Lakitelek csapadékvíz elvezetése szikkasztó árkokkal II. ütem

Projektazonosító:

TOP-2.1.3.-16-BK1-2021-00045

Kedvezményezett:

Lakitelek Önkormányzata

Település:

Lakitelek

Forrás:

ERFA

Program:

TOP

Támogatási arány:

100%

Támogatási összeg:

230 000 000 Ft

Megvalósítás kezdete és vége

2021. 09. 01.-2023. 12. 20.

Státusz:

Lezárt

A projekt célja:  Lakitelek egy jelentős belterületi részének víztehermentesítése a korábbi csapadékvíz gazdálkodási beruházásokat folytatva. A projekt keretében kétféle műtárgy (szikkasztóárok) kerül kialakításra. Ezek mellett 2 megvalósítási helyszínen összesen 600 m3-nyi tározókapacitású szikkasztómedence is kialakításra kerül a megye vízmegtartási törekvéseit elősegítve. A térség talaj- és talajvízadottságai lehetővé teszik, hogy a vízvisszatartást és a késleltetett levezetést előnyben részesítő műszaki megoldások kerüljenek alkalmazásra, lehetővé téve a területi beszivárgás elősegítését. Szikkasztó árkok építése esetében a csapadék fő befogadója a talaj, így az a talajvíz egy részét fogja képezni, amelynek elvezetése megoldott (a belterületen végig húzódó Tasi éri csatorna becsatlakozik a Tőserdői Holt-Tiszába, ezek a mélyfekvésű vízelvezetők jól szabályozzák a település talajvízszintjét).

Projektzárás

"Lakitelek Önkormányzata pályázatot nyújtott be TOP-2.1.3-16 TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI INFRASTRUKTÚRA-FEJLESZTÉSEK felhívásra „Lakitelek csapadékvíz elvezetése szikkasztó árkokkal II. ütem” címmel (projekt azonosítószáma: TOP-2.1.3-16-BK1-2021-00045). A projekt keretében 230 000 000 Ft vissza nem térítendő európai uniós forrásból a fő cél Lakitelek egy jelentős belterületi részének víztehermentesítése volt a korábbi csapadékvíz gazdálkodási beruházásokat folytatva."

A fejlesztés keretében az I. ütem folytatásaként, további szikkasztó árkok kiépítésével valósult meg a csapadékvíz helyben tartására irányuló törekvés. 

Ez az első ütemmel szoros összefüggésben, egymást kiegészítve képes tehermentesíteni a vízkárok alól a település belterületének jelentős részét. 

A beruházás eredményeként a település 28 utcájában, összesen 46 helyrajzi számú területet érintve szikkasztóárkok kiépítésre került sor. 

A kivitelezési munkálatok összesen mintegy 2573 méternyi árok kiépítését foglalták magukba. A vízelvezető létesítményeken felül a projekt két tározó létesítésére is kiterjedt.

A projekt átfogó célja a helyi vízkár veszélyeztetettség csökkentése, specifikus célja pedig a fejlesztéssel érintett utcákban található ingatlanvagyon védelme.

Ennek köszönhetően javul a település népességmegtartó képessége, növekedik gazdasági vonzereje, emelkedik az érintett lakosság életkörülménye, illetve a település infrastrukturális háttere is. 

 

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.