Kerékpárút építés Kecel és Imrehegy között a biztonságos közlekedés érdekében

Projektazonosító:

TOP-3.1.1-15-BK1-2016-00008

Kedvezményezett:

Kecel Város Önkormányzata

Település:

Imrehegy

Forrás:

ERFA

Program:

TOP

Támogatási arány:

100%

Támogatási összeg:

344 970 000 Ft

Megvalósítás kezdete és vége

2017. 05. 01.-2021. 11. 30.

Státusz:

Lezárt

Projekt célja: Kecel és Imrehegy között a fenntartható közlekedés feltételeit megteremtő és erősítő közlekedésfejlesztési intézkedés megvalósulása a cél. Előnye, hogy hozzájárul a lakosság biztonságos, akadálymentes és közvetlen napi ingázáshoz, emellett a szén-dioxid kibocsátás csökkentéséhez, az élhető környezet és közlekedés kialakulásához.

A projekt tartalma: Az 5309 jelű külterületi összekötő út meglévő útburkolata 6,5 méter széles a kerékpárosok az úttesten voltak kénytelenek közlekedni. Az elkészült kerékpárút burkolat hossza 3976,16 méter. A nyomvonalban 38 db ív és 2 db iránytörés van, amit a fák és a közmű szerelvények, nyomvonalak kikerülése tett szükségessé. Magassági vonalvezetés: Az útszakasz meglévő útburkolatához, telekhatárokon lévő kerítések, kapuk magasságához igazította a tervező. A kerékpárút nyomvonala a szervízútként üzemelő földút sávjába, illetve zöld felületre lett kijelölve. A zöld sávban a kivitelezés megkezdése előtt 20 cm vastagságban a humuszréteg el lett távolítva, ami a kivitelezés után a megmaradó zöld sávban, útárok rézsűn lett elterítve. Kerékpárút becsatlakozása: A burkolat kezdő szelvényében Kecelen 3588 Hrsz a belterület határvonalánál lévő lakossági utca útburkolatához csatlakozik. Az imrehegyi végszelvénynél összekötésre került a közút és a település közúttal párhuzamos legszélső utcájának útburkolata, melyen a kerékpáros forgalom továbbhaladhat. Az összekötés Imrehegy 162/3 és 165/1 hrsz.-ú korábban földútként funkcionáló ingatlanokon került kiépítésre 45 méter hosszan és ez az új burkolat egyrészt sárrázó szerepét tölti be, másrészt levezeti a kerékpárút forgalmát akadály- és zökkenőmentesen az alacsony forgalmú lakossági utcára.

Keresztszelvények: A burkolat mindkét oldalára 0,5 méter széles padka épült. Ebből 0,35 méter széles sáv tömörített földpadka, 0,15 méter széles sáv pedig a kerékpárút pályaszerkezetével azonos burkolatot kapott. Erre került felfestésre mindkét szélen a sárga színű 0,12 méter széles optika. A kerékpárút burkolat mellé a közút felőli oldalra szikkasztó árok épült, ami így közúttal közös szikkasztó árokként funkcionál. A kerékpárút burkolatszélessége 2,3 méter. A kerékpárút közúttal ellentétes oldala mellé új fasor települt.

A kerékpárút pályaszerkezete az alábbi: 3 cm AC-8 kopóréteg,4 cm AC-16 kötőréteg,20 cm szórt alap, tömörített altalaj. A kerékpárutat keresztező sárrázók burkolata ugyanezzel a rétegrenddel épült ki, de az alapot 30 cm vastagságban kellett teríteni. A kerékpárút végén, Imrehegy területén új útburkolat épült a földút helyére, ami összeköti a közutat a település szélső utcájának burkolatával, valamint a kerékpárút forgalmát is burkolt felületen vezeti le a közútra, illetve a lakossági utca burkolatára. Táblák: A kerékpárút megépítése során új közúti jelzések KRESZ táblák illetve burkolati jelek elhelyezésére volt szükség. Műtárgyak: Az érintett nyomvonalon lévő közúti híd a Rekettye-Bogárzó csatornát íveli át, melyen a kerékpárút át lett vezetve. A keresztezési pont 12+835 cskm szelvény. Ide 2,0×2,0 méter belméretű előre gyártott keretelemes áteresz lett tervezve. A projekt második eleme volt az „Autóbusz- közlekedés feltételeinek fejlesztése 2 autóbuszváró kialakításával. Az imrehegyi szakaszon a „Imrehegy földműves szövetkezet” névre hallgató, a projekt keretében megépület kerékpárút 3+400-es szelvényénél lévő autóbusz megállók balesetveszélyes állapotban voltak, ezért indokolt volt a várók kialakítása.

Projekt várható eredményei: A kerékpárszakasz megépítése hozzájárul a magyarországi folytonos kerékpárhálózat megteremtéséhez, kiegészíti Kecel kiterjedt kerékpár útvonalait.

HÍREK  

/2017.10.20./

Kecel Város Önkormányzata és Imrehegy Község Önkormányzata  konzorciuma pályázatot nyújtott be a TOP-3.1.1-15-BK1 - Fenntartható települési közlekedésfejlesztés elnevezésű felhívásra. A 300.000.000,- Ft, 100%-os vissza nem térítendő Európai Uniós forrásból Kecel és Imrehegy között kerékpárút kiépítése fog megvalósulni.

/2020.06.18./

Projektindítás

A napokban átadásra került a munkaterület a kivitelezést végző Soltút Kft. részére, hiszen a kormány döntése alapján további 44.970.000,- Ft többlettámogatás érkezik a két települést érintő projektre. A nyomvonal kitűzése a következő hetekben megkezdődik.

2017. évben Kecel Város Önkormányzata és Imrehegy Község Önkormányzata konzorciuma pályázati igénye alapján 300.000.000,- Ft, 100%-os vissza nem térítendő támogatást nyert. A konzorcium a beruházás elvégzésére 2018-ban közbeszerzési eljárást írt ki, akkor a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tevő ajánlattevő több mint 70 millió forinttal magasabb összegért vállalta volna a kerékpárút kivitelezését, mint amennyi a települések rendelkezésére állt. A közbeszerzési eljárás eredménytelen lett. Ekkor a két település többlettámogatási igényel élt a támogató Magyar Államkincstár felé, sajnos a bírálat hosszú folyamat volt, de meghozta az eredményét, hiszen a többlettámogatásnak köszönhetően mindösszesen 344.970.000,- Ft támogatás mellett 34.180.826,- Ft önerő biztosításával meg tud valósulni a projekt.

A TOP-3.1.1-15 azonosító számú „Kerékpárút építés Kecel-Imrehegy között” elnevezésű projekt keretében az 5309 jelű közút 3987 méteres szakaszán, a két település lakott területén kívül 2,3 méter burkolatszélességű kerékpárút fog megépülni. A kerékpárút Kecel felöl Imrehegy felé a Kecel Ipartelepi úttól az út jobb oldalán kezdődik majd és a Lukács tanyától az út bal oldalán egészen Imrehegy belterületi határáig fog tartani. A dűlőutaknál sárrázók kerülnek kialakításra, a bejáróknál megerősített útalap készül. A kerékpárút és a közút közé szikkasztó árok épül. Az 5309 jelű utat keresztező szakasznál sárga villogó jelzőfény lesz elhelyezve mindkét irányból. Imrehegyen 1 db buszváró is épül, illetve a Rekettye-Bogárzó csatornánál áteresz kerül beépítésre.

A tervezett fejlesztés fontossága a balesetveszély csökkentése, a biztonságos kerékpáros közlekedés elősegítése, és ezzel együtt a kerékpárral munkába és iskolába járók helyzetének megkönnyítése.

A beruházás várható befejezési ideje: 2021. március

/2020.11.26./

Megfelelő ütemben haladnak a kerékpárút építésnek kivitelezési munkálatai. A dűlőutaknál sárrázók kialakítása befejeződött, a bejáróknál megerősített útalap elkészítése folyamatban van. A kerékpárút és a közút közé a szikkasztó árkok építése megkezdődött. Imrehegyen a buszváró építéséhez láttak hozzá, illetve a Rekettye-Bogárzó csatornánál áteresz beépítése is hamarosan megvalósul.

/2021.02.28/

Projektzárás

Kecel Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a TOP-3.1.1-15-BK1 - Fenntartható települési közlekedésfejlesztés című felhívásra. Az 344 970 000 millió forintos, vissza nem térítendő uniós forrás keretében közel 4 km hosszú kerékpárút épült Kecel és Imrehegy között. A beruházáshoz az önkormányzat 34.180.826,- Ft önerőt biztosított.

A 2,3 méter széles kétirányú kerékpárút kiépítésével együtt felújításra került az imrehegyi szakaszon található Rekettye-Bogárzó csatorna híd, illetve egy új buszvárópár is épült, a biztonságos átkelés érdekében. A kerékárút közutat keresztező szakaszánál sárga villogó jelzőlámpa került telepítésre, a dűlőutaknál sárrázók kerültek kialakításra, a bejáróknál megerősített útalap készült. A kerékpárút és a közút közé szikkasztó árok épült, illetve a későbbiekben árnyékot biztosító fasor is elhelyezésre került.

A beruházás azon túl hogy elősegíti a kerékpárral munkába és iskolába járók biztonságosabb közlekedését, csökkenti a balesetveszélyt népszerűbbé is teszi a kerékpáros közlekedést, továbbá lehetőséget biztosít a szabadidő aktív eltöltésére.

/2021.10.05/

ÜNNEPÉLYES ÁTADÁS-KÉTKERÉKEN IMREHEGYRŐL KECELRE

Átadásra és felavatásra került a biztonságos közlekedés érdekében elkészült kerékpárút Imrehegy és Kecel közötti szakaszon.

Az új útnak köszönhetően, a lakott területen kívül eső munkahelyek is kényelmesen és közvetlenül elérhetővé váltak.

A felújítás közel 345 millió forint értékben, TOP pályázati forrásból valósult meg. Az átadó ünnepségen Rideg László, a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnöke is nyeregbe szált, Bányai Gáborral, a térség országgyűlési képviselőjével, Lavati Gabriella és Haszilló Ferenc polgármesterrel. Ezzel tovább nőtt a megyei összefüggő kerékpárúthálózat, mely már országosan is toplistás.