Csapadékvíz elvezetés Tataházán

Projektazonosító:

TOP-2.1.3-16-BK1-2021-00041

Kedvezményezett:

Tataháza Községi Önkormányzat

Település:

Tataháza

Forrás:

ERFA

Program:

TOP

Támogatási arány:

100%

Támogatási összeg:

160 000 000 Ft

Megvalósítás kezdete és vége

2021. 07. 01.-2023. 08. 29.

Státusz:

Lezárt

"Tataháza Községi Önkormányzat pályázatot nyújtott be a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program, azaz a TOP-2.1.3-16 TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI INFRASTRUKTÚRA-FEJLESZTÉSEK felhívásra „Csapadékvíz elvezetés Tataházán” címmel (projekt azonosítószáma: TOP-2.1.3-16-BK1-2021-00041). A projekt keretében 160 000 000 Ft vissza nem térítendő európai uniós forrásból a fő cél a település környezeti állapotának javítása.”

A projekt célja: a fejlesztéssel érintett terület település belterületének egy részét érinti. A fejlesztés a rendezési tervvel összhangban került megtervezésre, elsősorban falusias lakóövezet és úthálózat védelmére irányul. A fejlesztés azokon a területeken valósul meg, ahol a heves esőzések során keletkezett vizek leginkább veszélyeztetik az épített környezetet.

A projekt várható eredménye: a fejlesztés eredményeként a problémás (belvízvédelmi készültséggel, havaria helyzettel érintett) helyek megszűnnek, a csatornahálózat összefüggő hálózatot alkot és képes lesz a település egészének vízelvezetését ellátni.

A projekt tényleges eredménye: a fejlesztés átfogó célja egy olyan belterületi csapadékvíz elvezetésű rendszer kialakítása volt, mely az éghajlatváltozáshoz történő alkalmazkodáshoz és a kockázatok megelőzéséhez is hozzájárul. A település csapadékcsatornázása úgy került kialakításra, hogy belterületéről a csapadékvíz összefüggő vízfelület kialakulása nélkül tudjon összegyűlni. A település területéről nyílt burkolt árkok segítségével jutnak el a csapadékvizek kizárólag felszíni befogadóba. A nyíltfelszínű árkok esetében a kapubejáróknál áteresz építése valósult meg azért, hogy ezek ne akadályozzák az árkok zavartalan vízszállítását. 

A projekt keretében 4092,2 méter csatorna kiépítése valósult meg, valamint egy 5.000 m2 területű tározó tó is kialakításra került, amely az elvezetett csapadékvíz tározása alkalmas. 

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.