Gátér község csapadékvíz-elvezetés és visszatartás fejlesztése II. ütem

Projektazonosító:

TOP-2.1.3-16-BK1-2020-00028

Kedvezményezett:

Gátér Község Önkormányzata

Település:

Gátér

Forrás:

ERFA

Program:

TOP

Támogatási arány:

100%

Támogatási összeg:

40 070 000 Ft

Megvalósítás kezdete és vége

2020. 04. 02.-2021. 11. 15.

Státusz:

Lezárt

A projekt célja: A Gátér Község belterületi „Csapadékvíz-elvezetés és visszatartás fejlesztésének” célja a káros vízelöntések megakadályozása, ugyanakkor szükség esetén a víz „helybentartás” biztosítása.

A projekt tartalma: a Projekt megvalósításával az érintett területeken, a vonzáskörzetekben élhetőbb környezeti feltételek és a beépített intézmények, épületek, családi házak, infrastruktúra, a Nemzeti Vagyon védelme biztosíthatók.

A projekt várható eredménye: a fejlesztés eredményeként a problémás (belvízvédelmi készültséggel érintett) helyek megszűnnek, a csatornahálózat összefüggő hálózatot alkot majd és képes lesz a település egészének vízelvezetését ellátni.

HÍREK

/2020.12.29/

40 MILLIÓ FORINTBÓL FOLYTATHATJA GÁTÉR A CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS REKONSTRUKCIÓJÁT

Jánosiné Gyermán Erzsébet polgármestertől megtudtuk, hogy a település túlvan egy 50 millió forint értékű TOP-os pályázat kivitelezésén, ami a csapadékvíz elvezető hálózat rekonstrukciójának első üteme volt. A most elnyert összeggel az első ütemből kimaradt utcarészeken is megtörténhet az elvezető hálózat rekonstrukciója, így Gátérnagy részén megújulhat a csapadékvíz elvezetés.

/2021.07.30/

LÁTVÁNYOS MUNKÁLATOK

Zajlanak a csapadékvíz kezelő rendszer felújítását szolgáló munkálatok a településen. Az árkok rekonstrukciója zajlik, ahol szükséges burkolása is hamarosan megkezdődik. 

 

/2021.11.05/

PROJEKTZÁRÓ SAJTÓKÖZLEMÉNY

TOP-2.1.3-16-BK1-2020-00028 Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések – Gátér község csapadékvíz-elvezetés és visszatartás fejlesztése II. ütem

Projektzárás

 2021. november 05.

Gátér Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be a TOP-2.1.3-16-BK1 – Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések című felhívásra. A közel 40,07 millió forintos, vissza nem térítendő Európai Uniós forrás keretében a településen a csapadékvíz hálózat részbeni fejlesztése, kiépítése történt meg.

A projekt célja a káros vízelöntések megakadályozása, ugyanakkor szükség esetén víz „helyben tartás” biztosítása volt. 

Gátér belvízzel veszélyeztetett település, ahol mindig voltak vízállásos területek. A lehullott csapadék ugyanis – részben a talajszerkezet miatt – nehezen tud elszivárogni.  A település már túl van egy 50 millió forint értékű TOP-os pályázat kivitelezésén, ami a csapadékvíz elvezető hálózat rekonstrukciójának első üteme volt. A most elnyert összeggel az első ütemből kimaradt utcarészeken is megvalósult az elvezető hálózat rekonstrukciója, így Gátér területének nagy részén megújult a csapadékvíz elvezetés. A beruházás a Petőfi utca 2. szakaszán, a Dózsa utca egy szakaszán és a Bajcsy-Zsilinszky utcai park mentén valósult meg.

A megfelelő hatásfok érdekében az eredeti árkok rekonstrukciója, ahol szükséges volt ott burkolása történhetett meg, a kapubejárók alatti átereszeket pedig nagyobbra cserélték.

A projektnek köszönhetően a jövőben az érintett területeken, a vonzáskörzetekben élhetőbb környezeti feltételek és a beépített intézmények, épületek, családi házak, infrastruktúra, valamint a lakosság és a fiatalok letelepedési, megtartó képessége biztosíthatók. Mindezek mellett a fejlesztés eredményeként a problémás (belvízvédelmi készültséggel, havaria helyzettel érintett) helyek megszűnnek, a csatornahálózat összefüggő hálózatot alkot és képes lesz a település egészének vízelvezetését ellátni.

 

További információ: www.gater.hu