Belterületi kerékpárút hálózat fejlesztés Tiszaalpáron

Projektazonosító:

TOP-3.1.1-16-BK1-2017-00019

Kedvezményezett:

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat

Település:

Tiszaalpár

Forrás:

ERFA

Program:

TOP

Támogatási arány:

100%

Támogatási összeg:

430 000 000 Ft

Megvalósítás kezdete és vége:

2018. 01. 01. - 2023. 02. 28.

Státusz:

Folyamatban
CÉLKITŰZÉS, INDOKOLTSÁG: Tiszaalpár Bács-Kiskun megye északkeleti részén, a Tisza jobb oldali holtága mellett található. Szomszédai: Tiszaug, Lakitelek, Nyárlőrinc, Kiskunfélegyháza, Csongrád, Tiszasas. A megyeszékhelytől, Kecskeméttől 33 km-re, a járásközponttól, Tiszakécskétől 20 km-re található. Legforgalmasabb útjai a 4625. j. Szolnok- Kiskunfélegyháza összekötő út és a 4501. j. Alpár- Tiszaujfalu összeköt út. A 4625. jelzésű út települést érintő szakaszán az OKA Adatbázis alapján 2015-ben 3011 egységjármű/napos forgalom volt irányadó, melyből a személygépkocsik száma 1802, a nehézmotorosok aránya meghaladta a 7%-ot, a kerékpárosok száma 173 volt, azaz szintén magasnak mondható, 5%. A forgalom 2010-től vizsgálva évről- évre növekvő tendenciát mutat. A 4501. jelzésű összekötő út releváns szakaszán az adatbázis alapján 3231 egységjármű/napos forgalmat mértek, melynek 65%-a személygépjármű, 3%-a nehézmotoros és 28%-a, azaz 787 kerékpáros volt. Ez rendkívül kiemelkedő kerékpáros aránynak mondható. Jelen pályázat célja a település belterületi kerékpárhálózatának kiépítése, ennek indokoltsága az alábbiakban kerül bemutatásra. A település hatályos Local Agenda 21 tanulmányának SWOT elemzésében gyengeségként került megjelölésre a közlekedési infrastruktúra, kifejezetten a kerékpárutak hiányossága. Viszont lehetőségként jelenik meg, hogy az országos kerékpárút- hálózatba történő bekapcsolódás nem csak a lakosság biztonságát segíti elő, hanem a kerékpáros turizmus fellendülését is. A kerékpárosbarát intézkedéseket jól kiegészíti a közép távú célkitűzések között szereplő országos mellékutak elkerülő szakaszainak megépülése, a település átmenő forgalmának csökkentése érdekében történő tehermentesítés is. A Local Agenda jövőképében definiálásra került egy szelíd turizmus helyi feltételeit megteremtő intézkedés csomag, melyben a kerékpáros fejlesztések kiemelt szerepet kapnak. A dokumentum elkészítéséhez lakossági kérdőíves közvéleménykutatás került lefolytatásra, melynek eredményéből leszűrhető, hogy a belterületi kerékpárutak kiépítése -főként a gyermekek biztonsága miatt különösen támogatott a lakosság körében. A válaszadók 5%-a említette meg a fejlesztési szükségletei között a belterületi kerékpárút kiépítést, a 10 legtöbbet említett igény között így ez a fejlesztési elem az 5. helyen szerepel. A településen önálló vonalvezetésű kerékpárút nincs, de a település mellett halad el az Eurovelo nyomvonala. A belterületi kerékpárhálózat kiépítés és kerékpárosbarát fejlesztés egy első üteme lenne egy hosszú távú kerékpáros intézkedéscsomagnak. kerékpárút Lakitelekig, illetve Csongrádig történő kiépítésével az országos kerékpárút-hálózathoz lehet kapcsolódni. Csongrádon át akár Szegedig, észak felé Tiszakécskén, Szolnokon át az északi, északkeleti országrészbe juthatunk. A kerékpárút kiépítése Kiskunfélegyházáig – mely a kistérségi koncepcióban is szerepel - megteremti a kerékpáros turizmus lehetőségét Bugacig. Bács- Kiskun megye Integrált Területfejlesztési Programjában foglaltak alapján a megyei kiemelkedő népszerűségű kerékpáros közlekedés megőrzését kerékpárosbarát infrastruktúrával szükséges megerősíteni, melynek alapkövetelménye a biztonság, akadálymentesség és az összefüggő, közvetlen kapcsolatban álló hálózatok kialakulása. Ennek a megyei célkitűzésnek kíván helyi szinten megfelelni Tiszaalpár a meglévő kerékpárhálózatának belterületi fejlesztésével. Kifejezett célja a pályázatnak a környezeti terhelés mérséklése, az üvegházhatású gázok kibocsátásának, a zaj- és porszennyezés csökkentése, a műszakilag és forgalomtechnikailag nem megfelelő létesítmények, gócpontok korrekciójára a településen. Hivatásforgalom: A fejlesztés külterületi, lakott településrészt és lakott területen kívül elhelyezkedő munkahelyeket köt össze a belterülettel, a településközponttal. 2016-ban a település 5061 lakosából 541 lakott külterületen. Az ott élők csak azon a két útvonalon tudnak a településre jönni, amelyen jelen projekt keretében kerékpárosbarát fejlesztés történik. Emellett a fejlesztés gazdasági területek kerékpárral való biztonságos elérhetőségét javítja, mely a pályázati dokumentáció részét képező helyszínrajzon is ábrázolásra került. A Polyákfaluban élők a településközponttól 2 km-re ingáznak minden nap, aminek az összekötése szintén bele van építve a pályázatba. Elsősorban a Matic Kft. és munkavállalói érintettek a fejlesztéssel, mivel az ő telephelyük miatt megy át a külterületi út a másik oldalba. Érintett még Nagy György faluban a Pentatrans Kft.,a 4-SZER-’’KO’’ Kft., Chijaviza Kft. A másik irányban B&E Elastic Kft. és a Czinege Manufaktúra a legnagyobb foglalkoztatók. A KSH 2011-ben végzett népszámlálásakor végzett ingázási mérésekből lehet következtetéseket levonni a tiszaalpári lakosság hivatásforgalmi szokásairól. Az akkor népesség közel 20%-a lakott és dolgozott helyben, azaz szinte biztosan gyalogosan vagy kerékpárral járt munkába. Indokoltság: A kerékpárosbarát fejlesztéseket tartalmazó pályázat kapcsolódik a korábban megkezdett infrastruktúrális fejlesztésekhez. ÚMVP III. tengelyes, a „Falumegújítás és fejlesztés” jogcím keretében megvalósult „Tiszaalpár Faluközpont megújítás” elnevezésű beruházás 2010 végén került átadásra. A pályázat keretében Tiszaalpár intézményi és szolgáltató létesítményeihez kapcsolódóan a települést keresztező útvonalak találkozási pontjánál települési karakter erősítő faluközpont került létrehozásra építési és kertészeti munkák megvalósítása révén. A fejlesztés keretében térburkolat kialakítása, utcabútorok elhelyezése, közösségi használatú zöldfelületek létrehozására került sor. Az őshonos növényfajták telepítésével képviselte a projekt a fenntartható vidék- és turizmusfejlesztés elveit. Projekt tartalma volt: az Alkotmány utca és az Árpád tér felújítása, a régi útburkolat bontása, gyalogosforgalmi utak építése, öntözőrendszer alagcsövezése, felszíni csapadék elvezető rendszer kialakítása, utcai bútorok, hulladékgyűjtők és ivókút elhelyezése, új zöldfelület a korábbi zöldfelület melletti újratelepítése. Az impozáns településközpont megújulást jól kiegészíti a kerékpáros közlekedést elősegítő fejlesztés, mely hozzájárul a környezeti terhelések csökkentéséhez, az életritmus szelídebbé, az emberi kapcsolatok színesebbé és nyitottabbá válásához. A KSH 2010-2015 időszakra vonatkozó statisztikája alapján a településen évente 2-6 közlekedési baleset történt, általában könnyű kimenetelű. Jellemzően kül- és belterületen egyaránt előfordult baleset. 2015-ben 3 jármű okozta balesetből 1 kerékpár által okozott volt. Évente a sérült személyek száma átlagosan 5-6 fő. 2017 májusában Tiszakécske Rendőrörs által készített közbiztonsági beszámoló alapján megállapítható, hogy 2016-ban 15 esetben következett be közlekedési baleset. Kiemelt figyelmet érdemel közlekedésbiztonsági szempontból a 4625. j. út tiszaalpári szakasza. A baleseti okok 206-ban főként a gyorshajtás, az elsőbbségi jogok meg nem adása, az irányváltoztatással, kanyarodással kapcsolatos szabályok be nem tartása volt. Ahogy a korábbi években is, főként személygépkocsival közlekedők okozták a legtöbb alkalommal balesetet Lakossági fórumon rendszeresen összefoglalja a településvezetőség a fejlesztések előkészültségének fokát és megvalósítás előrehaladását. Számos lakossági fórumon szó volt kerékpáros fejlesztési elképzelésekről, de ezekről jegyzőkönyv nem készült. A település ingyenes, minden háztartásba eljutó „Tiszaalpári Hírmondója” a pályázati dokumentáció részét képezi. A 2017. júniusi számban interjú készült a település Polgármesterével, melyben tájékoztatás történt a kerékpárútról (4. oldal). Emellett a pályázati dokumentáció részét képezi egy levélben történt megkeresés a sok közül. A Katolikus Szeretetszolgálat PAX Otthonának vezetője tett javaslatot a tervezett kerékpárszakasz útirányára. A kérése figyelembevételre került a testületi döntés során. MŰSZAKI- SZAKMAI TARTALOM: A Pályázati Felhívás 3.1.1. A) pontjának megfelelően település és lakott területen kívül elérhető lakott településrész közötti kerékpárforgalmi útvonal kialakítása történik. A nyomvonal a település kezdetétől a település végéig gyűjti össze a kerékpárosokat és vezeti a végcélja felé. A kezdőszelvényt a település Lakiteleki végén jelöltük ki, a 4625 j. út 49+757 km szelvény jobb oldalán. A nyomvonal a vasút mellett halad, a Balassa utcáig, új önálló két irányú kerékpárútként. A Táncsics u. 4,0 m széles útburkolattal rendelkezik. A Balassa u.-Alkotmány u. közötti szakaszon új kerékpárút kiépítésére nincs elég közterület, ezért itt mindkét oldalon 1,5 m széles nemesített útpadka kerül építésre. A folytatás a Csokonai u.-ban történik, ahol 8,0 m széles kiemelt szegélyekkel határolt útburkolat található. A Bajcsy-Thököly u. között nyitott kerékpársáv kerül kijelölésre. A Thököly u.-Móricz Zsigmond u.-ban új, 2,0 m széles önálló nyomvonalon vezetett kerékpárút épül. A József Attila u. 4,0 m széles aszfalt burkolatú úttal rendelkezik, a beépítés és a közművek helyzete önálló kerékpárút építését nem teszi lehetővé, így itt is nemesített útpadka kerül kiépítésre. A József Attila utcán keresztül érjük el a 4501 j. Bokrosi utat a 3+204 km szelvényben. Itt a Csongrádi útig önálló vonalvezetésű kerékpárutat építünk, az 5+348 km szelvényig. A Csokonai utcából indul a Bajcsy Zsilinszky u., melyen szintén nemesített útpadkát alakítunk ki a Csokonai u-tól az Alkotmány u.-ig. Az Alkotmány u. mellett önálló nyomvonalon kerül kiépítésre a kerékpárút a Matic Kft-ig. A tervezett, illetve kijelölt kerékpárutak hossza az alábbiak szerint alakul: 4625 j. út 49+754 km-Balassa u. önálló kerékpárút 1110 m; Táncsics Mihály u. kétoldali nemesített útpadka építése a Balassa-Alkotmány u. között 604 m; Csokonai u. Alkotmány-Thököly u. között nyitott kerékpársáv kijelölésére kerül sor 825 m hosszon; Thököly u. és Móricz Zsigmond u. önálló kerékpárút épül 1204 m hosszban; József Attila u. kétoldali nemesített útpadka 1110 m hosszban; Bokrosi út mellett önálló kerékpárút épül 2144 m; Bajcsy-Zsilinszky u.(Csokonai-Alkotmány) kétoldali nemesített padka épül 432 m hosszon; 4625 j. út 52+358-52+923 km között 615 m hosszban önálló kerékpárút épül. A beruházás során 5073 m önálló nyomvonalon vezetett kerékpárút, 2146 m hosszon nemesített útpadka épül, míg 825 m hosszban nyitott kerékpársáv kijelölésére kerül sor. A beavatkozás során 8044 m hosszon tudjuk biztosítani a kerékpárosok biztonságos közlekedését. Forgalomtechnika: A kiépítendő sárrázóknál ki kell helyezni az elsőbbségadás kötelező, alatta kerékpárost ábrázoló kiegészítő táblával. Az útkeresztezéseknél sárga burkolati jeleket kell felfesteni, 50*50 cm osztással. A külterületi kerékpárúton, mivel nincs közvilágítás, mindkét oldalon 12 cm szélességben széljelző vonalat kell felfesteni sárga színnel. A nyitott kerékpársávot a burkolat szélétől 1,25 m-re felfestett 12 cm széles fehér színű 1,5-1,5 m vonalkiosztású burkolati jellel kell kijelölni. Az útcsatlakozásoknál ki kell helyezni a nyitott kerékpársáv jelzőtáblákat. A kerékpárosok sávjának kiemelésére 1,0*1,3 m méretű piktogramot kell felfesteni. Az úticélok könnyebb megközelítésére a kerékpárúton tájékoztató rendszer kihelyezésére kerül sor. A kerékpárút építése során bizonyos helyeken acélkorlátot kell kiépíteni a kerékpárosok védelme érdekében. Kerékpárút pályaszerkezete: min. 50 cm vtg. trg. 95%-ra tömörített altalaj, 15 cm vtg. homokos kavics ágyazat, 20 cm vastag M-22 j. mechanikai stabilizációs útalap, 4 cm vtg. AC-11 j. aszfalt kötőréteg, 3 cm vtg. AC-8 jelű aszfalt kopóréteg. Az útalapot a kapubejáróknál +5 cm útalap beépítésével kell megerősíteni. A kiépítendő sárrázó szakaszokon a pályaszerkezet az alábbi: min. 50 cm vtg. trg. 95%-ra tömörített altalaj, 15 cm vtg. homokos kavics ágyazat, 20 cm vastag M-22 j. mechanikai stabilizációs útalap, 4 cm vtg. AC-11 jelű aszfalt kötőréteg, 4 cm vtg. AC-11 jelű aszfalt kopóréteg. A sárrázó pályaszerkezet tervezésénél az UT2-1.503:2009 Kisforgalmú utak pályaszerkezetének méretezése c. útügyi műszaki leírásait A2 forgalmi terhelési osztály szerinti előírásokat vettük figyelembe. A kerékpárúton a tervezett oldalesés mértéke a közút irányába 2,5%, az útpadkák 5%-kal lejtenek. A Táncsics Mihály, József Attila és Bajcsy-Zsilinszky utcákban a meglévő burkolatok mellett nemesített útpadka épül 1,5-1,5 m szélességben. A nemesített padkát 20 cm vtg. M-22 jelű mechanikai stabilizációból kell megépíteni. A kerékpárút padkáját 50-50 cm szélességben szintén nemesített padkaként kell megépíteni, 15 cm vtg. M-22 jelű mechanikai stabilizációból. A tervezett kerékpárút magasságilag követi a közút magassági viszonyait. Jelentősebb hosszesés, illetve emelkedés tervezésére nem került sor. A Pályázati Felhívás 3.1.2.2. D) Kapcsolódó intézkedéscsoportjának 10. Infrastrukturális munkák keretében a vasút melletti szakaszon a 0+405 km szelvényben a vasút alatt meglévő áteresz folytatásában a kerékpárút alatt ?60 csőátereszt kell beépíteni. A Móricz Zsigmond u.-Thököly u. kereszteződésében az árkok folytonosságának biztosítása érdekében ?30 csőátereszt kell beépíteni. A Móricz Zsigmond u.-ban keresztezzük az Alpár-Nyárlőrinci csatornát. A keresztezésben 8,0 m nyílású új kerékpárúti híd épül, a kerékpárosok átvezetésére. A Bokrosi úti szakasz kezdeténél a 0+015 km-ben vízelvezető árkot keresztezünk, itt ?80 átmérőjű áteresz kerül beépítésre. A 0+764 km-ben szintén vízelvezető árok kerül keresztezésre, ?80 áteresz beépítésével. A tervezési területen jelenleg szikkasztó árkos vízelvezetés működik. A kerékpárút vízelvezetése a közúti árokban történik. A meglévő árkokat ki kell tisztítani, illetve ahol nem található ott újat kell építeni. A Pályázati Felhívás 3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységcsoportjának B) Forgalomcsillapítás, közlekedésbiztonság, akadálymentesítés intézkedése keretében az Alkotmány u. - Csokonai u. keresztezésében, illetve a Bajcsy-Zsilinszky u.- Alkotmány u. keresztezésében település kapu építésére kerül sor, a meglévő burkolat széthúzásával, terelősziget beépítésével, kiemelt gyalogátkelőhely létesítésével. A Felhívás 3.1.2.1. Kötelezően megvalósítandó tevékenységek e) pontja alapján a projekt részeként kötelező kerékpáros közlekedést népszerűsítő szemléletformálási kampány kerül majd a megvalósítás végén lefolytatásra, melynek részletes szakmai tartalma az előkészítéshez kapcsolódó mérföldkövek teljesítéseként kerül kidolgozásra. TULAJDONVISZONYOK BEMUTATÁSA: A pályázatban vállalt nyomvonalak illetve forgalomcsillapítás által érintett helyrajzi számok a pályázati adatlap „Megvalósítási helyszínek” munkalapfülén rögzítésre kerültek. A fejlesztés helyszínei vegyesen önkormányzati, állami illetve magántulajdonban vannak. A tulajdonviszonyi rendezés a hatályos „Általános Útmutató a Felhívásokhoz” dokumentum alapján fog megtörténni legkésőbb a 3. mérföldkővel. Értékelési szempontoknak való megfelelés: A projekt Pályázati Felhívás 4.4.1. fejezetében meghatározott kiválasztási kritériumoknak, illetve a pályázati felhívás elválaszthatatlan részét képező Területspecifikus melléklet 4.4. fejezetében foglalt Kiválasztási kritériumoknak való megfelelőségét a pályázathoz csatolt cégszerűen aláírt nyilatkozatban foglaltak alapján kívánjuk teljesíteni. A Felhívás 3.4.1. Műszaki, szakmai tartalommal kapcsolatos elvárások teljesülése: A Felhívás 3.4. pontjának való megfelelés pozitív támogató döntést követően az előkészítéshez kapcsolódó mérföldkő teljesítésével kerül bemutatásra. A pályázat előkészítése során a Pályázók figyelembe vették a Pályázati Felhívás releváns elvárásai

Hírek

chevron left
chevron right

Filmajánló

chevron left
event card

Legújabb filmjeink

arrow
YouTube-csatornánk legújabb filmjei.

event card

Homokanimáció - sorozat

arrow
Lenyűgöző homokanimáció-sorozat, vármegyei történetekből. 

event card

Értéket adunk

arrow
Bács-Kiskun Vármegye Önkormányzatának térségi értékeket bemutató karácsonyi kisfilmje.

event card

Bács-Kiskun vármegyei klímaprogram

arrow

event card

Bács-Kiskun, a mi megyénk

arrow
Egy megye, mely színültig van ízzel, látnivalóval, élménnyel, igazi különlegességekkel és páratlan életérzéssel. 

event card

Borba zárt napfény

arrow
A kisfilm a borok világába kalauzolja el a nézőit, a vármegyei borászatok bemutatásával.

event card

Meseföld - Csonka torony

arrow
Csengőd település keletkezésének legendája elevenedik meg a mesében.

event card

Meseföld - Gólyacsősz

arrow
Hogy kerül gólya Izsák város településének címerébe? A Gólyacsősz ezt meséli el.

event card

No sugar- A hegyek közt

arrow
Különleges dalhoz, különleges klip dukál. Vajon mit üzen Petőfi korunk emberének? Erre kereste a választ az erdélyi No Sugar zenekar, amikor megzenésítette Petőfi: A hegyek közt c. versét.

event card

Petőfi örök

arrow
200 éve született Petőfi Sándor,  s ezalatt a jó néhány esztendő alatt bizony elég sok minden megváltozott. 

chevron right
Design by WEBORIGO