Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Tabdin

Projektazonosító:

TOP-3.1.1-16-BK1-2017-00026

Kedvezményezett:

Tabdi Községi Önkormányzat

Település:

Tabdi

Forrás:

ERFA

Program:

TOP

Támogatási arány:

100%

Támogatási összeg:

42 000 000 Ft

Megvalósítás kezdete és vége

2019. 01. 01.-2021. 02. 28.

Státusz:

Lezárt

HÍREK

/2018. december 12./

Tabdi Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be a TOP-3.1.1-16-BK1 - Fenntartható települési közlekedésfejlesztés megnevezésű felhívásra. A 42 000 000 Forintos vissza nem térítendő Európai Uniós forrásból megvalósult beruházásnak köszönhetően biztonságos közlekedés valósulhat meg a településen.

A projekt célja: A település fő közlekedési gerincét a rajta átmenő 5307. j. Csengod-Tabdi összekötő út adja,a fő utcán áthaladó forgalom, kifejezetten a teherforgalom rendkívül magas, melyet főként a nagyobb foglalkoztatók mindennapi szállítmányozása generál. Gyűjtő út funkciót tölt be a településen a Vasút utca illetve a Dózsa György utca. A két gyűjtő út és az összekötő út találkozásának csomópontja rendkívül forgalmas gócpont, közlekedéstechnikailag elavult, beláthatatlan kereszteződés, elengedhetetlen a fejlesztése. A kiépített belterületi utak hossza: 5620 méter, a kiépített külterületi utak hossza: 1347 méter, járdák hossza 3550 méter, amelynek többsége egyoldali, illetve több utcában nem folyamatos, néhol beton vagy járdalapos keveredésekkel. Közvetlen autóbuszjárattal Kiskőrös és Izsák érhető el, a többi nagyváros csak legalább egyszeri átszállással. A megyeszékhelyre iskolai előadási napokon reggel egy buszjárat, illetve vasárnap délután a kollégisták igényeit kielégítően közlekedik közvetlenül járat. A Baja-Kecel-Kiskőrös-Izsák-Kecskemét-Szolnok gyorsjáratú autóbuszok nem térnek be a községbe, s ehhez a menetrendekben nincs kellő igazítás, így gyakran az átszállásnál sokat kell várakozni. A Budapest-Kelebia vasúti fővonal a község nyugati határában húzódik, a lakosság közlekedését nehezíti ugyan a vasúti megálló távolsága, az a település lakott területétől 1-2 km-re helyezkedik el a Vasút utcán kifele, s földutas szakasza is van, de Budapest, Kiskőrös, Kiskunhalas városok könnyen elérhetőek. 

A projekt tartalma: A Vasút u. - Kossuth L. u. - Dózsa Gy. u. csomópontját az évek alatt teljes szélességben leburkolták. A nagy burkolt felületen nincs meghatározva egyértelműen a forgalmi rend, így nem biztonságos a csomópont közlekedés szempontjából. Ezért a forgalombiztonsági szempontból és közlekedési szempontból is átláthatóbb csomópont kialakítását tervezik. A széles csomópontot le kell szűkíteni, hogy egyértelműek legyenek a forgalmi irányok és elsőbbségi viszonyok. A Kossuth utcában az iskola mellett gyalogátkelő létesítése történik. Az Iskolához és néhány közintézményhez a közút keresztezésével lehet eljutni. A közlekedők biztonságának fokozása érdekében az Önkormányzat ide gyalogátkelőt tervez kiépíteni. A tervezett gyalogátkelőnél mindkét oldalon kiépített járdák vannak, a felállási felületeket kell kiépíteni és a folyamatos vízelvezetést biztosítani. A felfestett gyalogosátkelő szélessége 3,0 m. Mindkét oldalon 3,0 m széles felállási területtel. A projekt részeként kötelező közlekedésbiztonsági szemléletformálási kampányt valósítanak meg.  A fejlesztés az alábbi helyrajzi számokon valósul meg: 74/4.: Tabdi Kossuth L. és Szent István utcák (kivett közút Magyar Állam tulajdonában) 194.: Tabdi Vasút utca (kivett közterület Tabdi Községi Önkormányzat tulajdonában) 379.: Tabdi Dózsa Gy. u. (kivett közterület Tabdi Községi Önkormányzat tulajdonában).

A projekt várható eredménye: Megfelelő, biztonságos közlekedés valósul meg Tabdin.

 

PROJEKTZÁRÁS

/2021. december 07./

Sajtóközlemény

TOP-3.1.1-16-BK1-2017-00026 – Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Tabdin

2020. december 07.

Tabdi Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be a TOP-3.1.1-16-BK1 - Fenntartható települési közlekedésfejlesztés megnevezésű felhívásra. A 42 000 000 Forintos vissza nem térítendő Európai Uniós forrásból megvalósult beruházásnak köszönhetően biztonságos közlekedés valósulhat meg a településen.

A projekt elsődleges céljaként a lakosság hivatásforgalmi ingázásának megkönnyítését és a biztonságos közlekedési feltételek megteremtését tűzték ki.

A településen a közlekedésfejlesztés az alábbi helyszíneken valósult meg: Kossuth Lajos és Szent István utca, Vasút utca és Dózsa György utca. Gyűjtő út funkciót tölt be a településen a Vasút utca, illetve a Dózsa György utca. A két gyűjtő út és a Tabdit Csengőddel összekötő út találkozásának csomópontja rendkívül forgalmas gócpont, közlekedés technikailag elavult, beláthatatlan kereszteződés, emiatt elengedhetetlen volt a fejlesztése. A széles csomópontot leszűkítették, hogy egyértelműek legyenek a forgalmi irányok és elsőbbségi viszonyok.

Közlekedésbiztonsági intézkedésként a Kossuth utcában az iskola mellett gyalogátkelő létesítése valósult meg. A gyalogosátkelőhöz mindkét oldalra "Kijelölt gyalogos-átkelőhely" jelzőtábla került kihelyezésre. a felállási felületeket kiépítették. A felfestett gyalogosátkelő szélessége 3,0 méter, mindkét oldalon 3,0 m széles felállási területtel.

A projekt keretében kötelező szemléletformálási kampány is lebonyolításra került.

A beruházásról bővebb információt a www.tabdi.hu oldalon olvashatnak.