Energiahatékonyság növelése Nagybaracska Község közintézményeiben

Projektazonosító:

TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00039

Kedvezményezett:

Nagybaracska Község Önkormányzata

Település:

Nagybaracska

Forrás:

ERFA

Program:

TOP

Támogatási arány:

100%

Támogatási összeg:

229 167 668 Ft

Megvalósítás kezdete és vége

2018. 05. 01.-2021. 06. 30.

Státusz:

Lezárt

A projekt célja: a projekt keretében Nagybaracska Község Önkormányzatának tulajdonában lévő három közintézmény (az óvoda, a művelődési ház és az általános iskola) esik át komoly felújításon. A három épület a megépítésük óta energetikai jellegű felújításban nem részesült, így időszerű a korszerűsítés. A cél az, hogy az épületek energiatakarékos és költséghatékony működtetése érdekében olyan energetikai korszerűsítésre kerüljön sor, amely egyben üvegházhatást okozó gázok csökkentését is előidézi.

A projekt tartalma: külső határoló szerkezetek korszerűsítése; fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje, és/vagy a kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése; akadálymentesítés, képzési anyag kidolgozása, képzés tartása. 

A projekt várható eredménye: A projekt befejeztével megvalósul az épületek energia - és költséghatékony működése.

HÍREK

/2020.02.28/

PROJEKTINDÍTÁS                      

Nagybaracska Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be a TOP-3.2.1-16-BK1 azonosítószámú „Energiahatékonyág növelése Nagybaracska község közintézményeiben” című felhívásra. A projekt keretében 207 026 308 Ft vissza nem térítendő európai uniós forrásból a község óvodája, művelődési háza és általános iskolájának energetikai korszerűsítése valósul meg.

/2020.12.05/

JAVÁBAN ZAJLANAK A KORSZERŰSÍTÉSI MUNKÁLATOK

Megkezdődtek a felújítási munkálatok. Mind a három épület régi elhasználódott nyílásszáróit kibontották, a külső szigetelési munkálatok is zajlanak. Az iskola és óvoda régi gázkazánja helyett új faelgázosító kazán kerül behelyezésre.

/2021.06.02/

ELNYERT TÖBBLETKÖLTSÉG

Nagybaracska község Önkormányzatának többletköltség igénye pozitív elbírálásban részesült. A vissza nem térítendő uniós forrás összege 229 167 668 Ft-ra nőtt.

/2021.10.04/

PROJEKTZÁRÓ SAJTÓKÖZLEMÉNY

Nagybaracska Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be a TOP-3.2.1-16-BK1 – Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című felhívásra. A 229 167 668 millió forintos, vissza nem térítendő uniós forrás keretében a Nagybaracska község művelődési házának, óvodájának és általános iskolájának energetikai korszerűsítése, energetikai fejlesztése valósult meg.

A település életében az egyik legátfogóbb fejlesztés valósult meg, mely egyszerre több az önkormányzat tulajdonában álló ingatlant is érintett.

A projekt célja az volt, hogy az épületek energiatakarékos és költséghatékony működtetése érdekében olyan energetikai korszerűsítésre kerüljön sor, amely egyben üvegházhatást okozó gázok csökkentését is előidézi.

A korszerűsítésben érintett 3 épület hőszigetelést kapott, műanyag nyílászárók kerültek behelyezésre, modern faelgázosító kazán került beépítésre, és acélradiátorokat szereltek fel. A művelődési ház tekintetében is a fenti fejlesztéseket valósították meg, kivéve a kazáncserét.

A projektnek köszönhetően megvalósult az épületek energia- és költséghatékony működése, a jövőben csökken a kibocsátott szén-dioxid mennyisége, továbbá korszerűbb munka- és életkörülményeket biztosít az igénybe vevőknek.

SAJTÓMEGjELENÉSEK:

https://www.bacskiskun.hu/hirek/energetikai-korszerusites-valosult-meg-nagybaracskan

https://www.bacskiskun.hu/hirek/europai-unios-forrasbol-a-top-3-2-1-16-bk1-2017-00039-projekt-kereteben-nagybaracska-ovodaja-muvelodesi-haza-es-altalanos-iskola