályos rendezési eszközeihez, annak módosítása előreláthatólag nem szükséges. 3) A projekt keretében ingatlankiváltás, illetve funkcióváltás nem történik. A jelenlegi művelődési ház kerül bővítésre a térbeli és időbeli kapacitáshiányának mérséklése érdekében. 4) A projekt részletes kidolgozása során alkalmazható javaslatokat tudomásul vette az önkormányzat. 5) A beruházás során az önkormányzat figyelembe veszi, hogy az esetleges zöldítés során klímaváltozásnak megfelelő, lehetőleg őshonos, illetve várostűrő, a mikroklimatikus adottságokhoz leginkább alkalmazkodó növények kerüljenek telepítésre. A fejlesztés kerüli a zöldfelületek felszabdalását, elaprózását az állományok fenntarthatósága érdekében. 6) Közművek érintése esetében az illetékes hatóságokkal megtörténik az egyeztetés legkésőbb az 1. mérföldkőig. Előre láthatólag a projektben közműkiváltás nem merül fel. 7) Zöldinfrastruktúra Fejlesztése – és Fenntartási Akcióterv (ZIFFA) kidolgozása a projekt keretében nem tervezett. 8) Az önkormányzat célja a területet érintő csapadék helyben történő hasznosítása a fejlesztéssel érintett művelődési ház esetében, ahol csapadékvíz gyűjtő edény beszerzésével a tetőre hulló esővíz gyűjtését kívánja megvalósítani és azt az ingatlanon levő növényzet gondozására fordítani. 9) A projektben nem tervezett játszótér kialakítása. 10) A területen levő fák védelme érdekében mind a tervezés, mind a kivitelezés során az MSZ 12042:2019 (Fák védelme építési területen) szabvány elírásai betartásra kerülnek. Díszfa, illetve cserje telepítése előre láthatólag nem tervezett, azonban annak felmerülése esetében a MSZ 12172:2019 (Díszfák és díszcserjék ültetése települések közterületein) szabvány betartása megvalósul.

Hírek

chevron left
chevron right

Filmajánló

chevron left
event card

Legújabb filmjeink

arrow
YouTube-csatornánk legújabb filmjei.

event card

Homokanimáció - sorozat

arrow
Lenyűgöző homokanimáció-sorozat, vármegyei történetekből. 

event card

Értéket adunk

arrow
Bács-Kiskun Vármegye Önkormányzatának térségi értékeket bemutató karácsonyi kisfilmje.

event card

Bács-Kiskun vármegyei klímaprogram

arrow

event card

Bács-Kiskun, a mi megyénk

arrow
Egy megye, mely színültig van ízzel, látnivalóval, élménnyel, igazi különlegességekkel és páratlan életérzéssel. 

event card

Borba zárt napfény

arrow
A kisfilm a borok világába kalauzolja el a nézőit, a vármegyei borászatok bemutatásával.

event card

Meseföld - Csonka torony

arrow
Csengőd település keletkezésének legendája elevenedik meg a mesében.

event card

Meseföld - Gólyacsősz

arrow
Hogy kerül gólya Izsák város településének címerébe? A Gólyacsősz ezt meséli el.

event card

No sugar- A hegyek közt

arrow
Különleges dalhoz, különleges klip dukál. Vajon mit üzen Petőfi korunk emberének? Erre kereste a választ az erdélyi No Sugar zenekar, amikor megzenésítette Petőfi: A hegyek közt c. versét.

event card

Petőfi örök

arrow
200 éve született Petőfi Sándor,  s ezalatt a jó néhány esztendő alatt bizony elég sok minden megváltozott. 

chevron right
Design by WEBORIGO