Kecel város belterületi csapadékvíz elvezetése II-III. ütem”

Projektazonosító:

TOP-2.1.3-16-BK1-2021-00055

Kedvezményezett:

Kecel Város Önkormányzata

Település:

Kecel

Forrás:

ERFA

Program:

TOP

Támogatási arány:

100%

Támogatási összeg:

280 000 000 Ft

Megvalósítás kezdete és vége:

2021. 09. 28. - 2023. 09. 30.

Státusz:

Folyamatban
A beavatkozással érintett terület a belvíz elöntéssel veszélyeztetett lefolyástalan településrészeket köti össze a befogadó csatornával. A terepviszonyokhoz igazodva, ahol a folyásfenék mélysége és a talaj minősége lehetővé tette, ott földmedrű árok lett tervezve, ahol nem volt rá lehetőség, ott zárt csatornát alkalmaztunk. Azokon a helyeken, ahol szikkasztó árkok rézsüje nem volt alkalmas a földmeder kialakítására ott gyeprácsot alkalmaztunk. A lejtéssel rendelkező csapadék csatornákat azokon a helyeken alkalmaztuk, ahol a meder rézsüjét nem lehetett kialakítani helyhiány miatt, vagy állékonysági problémák miatt beton burkolóelemekkel alkalmaztunk. II. Ütem Homokszőlő u. ( Cs 14-0-0 öblözet ) - TB 60/126/80 árok burkoló elemek nem kerülnek beépítésre 1416 hrsz-től a Bogárzó patak bevezetésig O315mm KG PVC csőből zárt csapadék csatorna rendszer kerül kialakításra a közmű kiváltások elkerülése végett. - A kapu bejárók előtt minden esetben beton védelemmel kell ellátni a KG csövet. Rákóczi Ferenc utca (CS 5-0-0 öblözet) - Meglévő átereszek folyás fenek nem megfelelő ezért el kell bontani azokat és a hozzátartozó támfalakat. Gagarin utca (CS 7-0-0 öblözet) - Móricz Zs. – Mozgó u saroktól zárt csapadékcsatorna kerül kialakításra a Bogárzó patakig O 315mm KG PVC. - A kapu bejárók előtt minden esetben beton védelemmel kell ellátni a KG csövet. III. Ütem: Árok burkolás gyeprács kővel. - Az I. ütemben megépült csapadék csatornahálózat egyes szakaszain, nagymértékű deformációi volt észre vehető az elmúlt egy évben. Ezeket figyelembe véve a megfelelő helyekre terveztük a gyeprács burkolást az állag megóvás végett. TERÜLET-SPECIFIKUS ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOKNAK VALÓ MEGFELELÉS BEMUTATÁSA 1.1) A projekt illeszkedik Bács-Kiskun megye Területfejlesztési Programjának 2.2 fejezetéhez, hiszen a projekt hozzájárul a település külső természeti hatásokkal szembeni ellenálló képességének erősítéséhez. Ezen belül a vízkészlet-gazdálkodás, vízkárelhárítás és vízvisszatartás beavatkozásokhoz kapcsolódik. Hozzájárul a megyei specifikus célok teljesüléséhez: „A vállalkozásoknak és a lakosságnak vonzó települési környezet kialakítsa”. 1.2) A fejlesztéssel érintett bel- és csapadékvízvédelmi létesítmények hossza 4377,7 méter. 2.1) A projekt a Kiskőrösi Járásban valósul meg, mely a 290/2014. (XI.26) Kor. rendelet alapján Kedvezményezett járásnak minősül. 2.2) A 105/2015. (IV.23) Korm. rendelet Kecelt átmenetileg kedvezményezett településként minősíti. 2.3) Kecel a Bács-Kiskun Megyei ITP 4.2 pontja értelmében a Homokhátsági települések közé, és nem tartozik a szabad vállalkozási zóna települései közé. 3.1) A projekt által érintett fejlesztési terület közvetlenül áthalad Gksz besorolású területen. 4.1) A védendő területen történt káresemények igazolására jegyzőkönyvek csatolásra kerültek a PET mellékleteként. 4.2) A fejlesztés keretében tározó létesítésére nem kerül sor. 4.3) A fejlesztéssel érintett utcák jellegéből adódóan kizárólag földmedrű csatornák kialakítására nincs lehetőség, (indoklás a PET 2.4 pontjában), azonban ahol lehetett, földmedrű árok került betervezésre. 5.1) A projekt 1 db önállóan támogatható tevékenységet tartalmaz: 3.1.1 pontja szerinti A) Belterület védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat fejlesztése, rekonstrukciója a csapadékvíz-gazdálkodás céljainak figyelembe vételével. 5.2) A projekt 3 önállóan nem támogatható tevékenységet tartalmaz: b) Csapadékcsatorna-hálózat építéssel közvetlenül érintett, a beruházás során sérült közúthálózat burkolat, járda, kapubejáró, parkoló felület beruházás előttivel azonos típusú burkolattal történő helyreállítása (teljes útburkolat felújítása kizárólag indokolt esetben lehetséges), átereszek átépítése, bővítése., a) Az infrastrukturális beavatkozásokat kiegészítő szemléletformáló, tájékoztató akció. b) Nyilvánosság biztosítása

Hírek

chevron left
chevron right

Filmajánló

chevron left
event card

Legújabb filmjeink

arrow
YouTube-csatornánk legújabb filmjei.

event card

Homokanimáció - sorozat

arrow
Lenyűgöző homokanimáció-sorozat, vármegyei történetekből. 

event card

Értéket adunk

arrow
Bács-Kiskun Vármegye Önkormányzatának térségi értékeket bemutató karácsonyi kisfilmje.

event card

Bács-Kiskun vármegyei klímaprogram

arrow

event card

Bács-Kiskun, a mi megyénk

arrow
Egy megye, mely színültig van ízzel, látnivalóval, élménnyel, igazi különlegességekkel és páratlan életérzéssel. 

event card

Borba zárt napfény

arrow
A kisfilm a borok világába kalauzolja el a nézőit, a vármegyei borászatok bemutatásával.

event card

Meseföld - Csonka torony

arrow
Csengőd település keletkezésének legendája elevenedik meg a mesében.

event card

Meseföld - Gólyacsősz

arrow
Hogy kerül gólya Izsák város településének címerébe? A Gólyacsősz ezt meséli el.

event card

No sugar- A hegyek közt

arrow
Különleges dalhoz, különleges klip dukál. Vajon mit üzen Petőfi korunk emberének? Erre kereste a választ az erdélyi No Sugar zenekar, amikor megzenésítette Petőfi: A hegyek közt c. versét.

event card

Petőfi örök

arrow
200 éve született Petőfi Sándor,  s ezalatt a jó néhány esztendő alatt bizony elég sok minden megváltozott. 

chevron right
Design by WEBORIGO