Felsőváros belvízkárok megelőzése, a csapadékvíz záportározóban történő elhelyezésével

Projektazonosító:

TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00002

Kedvezményezett:

Kiskunhalas Város Önkormányzata

Település:

Orgovány

Forrás:

ERFA

Program:

TOP

Támogatási arány:

100%

Támogatási összeg:

200 000 000 Ft

Megvalósítás kezdete és vége

2017. 05. 01.-2020. 12. 31.

Státusz:

Lezárt

A projekt célja:  A jelen projekt két feladatrész megoldását tűzte ki célul. Elsőként a csapadékvíz elvezetésének elégtelen voltát vagy hiányát hordozó területek érintettek. Közelebbről ez a Felsőváros csapadékvíz rendszerének rekonstrukcióját és kiegészítő bővítését öleli fel. A II.sz. feladatrész a város belterületéről elvezetett csapadékvizek helybentartására és hasznosítására dolgoz ki műszaki megoldást. Ez lényegében az 1-0-0 főgyűjtő gerinccsatornán érkező csapadékvizek átemelésével, a víz helyben tartásával a Sóstó vízpótlását végzi el.

A projekt tartalma:  Fontosabb feladatok: Szelvényszűkületet okozó átereszek cseréje; meglévő nyílt árkok szelvényének rekonstrukciója, víznyelők szintbehelyezése, beszakadt csatornaszakaszok kiváltása, korrodált csatorna szakaszok bélelése, összetört akna, aknamagasító és aknafedlap cseréje, korszerűtlen, balesetveszélyes beton aknafedlapok cseréje, befogadó betorkollások felújítása. Ezeket a felújításokat meg kell, hogy előzze a csatorna kimosása és kamerás vizsgálata, annak érdekében, hogy a legoptimálisabb és leggazdaságosabb műszaki megoldás kiválasztható legyen.) A II.sz feladatrész létesítményei: alvízi medence, alvízi puffertér, K1 szivárogtató medence, É1 szivárogtató medence . Felszíni vízelvezetést kiegészítő, a vízszintet szabályozó rendszer: be- és kivezető csatorna zsilip műtárgyak létesítése.

  1. Belterület védelmét szolgáló vízelvezető hálózat fejlesztése, rekonstrukciója a csapadékvíz-gazdálkodás céljainak figyelembe vételével és B. Belterület védelmét szolgáló vízkár elhárítási és vízvisszatartási célú tározó fejlesztése, rekonstrukciója (tározó kialakítása) valósul meg . Az elérni kívánt cél, hogy a belterületen jelentkező fölös csapadékvizeket a tervezett medencékbe és puffertérbe kerüljenek elvezetésre, így mentesítve a belterületi ingatlanokat, létesítményeket a belvizek káros hatásai alól, ezáltal kielégítve a vizek helyben tartásának követelményét, valamint a káros többletvizek által okozott kártételek csökkentését, megszüntetését. A sűrűn beépített belterületen a csapadékvíz vízvisszatartás nem jelent hatékony megoldást, mert az így visszatartott vizek az ingatlanokban jelentős károkat okoznak a megemelkedett talajvízszint következtében, ennek érdekében a vízvisszatartás a jelenleg is mély fekvésű, időszakosan víz borította területen célszerű kialakítani.

A projekt  várható eredménye: A város csapadékvíz rendszerének felújítása , mellyel megoldódik a csapadékvíz elvezetésének problémája.