Iparterület fejlesztése Zsanán

Projektazonosító:

TOP-1.1.1-15-Bk1-2016-00001

Kedvezményezett:

Zsana Község Önkormányzata

Település:

Zsana

Forrás:

ERFA

Program:

TOP

Támogatási arány:

100%

Támogatási összeg:

69 250 000 Ft

Megvalósítás kezdete és vége

2017. 07. 01.-2019. 07. 24.

Státusz:

Lezárt

A projekt  célja: Olyan iparterület kialakítása, amely alkalmas arra, hogy azt a vállalkozások, mint telephelyüket üzleti környezetként termelés vagy szolgáltatás végzése céljából igénybe vegyék, valamint új munkahelyeket hoznak létre, javítva ezzel a térség foglalkoztatottságát, növelve a járás jövedelmezőségét, a település adóerő képességét. 

A projekt tartalma: Az ivóvízhálózat fejlesztés során megépül 1805 méter gerincvezeték, 140 méter bekötővezeték. Az útfejlesztés során megépül 327, 34 méter hosszú, 4 méter széles belső út és egy 58,69 m hosszú 3,5 méter széles közútkapcsolatot biztosító csatlakozás.

A projekt várható eredménye: A térség foglalkoztatottsága nő, így a járás jövedelmezősége is növekedésnek indul.

Projektzáró sajtóközlemény: http://adattar.bacskiskun.hu/TOP_aloldalakhoz/Zsana/Projektzaro_sajtokozlemeny.pdf