Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése

Projektazonosító:

TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00022

Kedvezményezett:

Hajós Város Önkormányzata

Település:

Forrás:

ERFA

Program:

TOP

Támogatási arány:

100%

Támogatási összeg:

42 330 000 Ft

Megvalósítás kezdete és vége

2018. 05. 31.-2021. 01. 20.

Státusz:

Lezárt

Projekt célja: A TOP-3.2. prioritás keretében megvalósuló fejlesztések elsődleges célja, hogy a megújuló energiaforrások alkalmazásán és az energiafelhasználás csökkentésén keresztül hozzájáruljanak az ország üvegház-hatású gáz kibocsátásának mérsékléséhez. Cél az önkormányzati tulajdonú épületek energetikai felülvizsgálataira alapozott komplex felújítások megvalósítása az optimális költséghatékonyság elérése érdekében.

A projekt tartalma: külső határoló szerkezetek korszerűsítése; Óvoda: épületegyüttes, mely áll egy emeletes lapostetős épületből és egy földszintes magastetős épületből. Az építés során az építési időszakra jellemző építési anyagokat és technológiákat alkalmazták. Az új épület falszerkezete: homlokzati falak anyaga agyagtégla. A régi épület falszerkezet: homlokzati falak anyaga tömör agyagtégla. A homlokzatot 16 cm EPS hőszigeteléssel látják el. Új épület tető és födém szerkezete: az épület lapostetős, vasbeton szerkezetű, hőszigetelt zárófödémes. A lapostetőt szigeteléssel látják el. Régi épület tető és födém szerkezete: az épület sátortetős, fagerendás padlásfödém hőszigetelés nélkül. A padlásfödémet 20 cm ásványgyapot hőszigeteléssel látják el. Az új és a régi épület nem rendelkezik pincével. A lábazat hőszigetelését 10 cm XPS hőszigeteléssel látják el. Új épület jelenlegi nyílászárói: az épületben vegyesen van hőszigetelt üvegezésű PVC és gerébtokos fa ablak, egyesített szárnyú fa ablak, kopolit üvegezésű üvegfal, hőszigetelő üvegezésű PVC és fa ajtó, egyesített szárnyú fa ajtó, acél szerkezetű ajtó. Régi épület jelenlegi nyílászárói: hőszigetelő üvegezésű fa ablakok és ajtók. A meglévő korszerűtlen nyílászárókat korszerű nyílászárókra kívánjuk cserélni, az ablakokat Uw?1,15, még az ajtókat: Uw?1,45 W/m2*K határértékű nyílászárókra. 3.1.1. d) Maximum háztartási méretű kiserőmű (HMKE) fotovillamos rendszer kialakítása saját villamosenergia-igény kielégítése céljából; Az Óvoda épületére megújuló energiaforrásként egy 6 kWp összteljesítményű napelemes rendszert kívánunk felszerelni az energiatakarékosság céljából. 

A projekt várható eredménye: Az energiafelhasználás csökkenés primer energia megtakarítást eredményez.