Csapadékvíz elvezető hálózat rekonstrukciója Tiszaugon

Projektazonosító:

TOP-2.1.3-16-BK1-2020-00025

Kedvezményezett:

Tiszaug Község Önkormányzata

Település:

Tiszaug

Forrás:

ERFA

Program:

TOP

Támogatási arány:

100%

Támogatási összeg:

40 000 000 Ft

Megvalósítás kezdete és vége

2021. 02. 22.-2022. 05. 31.

Státusz:

Lezárt

A projekt célja: A fejlesztéssel érintett terület Tiszaug település belterületének egy részét érinti. A fejlesztés a rendezési tervvel összhangban került megtervezésre, elsősorban falusias lakóövezet és úthálózat védelmére irányul. A fejlesztés azokon a területeken valósul meg, ahol a heves esőzések során keletkezett vizek leginkább veszélyeztetik az épített környezetet.

A projekt tartalma: A Rákóczi és a Kossuth utcában mindenképpen szükséges nyílt földmedrű csapadékvíz-csatorna felújítás csőátereszekkel. Összesen 310 méter nyílt földmedrű csapadékvíz csatorna, 56 méter nyílt, burkolt csapadékvíz csatorna és 164m csőáteresz kerül felújításra. A projekt keretében az alábbi tevékenységek valósulnak meg: belterület védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat fejlesztése, rekonstrukciója a csapadékvíz-gazdálkodás céljainak figyelembevételével. Csapadékcsatorna-hálózat építéssel közvetlenül érintett, a beruházás során sérült közúthálózat burkolat, járda, kapubejáró, parkoló felület beruházás előttivel azonos típusú burkolattal történő helyreállítása (teljes útburkolat felújítása kizárólag indokolt esetben lehetséges), átereszek átépítése, bővítése.

A projekt várható eredménye: A fejlesztés eredményeként a problémás (belvízvédelmi készültséggel, havaria helyzettel érintett) helyek megszűnnek, a csatornahálózat összefüggő hálózatot alkot és képes lesz a település egészének vízelvezetését ellátni.

HÍREK

2021.05.27

Tiszaug Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be a TOP-2.1.3-15 – Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések című felhívásra. A 40 000 000 millió forintos, vissza nem térítendő uniós forrásnak köszönhetően a településen a csapadékvíz elvezető hálózat rekonstrukciója fog megvalósulni.

2022.05.31

PROJEKTZÁRÓ SAJTÓKÖZLEMÉNY

Csapadékvíz elvezető hálózat rekonstrukciója

2022. május 31.

Tiszaug Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be a TOP-2.1.3-16 kódszámú Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések elnevezésű, TOP-2.1.3-16-BK1-2020-00025 azonosító számú felhívásra. A 40 000 000 forintos vissza nem térítendő Európai Uniós támogatásból, belterületi csapadékvíz elvezető árokrendszer egy részének rekonstrukciója történt meg a településen. A fejlesztés a Széchenyi 2020 program keretében valósulhatott meg.

A folyamatosan változó, hirtelen kialakuló csapadékos időjárás következtében Tiszaug belterületén egyes vízgyűjtőkön belül elöntések keletkeztek. A projekt célja egy olyan belterületi csapadékvíz elvezető rendszer kialakítása volt, mely az éghajlatváltozáshoz történő alkalmazkodáshoz és a kockázatok megelőzéséhez is hozzájárul.

A projekt keretében a Kossuth és Rákóczi utcákban a csapadékvíz gyűjtő és elvezető csatorna rekonstrukciója valósult meg. Összesen 310 méter nyílt földmedrű csapadékvíz csatorna, 56 méter nyílt, burkolt csapadékvíz csatorna és 164 méter csőáteresz került felújításra.

A projekt megvalósításának közvetlen eredménye, hogy Tiszaug Község lakossága a támogatott vízgazdálkodási fejlesztés révén mentesített lesz a bel- és csapadékvíz károkozástól. A projekt közvetett hatásaként jelentkezik, hogy az infrastrukturális fejlesztés révén: javul a település népességmegtartó képessége, növekszik gazdasági vonzereje, javítja az érintett lakosság élet- és munkakörülményeinek, a vállalkozások működésének javítását szolgáló infrastrukturális hátteret.

További információ kérhető:

Káré Gábor - Tiszaug Község polgármestere

Elérhetősége (+36 56 328-001, polgarmester@tiszaug.hu)