Egészségház energetikai fejlesztése

Projektazonosító:

TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00052

Kedvezményezett:

Lajosmizse Város Önkormányzata

Település:

Lajosmizse

Forrás:

ERFA

Program:

TOP

Támogatási arány:

100%

Támogatási összeg:

54 000 000 Ft

Megvalósítás kezdete és vége:

2018. 04. 01. - 2019. 12. 31.

Státusz:

Lezárt
A Projektgazda célja – összhangban a TOP-3.2.1-16 pályázati felhívás céljaival –, hogy törekedjen az alacsony széndioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérésre. Bár a klímaváltozás okainak nagy része a városias térségekben összpontosul, a széndioxid-kibocsátás csökkentés és az erőforrás-hatékonyság megvalósítása valamennyi településen kihívást jelent. Az energetikai beavatkozások elengedhetetlenek a 2012/27/EU irányelv szerinti energiahatékonysági, illetve a 2009/28/EK irányelv szerinti megújuló energia részarányra vonatkozó kötelezettségek tagállami teljesítéséhez. A projekt eredményei hozzájárulnak a hazai és az EU 2020 célok megvalósításához, összhangban a Nemzeti Reform Programban rögzített primerenergia-megtakarítási célérték elérésével. A fenti stratégiai célok elérésé érdekében projektünk a 6050 Lajosmizse, Dózsa György út 100. sz. (hrsz. 9/1) alatt található önkormányzati tulajdonú épület komplex energetikai korszerűsítését valósítja meg. A jelenleg általános iskolaként funkcionáló épületen megépítése óta átfogó felújítás nem történt, állaga műszakilag közepes állapotú, energetikai minőség szerinti besorolása viszont JJ, kiemelkedően rossz, üzemeltetése gazdaságtalan. A projektben megvalósítani kívánt tevékenységekkel DD besorolás érhető el. Az épület állapotát, valamint a pályázati felhívás feltételeit figyelembe véve a következő tevékenységek megvalósítását tervezzük: 1. Projektarányos akadálymentesítés 2. Homlokzati falak hőszigetelése 3. Földszint felletti födém hőszigetelése 4. Homlokzati nyílászárók cseréje 5. Földszinti padló bontása és újraépítése hő- és talajnedvesség elleni szigeteléssel 6. Főfalak utólagos talajnedvesség elleni szigetelése 7. Fűtési rendszer korszerűsítése A megvalósítani kívánt projektelemek részletes műszaki tartalmát terjedelmi korlátok miatt a csatolt műszaki dokumentáció mutatja be. A fejlesztéssel egy energetikailag megújult épület jön létre, jelentős primerenergia megtakarításokat és csökkentett ÜHG kibocsátást eredményezve. A projekt megvalósításának tervezett kezdete 2018.05.01, míg a tervezett befejezés 2018.12.31., amely időkeret maximálisan lehetőséget ad az előkészítési feladatok ellátására és a beruházás határidőben történő megvalósítására. A beruházás forrásigénye az előzetes becslések alapján 54.000.000,-Ft, 100%-os támogatási intenzitás mellett. Az épületek hőtechnikai jellemzőinek javítását célzó külső határoló szerkezetek utólagos szigetelésével, külső nyílászárók cseréjével elért éves szintű 1 GJ primerenergia-megtakarításra vetített nettó elszámolható beruházási költség nem haladja meg a 110.000 Ft/GJ értéket, hiszen az energetikai számítások alapján nettó 31.000.000,-Ft beruházási költség társul 484,80 GJ megtakarításhoz (az épület nem műemlék helyi védelem alatt nem áll). A támogatási kérelem tartalmaz a felhívás 3.4.1.1 22) pontjában foglalt tevékenységet, és a felhívásnak megfelelően a teljes beruházásra vonatkozóan a pénzügyi belső megtérülési ráta (BMR) -4 % feletti. Az épület a támogatási kérelem benyújtásakor általános iskolai épületként funkcionál (a Kecskeméti Tankerületi Központ vagyonkezelői hozzájáruló nyilatkozata a támogatási kérelem melléklete), azonban a projekt megvalósítását követően (várhatóan a fenntartási időszakban), a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal és a Projektgazda megállapodása alapján közigazgatási funkciót ellátó hivatali intézmény, Kormányablak fog működni az épületben. A Felek előzetes megállapodása alapján a funkcióhoz kapcsolódóan az épület használatának jogcíme a 2012. évi XCIII törvény 2. § (1) bekezdése értelmében ingyenes használat (nem fenntartás, működtetés vagy vagyonkezelés). Az épület hosszútávú üzemeltetésének intézményi keretei tehát biztosítottak. A projektjavaslat megfelel a felhívás 3.4.1 pontjában foglalt műszaki és szakmai előírásoknak. Az épület önálló energetikai rendszerrel rendelkezik, a projekt kidolgozása energetikai központú felmérésen alapult. Az épület funkciója támogatott (oktatási intézmény), 100%-ban önkormányzati tulajdonú. A projekt eredményeképpen csökken az ÜHG kibocsátás (36,01 CO2 egyenérték (t) csökkentést érünk el 54.000.000 Ft támogatás igénylés mellett, a Felhívás vonatkozó előírása teljesül). Napelemes, napkollektoros, hőszivattyú rendszer telepítésére, szilárd biomassza kazán beépítésére a projektben nem kerül sor, az ezekhez tartozó fajlagos költségek teljesítése, bemutatása nem releváns. A Projektgazda környezeti fenntarthatóság melletti elkötelezettséget mutatják a párhuzamosan futó fejlesztések, mint például a TOP-2.1.2-15 kiírás keretében megvalósuló „Lajosmizse Város környezettudatos és innovatív fejlesztése” c. projekt, amelynek célja szintén a település általános környezeti állapotának javítása, a fenntartható fejlődési pályára állás segítése. A beruházások során olyan technológiák, módszerek kerülnek alkalmazásra, amelyek környezet- és természetvédő módon biztosítják a település működését, elősegítik a fenntartható fejlődést.

Filmajánló

chevron left
event card

Legújabb filmjeink

arrow
YouTube-csatornánk legújabb filmjei.

2023-03-07

Megyemarketing

event card

Homokanimáció - sorozat

arrow
Lenyűgöző homokanimáció-sorozat, vármegyei történetekből. 

2023-02-07

Közösségfejlesztés, Megyemarketing, megyei érték, két folyó közt

event card

Értéket adunk

arrow
Bács-Kiskun Vármegye Önkormányzatának térségi értékeket bemutató karácsonyi kisfilmje.

2023-02-07

Közösségfejlesztés, Megyemarketing, Szemléletformálás, megyei érték

event card

Bács-Kiskun vármegyei klímaprogram

arrow

2023-02-06

önkormányzat, Szemléletformálás, klíma

event card

Bács-Kiskun, a mi megyénk

arrow
Egy megye, mely színültig van ízzel, látnivalóval, élménnyel, igazi különlegességekkel és páratlan életérzéssel. 

2023-02-06

Megyemarketing, megyei érték, két folyó közt, turizmus

event card

Borba zárt napfény

arrow
A kisfilm a borok világába kalauzolja el a nézőit, a vármegyei borászatok bemutatásával.

2023-02-06

Turizmusfejlesztés, két folyó közt, turizmus

event card

Meseföld - Csonka torony

arrow
Csengőd település keletkezésének legendája elevenedik meg a mesében.

2023-02-06

Közösségfejlesztés, Megyemarketing, megyei érték, két folyó közt

event card

Meseföld - Gólyacsősz

arrow
Hogy kerül gólya Izsák város településének címerébe? A Gólyacsősz ezt meséli el.

2023-02-06

Közösségfejlesztés, Megyemarketing, megyei érték, két folyó közt

event card

No sugar- A hegyek közt

arrow
Különleges dalhoz, különleges klip dukál. Vajon mit üzen Petőfi korunk emberének? Erre kereste a választ az erdélyi No Sugar zenekar, amikor megzenésítette Petőfi: A hegyek közt c. versét.

2023-02-06

Közösségfejlesztés, Megyemarketing, két folyó közt, turizmus

event card

Petőfi örök

arrow
200 éve született Petőfi Sándor,  s ezalatt a jó néhány esztendő alatt bizony elég sok minden megváltozott. 

2023-02-06

Közösségfejlesztés, Megyemarketing

chevron right
Design by WEBORIGO