Iparterület kialakítása Tabdin

Projektazonosító:

TOP-1.1.1-16-BK1-2017-00013

Kedvezményezett:

Tabdi Községi Önkormányzat

Település:

Forrás:

ERFA

Program:

TOP

Támogatási arány:

100%

Támogatási összeg:

138 900 000 Ft

Megvalósítás kezdete és vége

2018. 01. 01.-2021. 10. 31.

Státusz:

Lezárt

A projekt célja: Tabdi Község Önkormányzata a vállalkozói piaci igények kielégítése érdekében új iparterület kialakítása Tabdin.

A projekt tartalma: A tervezett projekt összesen 18 helyrajzi számot érint, összesen közel 8 ha területtel. A projekt keretében érintett területek: Tabdi 02/203, Tabdi 02/206, Tabdi 02/207, Tabdi 02/209, Tabdi 02/210, Tabdi 02/211, Tabdi 02/213, Tabdi 02/214, Tabdi 02/215, Tabdi 02/216, Tabdi 02/217, Tabdi 02/218, Tabdi 02/219, Tabdi 02/220, Tabdi 02/221, Tabdi 02/222, Tabdi 02/416, és az út Tabdi 0313. A projekt tervezett tevékenységei: - ingatlanvásárlás - terület előkészítés - útépítés - földgázellátás kiépítése - vízellátás kiépítése - szennyvíz elvezetés kiépítése - közvilágítás kiépítése. 

A projekt várható eredménye: Hozzájárul a foglalkoztatottsági ráta 75%-ra való növeléséhez, mely révén Tabdin nő a helyben foglalkoztatottak száma.

/2020.12.20/

Javában zajlanak a munkálatok: A kivitelezés során az érintett területen a földgázellátás, vízellátás, szennyvízelvezetés, és közvilágítás kiépítése aszfaltút építése folyamatban van.

/2021.07.02/

A település többletköltség igénye pozitív elbírálásban részesült: 13.899.864 Ft vissza nem térítendő uniós támogatással egészült ki az összeg. A megvalósítás hamarosan a végéhez ér.

/2021.10.29/

PROJEKTZÁRÁS

Tabdi Községi Önkormányzat pályázatot nyújtott be a TOP-1.1.1-16-BK1 – Ipari parkok, iparterületek fejlesztése című felhívásra. A projekt 138,9 millió forintos, vissza nem térítendő uniós forrásból valósulhatott meg.

A fejlesztés legfőbb célja az volt, hogy a vállalkozói piaci igények kielégítése érdekében új iparterületet alakítsanak ki. A projekt összesen 17 helyrajzi számot érintett, összesen közel 8 ha területtel. A fejlesztéssel érintett területek általános mezőgazdasági területi besorolásúak voltak. Egy részük 100%-ban önkormányzati tulajdonban volt míg egy részük magántulajdonban. A magántulajdonban lévő területeket az önkormányzat adás-vétellel vásárolta meg. A kivitelezés során az érintett területen a földgázellátás, vízellátás, szennyvízelvezetés, és közvilágítás kiépítése aszfaltút építése megtörtént.

A projekt eredményeként létrejövő területre várhatóan új vállalkozások települnek be, melyek ezáltal növelik a foglalkoztatottságot és élénkítik a térség gazdaságát. Az önkormányzat az iparterület fejlesztésével és az infrastrukturális háttér megteremtésével a helyi gazdaságfejlesztés érdekében vállalkozások verseny- és munkahelyteremtő képességének javítását, foglalkoztatás bővítését tűzte ki célul.

A beruházás elősegíti az együttműködésre alapozott gazdaságfejlesztés céljainak elérését. Hozzájárul a vállalkozói környezet fejlesztése cél eléréséhez, mivel a vállalkozások számára az ipari területek biztosítását eredményezi. A fejlesztés multiplikátor hatása várható a helyi társadalom tekintetében, hiszen nemcsak új munkahelyek jönnek létre, hanem a térségben maradó jövedelmek szintjének emelkedése is prognosztizálható.