Kijelölt iparterület megközelíthetőségének javítása

Projektazonosító:

TOP-1.1.1-16-BK1-2017-00011

Kedvezményezett:

Tázlár Község Önkormányzata

Település:

Forrás:

ERFA

Program:

TOP

Támogatási arány:

100%

Támogatási összeg:

30000000 Ft

Megvalósítás kezdete és vége

2018. 03. 01.-2019. 12. 31.

Státusz:

Lezárt

A projekt célja: Az önkormányzat az iparterület fejlesztésével és infrastrukturális háttér megteremtésével a helyi gazdaságfejlesztés érdekében vállalkozások verseny- és munkahelyteremtő képességének javítását, foglalkoztatás bővítését űzte ki célul. Az egységes területi kezelés mellett befektetés-ösztönzési tevékenységet a megyei paktummal való együttműködést is meg kívánja valósítani, valamint marketing tevékenységet is folytatni kíván.

A projekt tartalma: az iparterületet és a megközelítését szolgáló úthálózatot öt saját tulajdonban levő ingatlanján kívánja fejleszteni, ahol kerítés építését, terep rendezését, valamint a megközelíthetőség érdekében új aszfaltos út és kőzúzalékos út építését, fedetlen csapadékvíz árokrendszer építését tervezi. Az újonnan létesített iparterület nagysága 3,3448 ha. A fejlesztéssel érintett ingatlanok Tázlár 113/101 hrsz (iparterület)., 113/95 hrsz (kivett út). és 113/25, 185/3 hrsz, 113/74 hrsz hrsz. ingatlanok kizárólagos tulajdonosa Tázlár község önkormányzata. A fejlesztés nem barnamezős beruházás, de az elérhetőség javítását szolgáló útfejlesztések nem igényelnek művelésből való kivonást. Egyéb a Pályázati felhívásban előírt illeszkedések és előírások bemutatása: A terület jelenleg gazdasági területként került besorolásra. 

A projekt várható eredménye: A projekt eredményeként létrejövő területre betelepülő vállalkozásoknak egyes operatív programokból is lehetőségük nyílik finanszírozáshoz jutni . A projekt elősegíti az együttműködésre alapozott gazdaságfejlesztés céljainak elérését. Konkrétan hozzájárul a Vállalkozói környezet fejlesztése cél eléréséhez, mivel a Vállalkozások számára az ipari területek biztosítását eredményezi.