Szociális alapszolgáltatási központ kialakítása Hartán

Projektazonosító:

TOP-4.2.1-15-BK1-2016-00013

Kedvezményezett:

Harta Nagyközség Önkormányzata

Település:

Harta

Forrás:

ERFA

Program:

TOP

Támogatási arány:

100%

Támogatási összeg:

77 830 000 Ft

Megvalósítás kezdete és vége

2017. 05. 01.-2020. 04. 30.

Státusz:

Lezárt

A projekt célja: Szociális alapszolgáltatások fejlesztése szükséges Hartán, mivel várhatóan növekedni fog az étkezetés, házi segítségnyújtás és a nappali ellátás iránt az igény a rendelkezésre álló igényfelmérések alapján. A mai magyar társadalomban az idősek aránya a népességhez viszonyítva igen magas, lényeges probléma az idősek életében az elmagányosodás,az egészségi és mentális állapot romlása. Problémát okoz, hogy a nappali ellátásban részesülők nem tudnak nemenként elkülönített helyiségben pihenni. A közösségi terek szűkössége korlátot szab a foglalkoztatásnak. Az épület adottságai nem teszik lehetővé az igényeknek, életkori sajátosságoknak megfelelő ellátás biztosítását. Házi segítségnyújtást ellátó személynek nincs biztosítva a gondozói iroda. Étkeztetés tekintetében kevés a hely az ellátotti és a köznevelésben részt vevők részére. Szeretnék külön helyiségben ellátni a szociális étkeztetésben résztvevőket, ezzel megfelelő és nyugodt környezetet biztosítani.

A projekt tartalma: A jelenlegi kihasználatlan épület felújítására kerülne sor, valamint akadálymentes bővítésre, amely magába foglalja a többfunkciós közösségi teret, a kiscsoportos foglalkozások színtereit, a pihenőszobákat, az alapszolgáltatási feladatok ellátását. A célcsoport igényeihez igazodva fontos a célcsoport részére korszerű, minden igényt kielégítő többfunkciós terek biztosítása. A nappali ellátásban részesülők foglalkoztatásának biztosítása. Gondozói iroda kialakítása a házi gondozónak. Szociális étkeztetésre vonatkozóan a projekt eredményeként a többi szociális alapszolgáltatással összehangoltan tudna működni az ellátás.

A célcsoport bemutatása általánosan: Ellátási terület Harta nagyközség és Dunatetétlen község közigazgatási területe. A projekt közvetett célcsoportjába tartozik Harta lakossága.

A projekt várható eredménye: A társadalomba való rugalmasabb beilleszkedés lehetőségének megteremtése, az idősek célcsoportjánál az élhetőbb élet lehetőségének biztosítása.