Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Fülöpházán

Projektazonosító:

TOP-3.1.1-16-BK1-2017-00027

Kedvezményezett:

Fülöpháza Község Önkormányzata

Település:

Fülöpháza

Forrás:

ERFA

Program:

TOP

Támogatási arány:

100%

Támogatási összeg:

46 000 000 Ft

Megvalósítás kezdete és vége

2018. 03. 01.-2020. 09. 30.

Státusz:

Lezárt

A projekt célja: Fülöpháza Község településfejlesztési politikájának kiemelt stratégiai célja, hogy olyan, a fenntartható közlekedés feltételeit megteremtő és erősítő közlekedésfejlesztési intézkedések valósuljanak meg a településen, melyek hozzájárulnak az éghajlatváltozás mérsékléséhez, a szén-dioxid kibocsátás csökkentéséhez, az élhető települési környezet kialakulásához. A fenti cél elérésének érdekében az Önkormányzat a tömegközlekedés infrastruktúrájának fejlesztését célzó, a biztonságosabb és az utasok igényeit jobban kiszolgáló közlekedést megvalósító projektet kíván megvalósítani öböllel ellátott autóbusz megállóhelyekkel, buszperonokkal, fedett utasvárókkal és a hozzá kapcsolódó akadálymentesített gyalogos és kerékpáros létesítményekkel együtt.

A projekt tartalma: A környező településekkel, a helyi igényeknek megfelelően biztosított a távolsági tömegközlekedés (Kecskemét, Kerekegyháza, Szabadszállás, Kunszentmiklós, stb.). Távolabbi városok (pl. Dunaújváros, Budapest) azonban átszállás nélkül már nem érhetők el autóbusszal, ennek egyik oka lehet, hogy Fülöpháza község településközpontja a közösségi közlekedési járművek fogadására nem rendelkezik megfelelő közlekedési létesítményekkel. Az utasok fel- ill. leszállítása tulajdonképpen eseti, nincs kiépített buszöböl (a kijelölt megállók nagyobb esőzések után olykor nem közelíthetők meg, ilyenkor az út szélén áll meg az autóbusz). Biztonsági, utaskiszolgálási, kényelmi szempontból mindenképpen indokolt a fejlesztés, és az utóbbi időben megnövekedett utasforgalom is egyértelmű igényt támaszt erre (Kecskemét az utóbbi évek jelentős beruházásai révén az ország egyik legjobban fejlődő városa lett, sok fülöpházi lakos ingázik kecskeméti vagy kerekegyházi munkahelyére, ennek következtében a járatszámot meg is emelte a szolgáltató). További indok a fejlesztésre az a helyi adottság, sajátosság, hogy a település lakóinak jelentős része külterületen lakik, számukra is hasznos a településközpont megközelíthetőségének javítása. A beruházás vázlattervei alapján a beruházás várhatóan az alábbi területeket érintheti: - 062 (állami terület, Kossuth utca) - 5 (állami terület, Kossuth u.) - 63 (állami terület, Petőfi utca) - 110/5 (önkormányzati terület) A projekten belül megvalósul: forgalmi épületek, forgalmi pálya fejlesztése (az autóbusz-közlekedés alap-infrastrukturális feltételeinek a fejlesztése megállóhelyek, váróhelyiség, autóbusz forduló kialakításával, peron kiépítése, kapcsolódó járdakapcsolatok kiépítése) A buszmegállók várható forgalmának megfelelően lettek tervezve a buszöblök, a fedett várók, a peronok, a kapcsolódó akadálymentesített gyalogos és kerékpáros létesítmények, ill. a megközelíthetőség biztosítása miatt mindkét megállóhoz hosszanti gyalogos járda is megépül. Kossuth Lajos utcai autóbuszmegálló A terület adottságait figyelembe véve került meghatározásra a buszöböl és a peron helyzete. A buszöböl az 5215 jelű összekötőút út belterületi keleti ágán, a szelvényezés szerinti bal oldalon létesül. A buszöböl beton burkolattal, szabványos geometriával, 1:7 illetve 1:5 hajlású öbölkifuttatásokkal rendelkezik, 20 m hosszúságú kiemelt szegélyes betonkő peronnal. A buszöböl szélessége 3,0 m, a peroné 1,5 m. A peronhoz egy betonkő térburkolat kapcsolódik, amely felületül szolgál az utasváró és a kerékpártároló elhelyezéséhez, egyben gyalogostér a gyalogos járdák és a szomszédos ingatlanon működő általános iskola bejáratának csatlakoztatásához. Az öböl burkolatszéle süllyesztett szegélyes, a gyalogos felületek kerti szegélyes burkolatszél kialakításúak. A peron és az öböl között 12 cm magasságú kiemelt szegély kerül. A burkolatok oldalesése jellemzően 2,5 %. A csapadékvíz-elvezetés a területi nyílt szikkasztó árkokba történik, szükség szerint azok korrekcióival. A megállóhoz fedett utasváró kerül elhelyezésre, továbbá kerékpáros parkoló is kiszolgálja. A fedett kerékpártároló 10 db kerékpár elhelyezésére lesz alkalmas (ún. támasztókeret kerékpártámasz alkalmazásával). Petőfi Sándor utcai autóbuszmegálló A terület adottságait figyelembe véve került meghatározásra a buszöböl és a peron helyzete. A buszöböl az 5215 jelű összekötőút belterületi déli ágán, a szelvényezés szerinti jobb oldalon létesül. A buszöböl és a peron geometria kialakítása, alap paraméterei azonosak a Kossuth Lajos utcai megállóéval. A peronhoz egy betonkő térburkolat kapcsolódik, mely felületül szolgál a tervezett utasváró és a kerékpártároló elhelyezéséhez, egyben gyalogostér a gyalogos járdák és a Művelődési Ház bejáró csatlakoztatásához. Az öböl burkolatszéle süllyesztett szegélyes, a gyalogos felületek kerti szegélyes burkolatszél kialakításúak. A peron és az öböl között 12 cm magasságú kiemelt szegély kerül. A burkolatok oldalesése jellemzően 2,5 %. A csapadékvíz-elvezetés a területi nyílt szikkasztó árkokba történik, szükség szerint azok korrekcióival. A megállóhoz fedett utasvárót helyeznek el, továbbá kerékpáros parkoló is létesül. A fedett kerékpártároló 10 db kerékpár elhelyezésére lesz alkalmas (ún. támasztókeret kerékpártámasz alkalmazásával). Hosszanti gyalogosjárda A kialakításra kerülő két megálló között, a megfelelő gyalogos megközelíthetőség biztosítása érdekében, illetve a megállók gyalogos felületeinek összekötésére és bekötésére a településközponthoz és a terület forgalomvonzó létesítményeihez (Művelődési ház, piac, Polgármesteri Hivatal, háziorvosi rendelő, védőnői szolgálat) hosszanti gyalogos járda létesítése indokolt. A gyalogos járda betonkő burkolattal létesül a Kossuth utca és a Petőfi utca mentén. A járdák döntően kerítés mellett vezetnek, burkolatszélességük 2,0 m. Szegélyezésük kerti szegéllyel történik, vízelvezetésükről a közúti szikkasztó árkok felhasználásával kell gondoskodni. A gyalogos járdákat az akadálymentesítés előírásainak figyelembevételével építik meg. Az előírásoknak megfelelően autóbuszöblök kiépítése kizárólag bazaltbetonnal, vagy azzal megegyező teherbírású burkolattal és merev pályaszerkezettel készül, melyhez az utasok leszállítását szolgáló előírás szerinti autóbusz megálló, peron kiépítése is kapcsolódik. A projekt keretében a szükséges új közúti jelzőtáblák (4 db tábla) elhelyezésére és burkolati jelek felfestésére is sor kerül (10 m2 burkolati jel). További fejlesztés a kerékpártárolók beépítése mindkét buszmegállóhoz. A fedett kerékpártárolók 10-10 db kerékpár elhelyezésére lesz alkalmas (5-5 db ún. támasztókeret kerékpártámasz alkalmazásával). Járda kiépítése, felújítása lakott területen belül: a közlekedési kapcsolat kialakítása, a buszmegállók megközelíthetősége érdekében akadálymentesített járdák megépítését tervezik.  A projekt további feladat a gépjárművezetők számára a kulturált együtt közlekedésre felhívó kampány megvalósítása. A felhívás tartalmi értékelési szempontok pontjában előírt feltételek teljesülése A projekt célja a fenntartható közlekedés feltételeit megteremtő és erősítő közlekedésfejlesztési intézkedések megvalósítása, amelyek hozzájárulnak az élhető települési környezet kialakulásához, a település életében jelentős szerepet játszó napi ingázások során a közösségi közlekedési módot választók számának növekedéséhez, ezzel a szén-dioxid kibocsátás csökkentéséhez és az éghajlatváltozás mérsékléséhez. Fülöpházán nem telepedett meg jelentősebb vállalat (ill. annak közvetlen közelében), így sok ember ingázik naponta Kecskemétre, Kerekegyházára, sőt, távolabbi városokba. A közösségi közlekedés infrastruktúrájának fejlesztésével (és ennek folyományaként a várhatóan bővülő közlekedési kapcsolatokkal) számukra teremtünk választható közlekedési módot, így a projekt megvalósítása elősegíti a munkaerő mobilitásának feltételeit. A beavatkozás tervezése és megvalósítása során az Önkormányzat úgy jár el, hogy a biztonságos közlekedési feltételek valamennyi közlekedő számára biztosítottak legyenek. Ezért a gyengébb közlekedők védelme érdekében a gyalogos, kerékpáros és a közösségi közlekedési módok biztonságos közlekedési feltételeinek a fejlesztését és kialakítását is terveztük a beavatkozásokban (pl. gyalogos járda a jobb megközelíthetőség érdekében, ill. gyalogos összeköttetés megteremtése a település közelben található, nagyobb forgalmú intézményeivel (pl. Művelődési Ház, orvosi rendelő, védőnői szolgálat), vagy éppen kerékpártárolók elhelyezése). A beruházás a jelenlegi, szakmai és utaskiszolgálási elvárásoknak nem megfelelően kialakított megállók helyett új buszöblök, peronok, fedett utasvárók, akadálymentesített megközelíthetőség építésével hozzájárul a közlekedésbiztonság javításához, amely szempont a tervezés és a megvalósítás során kiemelt figyelmet kap. A projekt helyszínének kiválasztásakor döntési szempont volt, hogy a beruházás megvalósítása ne vezessen a környezet indokolatlan – a szükséges mértéken felüli – károsításához. Ezért helyszínként a településközpontban található, jól megközelíthető terület került kiválasztásra. 

A projekt várható eredménye: A komfortosabb, élhetőbb környezethez a közlekedési állapotok, adottságok javítása is szükséges. A közlekedésfejlesztés településképi célokat is szolgál, figyelembe vett szempont az esztétikai igények kielégítése is, a település urbánusabb arculatának kialakításával a vonzereje is nő, a magasabb szintű szolgáltatások biztosításával együtt ez a népességmegtartó erő növelését is szolgálja. 

A projekt záró sajtóközleménye az alábbi linken érhető el: http://adattar.bacskiskun.hu/TOP_aloldalakhoz/Fulophaza/projektzaro_sajtokozlemeny