Új mini bölcsőde létesítése Bátyán

Projektazonosító:

TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00035

Kedvezményezett:

Bátya Község Önkormányzata

Település:

Bátya

Forrás:

ERFA

Program:

TOP

Támogatási arány:

100%

Támogatási összeg:

77 610 000 Ft

Megvalósítás kezdete és vége

2019. 10. 01.-2022. 07. 01.

Státusz:

Lezárt

A projekt célja egy 7 férőhelyes 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító korszerű és akadálymentes minibölcsőde kialakítása volt.

A beruházás során Bátya Község Önkormányzata a meglévő óvoda (6351 Bátya, Kiss Ernő u. 3. sz. alatti épület) bővítésével valósította meg a bölcsőde kialakítását. A fejlesztés keretében sor került: új eszközök beszerzésére, megújuló energiaforrások kialakítására, udvar és játszóudvar létesítésére. Parkoló-férőhely és akadálymentes parkoló-férőhely, illetve akadálymentes mosdó kialakítása is megvalósulhatott. A bölcsőde berendezési tárgyainak, eszközeinek elhelyezése (fürdőszobában és a csoportszobákban) megfelel a gyermekek életkorának, fejlettségének.

A fejlesztés eredményeként a település népesség- és munkaerő megtartó képessége nő. A beruházás hozzájárul a gyermeket nevelő szülők munkaerőpiacra történő visszatérésének megkönnyítéséhez, ezáltal a foglalkoztatás növeléséhez is.

 

A projektről bővebb információt a www.batya.hu oldalon olvashatnak.

 

További információ kérhető:

Fekete Csaba - Bátya Község polgármestere

Elérhetősége (+36 78 468 026, polgarmester@batya.hu)