Hajós-Dusnok belterületi csapadékvíz elvezető rendszerének korszerűsítése

Projektazonosító:

TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00011

Kedvezményezett:

Hajós Város Önkormányzata

Település:

Dusnok

Forrás:

ERFA

Program:

TOP

Támogatási arány:

100%

Támogatási összeg:

102 000 000 Ft

Megvalósítás kezdete és vége

2017. 05. 01.-2019. 12. 31.

Státusz:

Lezárt

A projekt célja: Hajós Város és Dusnok község belterületén a meglévő csapadékvíz hálózat fejlesztése, új csapadékvíz gyűjtő- és elvezető hálózattal való kiegészítése, valamint az összegyűjtött csapadékvizek visszatartása céljából tározó kotrása a cél.

A projekt tartalma: A tervezett csapadékvíz csatorna ismertetése: Hajós esetében földmedrű árok, DN200 betoncső, DN300 betoncső, DN300 vasbeton cső, DN400 betoncső, DN200 KG-PVC, I/20/20 mederelem, UMWELTECHNIK FO-2 folyóka kerül kiépítésre. Dusnok esetében földmedrű árok, DN200 betoncső, DN300 betoncső, DN300 vasbeton cső, DN400 betoncső, DN200 KG-PVC, I/40/40 mederelem, UMWELTECHNIK FO-2 folyóka. Dusnok községen a meglévő tározó lesz felújítva sorkotrással. A fejlesztés által közvetlenül érintett közúthálózati sáv helyreállítására Az út alatti átvezetéseket útbontással lehet megépíteni, emiatt szükséges az útburkolat sávos helyreállítása. Keresztező műtárgyak átépítése, kiváltása: A keresztező közművek kiváltása szükséges azokon a gáz és vízbekötéseken, ahol az árok alja alatt nem biztosítható a 80 cm-es földtakarás. A csapadékvíz elvezető rendszer terhelésének csökkentése a tározó tó kialakításával valósul meg. Az elérni kívánt cél, hogy a belterületen jelentkező fölös csapadékvizek a tervezett szikkasztó tározóba kerüljenek. A csapadékvizek helyben tartásáról, azok visszatartásáról gondoskodik a tervezett nyílt csapadékvíz csatornák alkalmazása és záportározó létesítése. A vizek helyben tartása érdekben földmedrű csatorna és tározó tó helyreállítása lesz megvalósítva.

A projekt várható eredménye: A problémás helyek megszűnnek, a csatornahálózat képes lesz a település érintett területén a vízelvezetést ellátni. A tározó esetében a vizek helyben tartásának klasszikus elve érvényesül. A záportározóból az összegyűjtött csapadékvíz elszivárog, biztosítva ezáltal a talaj vízpótlását és a talajvíz utánpótlását.