Egészségügyi alapszolgáltatás infrastrukturális javítása

Projektazonosító:

TOP-4.1.1-15-BK1-2016-00002

Kedvezményezett:

Gátér Község Önkormányzata

Település:

Gátér

Forrás:

ERFA

Program:

TOP

Támogatási arány:

100%

Támogatási összeg:

18 000 000 Ft

Megvalósítás kezdete és vége

2016. 03. 18.-2018. 03. 17.

Státusz:

Lezárt

A projekt célja: A projekt általános célja Gátér település felnőtt (14 év feletti) és kisgyermek (0-7 éves korú) lakosságának magas színvonalú ellátása, amely hozzájárul az egészségmegőrzéséhez és visszaállításához, valamint a befejezett ellátások növeléséhez. A projekt keretében a 6111 Gátér, Petőfi Sándor u. 14. szám alatti ingatlan fejlesztése valósul meg. Az beruházás során a jelenleg 6111 Gátér, Petőfi S. u. 16. szám alatti hátsó, leromlott állapotú épületrészben működő felnőtt háziorvosi ellátás, valamint védőnői körzet lesz áthelyezve a fenti épületbe, így megvalósul az épület költséghatékony működése, valamint egy modern rendelőintézet fog kialakulni.

A projekt tartalma: A beruházás során az épület teljes fejlesztését tervezik a szerkezet megtartásával. Valamennyi helység burkolása, festése; a védőnői szobában és rendelőben kézmosó kialakítása hideg- és meleg víz biztosításával; hűtés- és fűtéstechnikai rendszer kiépítése, normál és mozgáskorlátozott mosdó kialakítása, belső nyílászárókat cseréje lesz megvalósítva. A bejárati ajtó felett előtetővel fedett terasz lesz kialakítva. A méhnyakrák szűrés végzéséhez még hiányzó eszközök beszerzése megtörténik a projekt keretében. Szolgálati lakás fejlesztése része a projektnek. Az épületen teljes körű külső szigetelés és nyílászáró csere tervezett. A közműhálózat kiépítésre kerül. A projekt keretében ingatlan kiváltásra kerül sor. A kiváltott ingatlan a későbbiek során önkormányzati tárgyalóhelységként fog működni. A projekt keretében projektarányos akadálymentesítés történik.  Megvalósul az épület napelemes rendszerrel történő ellátása, udvarrendezési munkálatok, valamint a minimálisan előírt 2 db normál, illetve 1 db akadálymentes parkoló kialakítása a telken belül. Ezen felül bútorbeszerzés is tervezett. Telekhatáron belül bicikli-tároló lesz elhelyezve. Kötelezően megvalósítandó tevékenységek: energiahatékonysági intézkedések, belső és külső akadálymentesítés, kötelező tájékoztatás és nyilvánossági elemek. A projektben 2 ellátás kerül fejlesztésre, egy felnőtt háziorvosi, és egy védőnői szolgálat. A projekt keretében vállalt számadatok: - fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgáltatások száma: 2 - Újonnan épített, vagy felújított rendelők, tanácsadók száma: 2 db.

A projekt keretében megújuló energiaforrás felhasználása tervezett napelemes rendszer kialakításával.

A projekt várható eredményei: A projekt keretében tervezett egészségügyi infrastrukturális fejlesztés hozzájárul a település lakosságának magasabb színvonalon történő ellátásához, ezáltal a munkaképesség fenntartásához, az életminőség javításához. Az akadálymentesítés megteremti az egyenlő esélyű elérhetőséget.

 

Elkezdődtek és megfelelő ütemben folynak a munkálatok

/2017.11.16/

Elkezdődtek és rendben folynak az egészségház kialakításának munkálatai a településen A közműhálózat kiépítése, az épület elhasználódott nyílászáróinak kibontása, az épületszigetelési munkálatok megkezdődtek. Mindezekkel egy időben az épület körüli tereprendezési munkálatok is folynak.

 

/2018.01.09/

Nemsokára elkészül Gátér új egészségháza

A település lakóinak nagy örömére hamarosan elkészül az új egészségház. Az új nyílászárók, az új padlóburkolat, a vizesblokkok már a helyükre kerültek. Az épület oldalában új térkővel borított normál és akadálymentes parkoló kialakítása is befejeződött.

Pojektzárás

/2018.03.17/

A pályázat keretében a Petőfi Sándor u. 16. szám alatti ingatlan infrastrukturális fejlesztése, udvarrendezés, eszközbeszerzés, parkoló, akadálymentes parkoló, fedett babakocsi - és bicikli tároló kialakítása valósult meg. A beruházás hozzájárult egy modern, az egészségügyi szolgáltatáshoz méltó környezet kialakításához, s ezzel Gátér lakosságának magasabb színvonalon történő ellátásához és az életminőség javításához. A beruházás egy élhetőbb, komfortosabb és esztétikusabb környezetet hozott létre mind a betegek, mind az egészségügyi dolgozók részére. Ezzel a projekt egyik fő célja, az egészségügyi ellátást biztosító, tapasztalt és szakképzett munkaerő helyben tartása is megvalósult.

Az épület ünnepélyes átadására 2018. március 21-én, 11 órakor kerül sor.

Ünnepélyes átadás

/2018.03.21/

Mosolygós arcok és izgatott, ünneplő tömeg sejttette a Gátérre érkezők számára: a község életében igazi ünnepnap a mai. Vadonatúj, 21. századi színvonalú épületbe költözhetett a leromlott állapotú, már-már életveszélyes helyen zajló felnőtt háziorvosi és védőnői szolgálat. A Petőfi Sándor utcai egészségházat ma délelőtt adták át ünnepélyes keretek között a nagyközönségnek.

Gátér község régóta dédelgetett álmát hívta életre a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat, amikor támogatta és menedzselte a kis település új egészségházának létrehozását. A 18 millió forintos, vissza nem térítendő uniós forrásból udvarrendezés, akadálymentes parkoló, fedett babakocsi- és biciklitároló kialakítása, valamint korszerű vizsgálati és diagnosztikai eszközök beszerzése valósult meg.

„A megyei önkormányzat nagyon fontos feladatának tekintette és tekinti ma is, hogy segítse a megye összes, s főként kisebb településeit, hogy a rendelkezésre álló forrásból valóban az ott élők érdekeit szolgáló és életszínvonalukat emelő elképzelések és fejlesztések valósuljanak meg” – hangsúlyozta köszöntőjében Rideg László, a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat elnöke.

Eddig közel 44 millió forintot költhettünk településünk újítására, szépítésére, de az elmúlt 10 év fejlesztései közül talán a mai napon átadott egészségházra vagyunk a legbüszkébbek. A beruházás a tapasztalt és szakképzett munkaerő helyben tartását is szolgálja, mely ugyancsak létfontosságú egy ilyen kis lélekszámú település életében, mint a miénk.” – mondta el örömmel Jánosiné Gyermán Erzsébet polgármester asszony. Köszönetet mondott faluja lakónak is, hiszen az ő áldozatos munkájuk, segítő kezük, együtt gondolkodásuk és összefogásuk nélkül mindez nem jöhetett volna létre.

A mai nappal lezárult beruházás hozzájárult egy modern, az egészségügyi szolgáltatáshoz méltó környezet kialakításához, s ezzel Gátér lakosságának magasabb színvonalon történő ellátásához és az életminőség javításához. A pénteki naptól kezdődően komfortosabb, modernebb és esztétikusabb környezetet fogadja majd a gátéri gyógyulni vágyókat és az egészségügyi dolgozókat egyaránt.

 

A projekt a TOP-4.1.1-15-BK1-2016-00002-es azonosítószámú, Az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése című felhívás keretében valósult meg.