Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonysági fejlesztése

Projektazonosító:

TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00018

Kedvezményezett:

Imrehegy Község Önkormányzata

Település:

Imrehegy

Forrás:

ERFA

Program:

TOP

Támogatási arány:

100%

Támogatási összeg:

87 090 000 Ft

Megvalósítás kezdete és vége

2018. 07. 01.-2020. 01. 31.

Státusz:

Lezárt

A projekt célja: az orvosi rendelő, egészségház, iskola és az óvoda épület energetikai korszerűsítése, amely által az épületek energiatakarékos és költséghatékony működtetése valósul meg.

A projekt tartalma: külső határoló szerkezetek korszerűsítése; fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje, és/vagy a kapcsolódó fűtési és használati -melegvíz rendszerek korszerűsítése;maximum háztartási méretű kiserőmű, fotovillamos rendszer kialakítása saját villamosenergia-igény kielégítése céljából; akadálymentesítés, fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje, és/vagy a kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése;d) Fosszilis- vagy vegyes- (fosszilis és megújuló egyaránt) vagy tisztán megújuló energiaforrásokból táplálkozó helyi közösségi fűtőműre, vagy hulladékhőt hasznosító rendszerre való csatlakozás megteremtése; az adott épülethez kapcsolódó, már meglévő, kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése;

A projekt várható eredménye: a megújuló energiaforrások alkalmazásán és az energiafelhasználás csökkentésén keresztül hozzájáruljanak az ország üvegház-hatású gáz kibocsátásának mérsékléséhez.  A helyben előállított megújuló energia felhasználásának részaránya nő. A klímaváltozás alapvető okainak és következményeinek jelentős része a városi térségekben összpontosul, ezért a szén-dioxid kibocsátás csökkentés és az erőforrás-hatékonyság megvalósítása valamennyi település számára kihívást jelent. A városok és a vidéki térségek az energiahatékonyságot célzó fejlesztésekkel tehetnek az alacsony szén-dioxid kibocsátás megvalósításáért. Cél az önkormányzati tulajdonú épületek energetikai felülvizsgálataira alapozott komplex felújítások megvalósítása a költséghatékonyság elérése érdekében. Mind a klímaváltozás hatásainak mérséklése, mid a városi térségek energiafüggősége szempontjából kiemelt jelentőségűen azok a kisebb léptékű komplex térségi energetikai programok, amelyek a térségi energiapotenciál, különösen a megújuló energia-források belülről fakadó kiaknázására, az autonóm energiaellátás egyéni és közösségi szintű megvalósítására irányulnak. Mindezen rendszerek a helyi nyersanyagokat, mint megújuló energiaforrásokat hasznosítják, így környezetkímélő, független és hosszú távon is fenntartható (elsősorban hő, de akár villamos) energia ellátást biztosítanak. A fejlesztések eredményeképpen helyi termelési folyamatok indulhatnak be és így közvetetten új munkahelyek jöhetnek létre. A projekt tervezése során figyelembe vételre kerültek a horizontális alapelvek: - a hosszú távú fenntarthatóság: erőforrás-hatékonyság, alacsony károsanyag-kibocsátás, környezetterhelés mérséklése, környezettudatosság, gazdaságos tervezés - esélytudatosság, esélyegyenlőség, egyenlő esélyű hozzáférés. Cél a projekt keretein belül a megújuló energiaforrások elérhetőbbé tétele, használatának ösztönzése, népszerűsítése.

A projektzáró sajtóközlemény ITT érhető el.